Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r.
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2007 r.)