przejdź do treści

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego dla menedżerów pracujących w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych.

Festiwal Muzyki Kameralnej to cykl koncertów organizowanych latem w Urlach. Wykonawcami festiwalu są renomowane zespoły muzyki kameralnej i soliści. Programy wydarzeń zawierają zarówno tradycyjne wykonania muzyki klasycznej jak i niekonwencjonalne interpretacje instrumentalne powszechnie znanych utworów.

Mazowiecka Akademia Dziedzictwa jest nowatorskim programem badawczym i popularyzatorskim, poświęconym Mazowszu jako odrębnemu i słabo jeszcze rozpoznanemu regionowi kulturowemu i artystycznemu.

Znak postępowania: DAI.26.1.2017-MIK/373/2017

Kody CPV
71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi
71310000-4 – Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego
71540000-5 – Usługi zarządzania budową
71631300-3 – Usługi technicznego nadzoru budowlanego

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl