przejdź do treści

Newsletter

Obwieszczenie o publicznym przetargu pisemnym na sprzedaż środka trwałego: Samochód Ford Transit VII-742-8

Obwieszczenie o publicznym przetargu pisemnym na sprzedaż środka trwałego: Samochód Ford Transit VII-742-8

Znak postępowania: DAI.26.1.2016-MIK/542/2016 - Przetarg nieograniczony realizowany w formule „ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” na: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROZBUDOWY, RENOWACJI I MODERNIZACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU MAZOWIECKIEGO INSTYTUTU KULTURY

Postępowanie przetargowe prowadzone w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury”, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w konkursie o pozyskanie dotacji ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe, Typ: „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”.

Obwieszczenie o przetargu pisemnym dotyczącym sprzedaży używanego środka trwałego KONSTRUKCJA SPECJALNA QUADROSYSTEM SZYBKO-ZŁĄCZA

Obwieszczenie o przetargu pisemnym dotyczącym sprzedaży używanego środka trwałego KONSTRUKCJA SPECJALNA QUADROSYSTEM SZYBKO-ZŁĄCZA

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnejszej oferty w postępowaniu nr SZ/PN/341/2/13

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnejszej oferty w postępowaniu nr SZ/PN/341/2/13

Ogłoszenie o przetargu, sprawa nr SZ/PN/341/2/13

Ogłoszenie na dostawę i montaż elektrycznie sterowanych sztankietów (z wykorzystaniem instalacji zasilającej wybudowanej w 2008 r. i montażem instalacji zasilającej reflektory na sztankierach), do Sali Widowiskowej Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie oraz malowanie ścian i sufitów w Sali po pracach montażowych.

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poligraficznych polegających na druku publikacji dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poligraficznych polegających na druku publikacji dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie    

OBWIESZCZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ CZTERECH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH MAZOWIECKIEGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI

OBWIESZCZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ CZTERECH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH MAZOWIECKIEGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl