Usługa języka migowego

Dostępność oferty i zasobów instytucji kultury oraz przestrzeni publicznej jest dla nas bardzo ważna. Wdrażamy narzędzia dostępności w MIK oraz staramy się inspirować i pomagać w tym innym instytucjom.

Nasz budynek został poddany przebudowie, renowacji i modernizacji dofinansowanej z funduszy europejskich. Dzięki tym pracom pozyskano prawie dwustumetrową powierzchnię, którą przeznaczono na działania kulturalne, edukacyjne i animacyjne. Dzięki funduszom europejskim z bogatej oferty kulturalnej Mazowieckiego Instytutu Kultury mogą korzystać wszystkie osoby, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności.

Niedawno odwiedzili nas przedstawiciele programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza, którzy razem z Arturem Świerczem – Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych oraz naszym grafikiem g/Głuchym Tomaszem Grabowskim opowiedzieli o Mazowieckim Instytucie Kultury jako instytucji dostępnej.

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201