przejdź do treści

Komunikat w sprawie „Kulturalnych Edukatorów”

Warszawa, 22 lutego 2017 r.

Drogie Kulturalne Edukatorki, Drodzy Kulturalni Edukatorzy!

Jak wiecie w 2016 roku Mazowiecki Instytut Kultury został jednym z 16 operatorów 3-letniego programu „Bardzo Młoda Kultura” prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury i rozpoczął realizację projektu pt. „Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury”. Wiosną 2016 roku informowaliśmy o projekcie: w ramach spotkań inicjujących odwiedziliśmy 15 miejscowości w województwie, spotkaliśmy 341 osób zainteresowanych edukacją kulturową, chętnych do dyskusji i gotowych do działania. Przygotowaliśmy cykl warsztatowy, który odbył się w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie – wzięło w nim udział 99 osób. Następnie w konkursie na współorganizację wydarzeń nagrodziliśmy 9 projektów stworzonych w partnerstwach kultury z oświatą. Osobom, które wzięły udział w konkursie, a nie otrzymały dofinansowania zaproponowaliśmy wsparcie. Wspólnie z autorami 12 propozycji, które do nas wpłynęły dopracowaliśmy je tak by były jak najbliższe idei edukacji kulturowej. I tak oto dotarliśmy do kolejnych miejsc i grup dzieci i młodzieży z angażującymi, włączającymi i inspirującymi działaniami i warsztatami. W międzyczasie zespół badawczy pracował nad pierwszym etapem diagnozy środowiska animacji i edukacji kulturowej: analizował dane zastane i prowadził badania podczas poszczególnych etapów realizacji projektu. Odbyły się również 3 webinaria oraz 2 wizyty studyjne dla kulturalnych edukatorów i edukatorek ciekawych dobrych praktyk. Na koniec roku wydaliśmy pierwszą część publikacji, zaplanowanej jako 3-letnia seria wydawnicza, podsumowującą wiedzę, narzędzia i praktyki zebrane podczas całego roku realizacji projektu. 30 stycznia wspólnie świętowaliśmy i podsumowywaliśmy pierwszy rok projektu podczas I Zjazdu Kulturalnych Edukatorów oraz informowaliśmy Was o harmonogramie wydarzeń w projekcie w 2017 roku.

W tym momencie jednak z przykrością musimy przekazać Wam informację, że „Kulturalni Edukatorzy” mierzą się z trudnościami, których jeszcze w styczniu planując tegoroczne działania w oparciu o ustalony wcześniej z Narodowym Centrum Kultury budżet zupełnie się nie spodziewaliśmy. 9 lutego wszyscy operatorzy programu zostali poinformowani o decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o obniżeniu budżetu programu w 2017 roku o połowę (z 4 mln na 2 mln zł). Nie otrzymaliśmy jednak żadnego oficjalnego uzasadnienia tej decyzji. 21 lutego dotarła do nas oficjalna informacja o zmniejszeniu dotacji na realizację „Kulturalnych Edukatorów” z 282 000 zł do 135 000 zł.

Obecnie podejmujemy starania na rzecz zmiany decyzji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i utrzymania finansowania programu na zadeklarowanym w 2016 roku poziomie. Jednocześnie wyrażamy zaniepokojenie co do czasu w którym ta decyzja została podjęta, formy w jakiej do nas dotarła oraz jej możliwych przyczyn, które wziąwszy pod uwagę efekty społeczne programu są dla nas trudne do wyobrażenia.

Proponowany przez NCK budżet dla Kulturalnych Edukatorów pozostawia z projektu szkielet tego, co z trudem wspólnie wypracowaliśmy w zeszłym roku i nie daje szansy na jego rozwój. Zmniejszenie budżetu projektu o 147 000 zł zmusi nas do drastycznych zmian w jego strukturze, m.in. do zrezygnowania z realizacji większości warsztatów fakultatywnych, rezygnacji z webinariów, zmniejszenia ilości nagród przyznanych w konkursie na współorganizację wydarzeń i zmniejszenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz zrezygnowania z tutorskiego wsparcia zwycięskich projektów. Pod znakiem zapytania stanie również forma kontynuowania serii wydawniczej planowanej dotąd jako 9-tomowa publikacja.

Do czasu wyjaśnienia sytuacji musimy wstrzymać ogłoszenie konkursu na współorganizację wydarzeń i zastrzec, że wcześniej opublikowane terminy wydarzeń mogą ulec zmianie.

Obligatoryjny cykl warsztatowy odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

O rozwoju sytuacji oraz konsekwencjach decyzji MKiDN dla projektu „Kulturalni Edukatorzy” będziemy informować Was na bieżąco.

Z poważaniem,

Zespół koordynatorek Kulturalnych Edukatorów

Katarzyna Kułakowska
Katarzyna Lindner
Natalia Roicka
Agata Roman
Magdalena Różycka

Kulturalni edukatorzyMazowiecki Instytut Kultury jest operatorem regionalnym w województwie mazowieckim w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura” Narodowego Centrum Kultury. Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury to trzyletnie działanie, którego celem jest wzmacnianie środowiska animacji i edukacji oraz łączenie sektorów kultury i oświaty.

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl