przejdź do treści

Edukacja

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej to wieloletni program, którego celem jest wspieranie twórczych działań angażujących mieszkańców, budujących poczucie wspólnoty i będących narzędziem rozwoju społecznego. 

Malowane Lato

Malowane Lato to projekt animacyjno-edukacyjny. Organizowany jest już od kilku lat w małych miejscowościach i wsiach na terenie województwa mazowieckiego. 
W kolejnych edycjach przedsięwzięcie może odbywać się w tych samych miejscach, jednak  jednym z podstawowych celów jest aktywizacja nowych miejsca i nowych społeczności. Przystąpienie do projektu odbywa się według kolejności zgłoszeń przy spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa.

Mazowiecka Akademia Tańca - taniec jazzowy

Zapraszamy do udziału w kursie Taniec Jazzowy w Mazowieckiej Akademii Tańca. MIK jest organizatorem kursów od 26 lat w następujących dziedzinach: taniec ludowy, taniec współczesny, taniec jazzowy, taniec towarzyski, teatr, które ukończyło ponad 1100 wykwalifikowanych instruktorów. Ukończenie kursu profesjonalnie przygotowuje do pracy w charakterze instruktora tańca. Długie i duże doświadczenie MIK w organizacji kursów gwarantuje wysoki poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Mazowiecka Akademia Tańca - taniec ludowy

Zapraszamy do udziału w kursie Taniec Ludowy w Mazowieckiej Akademii Tańca. Kurs prowadzony jest w systemie zaocznym. Program kursu to 800 godzin dydaktycznych. Okres nauki trwa 4 semestry. Sesje odbywają się raz w miesiącu: piątek, sobota, niedziela. Każda sesja obejmuje około 30 godzin nauki. Po pierwszym i drugim roku odbywa się stacjonarna sesja letnia (8-10 dni czerwiec/lipiec)..

Mazowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

MUTW powołano w styczniu 2002 r. jako program edukacyjno-kulturalny Mazowieckiego Instytutu Kultury. Jest on adresowany do ludzi starszych, którzy nie pracując już zawodowo, mają potrzebę realizacji swoich pasji i zainteresowań twórczych.

Mazowieckie Obserwatorium Kultury

Mazowieckie Obserwatorium Kultury to regionalny program badawczy i animacyjny Mazowieckiego Instytutu Kultury. Celem przedsięwzięcia jest gromadzenie wiedzy o podmiotach kultury, badania nad uczestnictwem w kulturze, upowszechnianie prostych narzędzi do badania kultury oraz animacja kulturalna.

Program Aktywności Twórczej Osób Niepełnosprawnych

Program Aktywności Twórczej Osób Niepełnosprawnych (PATON) obejmuje szereg projektów przygotowywanych z myślą o osobach z niepełnosprawnościami oraz we współpracy z nimi, realizowanych zarówno w Warszawie jak i na terenie województwa mazowieckiego.

Studio Mimów

Studio Mimów Stefana Niedziałkowskiego istnieje w Warszawie od 1994 roku. Podstawowym jego zadaniem jest poznawanie sztuki mimu, a przede wszystkim warsztatu aktora mima, którzy tworzy swój własny unikalny teatr pantomimy. Uczestnicy uczą się w niewerbalny sposób komunikować głębokie stany emocjonalne.

Teatr Ruchu Balonik

Grupa funkcjonuje przy Mazowieckim Instytucie Kultury. Składa się z 25 osób w wieku od 25 do 55 lat, ludzi z upośledzeniem intelektualnym w stopniu głębszym i znacznym. Ich dokonania artystyczne wielokrotnie wyróżniano nagrodami.

Warsztaty Teatru Ruchu "Inspiracje"

Ideą projektu jest aktywna edukacja, skierowana na uczestnictwo w twórczym działaniu, wymianie doświadczeń i integracji artystycznej. Projekt ma charakter edukacyjno – upowszechnieniowy; wypełnia lukę w tym kierunku sztuki, będąc także odpowiedzią na potrzeby młodego środowiska o twórczych zainteresowaniach.

Akademia Młodego Animatora

Akademia Młodego Animatora to cykl warsztatowy z projektowania wydarzeń kulturalnych dla młodzieżowych rad miejskich, gminnych i powiatowych z terenu województwa mazowieckiego.

Miejsce Aktywności Lokalnej Elektoralna

Chciałbyś zorganizować coś dla siebie, grupy mieszkańców, swojej organizacji czy społeczności lokalnej? Masz pomysł jak animować mieszkańców Warszawy, szukasz miejsca, sprzętu i logistycznego wsparcia? Chcesz porozmawiać z innymi o ważnych dla Ciebie sprawach, potrzebujesz rozwiązać grupowy spór lub zająć się jakimś ważnym dla Ciebie konfliktem? Chcesz skonsultować z innymi swoje pomysły? Chcesz się zaangażować, poprowadzić warsztaty lub po prostu poznać inne osoby?

Kultura: inicjatywy

Kultura: inicjatywy jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę docenienia kultury w praktyce pomocy społecznej i współdziałania sektorów w walce z problemami społecznymi. Celem projektu jest zainicjowanie i/lub wsparcie współpracy instytucji kultury z podmiotami pomocy społecznej poprzez ich wzajemne poznanie się.

Przedszkolaki bez barier

Projekt „Przedszkolaki bez barier” to działania Mazowieckiego Instytutu Kultury i Fundacji Kultury Bez Barier skierowane do najmłodszych.

Warsztaty to ciągły splot zabaw, rozmów i nauki języka migowego. Spotkania mają na celu uwrażliwić dzieci na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, pokazać im że osoby niewidome, głuche, niepełnosprawne ruchowo, pomimo ograniczeń są takie same jak one. Tak jak one lubią się bawić, śmiać, śpiewać, rysować czy wygłupiać. 

Mazowiecka Akademia Kadr Kultury

MAKaK jest programem szkoleniowo-warsztatowym dla praktyków, osób pracujących w kulturze i sektorach pokrewnych; budowanym na podstawie doświadczeń projektów szkoleniowych realizowanych w MIK w latach 2015-2016 Zbadaj Kulturę i Zbuduj Kulturę, Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury 2016-2018, a także wyników badania potrzeb kulturalnych kadr kultury w województwie mazowieckiem w 2019 roku.

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl