przejdź do treści

Edukacja

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej to wieloletni program mający wesprzeć merytorycznie i organizacyjnie podmioty publiczne i niepubliczne w obszarze edukacji kulturalnej i animacji kultury w województwie mazowieckim.

Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury

Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury to trzyletnie działanie (2016-2018), którego celem jest wzmacnianie środowiska animacji i edukacji oraz łączenie sektorów kultury i oświaty. Odbywa się w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura, którego operatorem regionalnym w województwie mazowieckim jest Mazowiecki Instytut Kultury.

Malowane Lato

Malowane Lato to projekt animacyjno-edukacyjny. Organizowany jest już od kilku lat w małych miejscowościach i wsiach na terenie województwa mazowieckiego. 
W kolejnych edycjach przedsięwzięcie może odbywać się w tych samych miejscach, jednak  jednym z podstawowych celów jest aktywizacja nowych miejsca i nowych społeczności. Przystąpienie do projektu odbywa się według kolejności zgłoszeń przy spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa.

Mazowiecka Akademia Tańca - taniec jazzowy

Zapraszamy do udziału w kursie Taniec Jazzowy w Mazowieckiej Akademii Tańca w okresie 2018-2020. MIK jest organizatorem kursów od 25 lat w następujących dziedzinach: taniec ludowy, taniec współczesny, taniec jazzowy, taniec towarzyski, teatr, które ukończyło ponad 1000 wykwalifikowanych instruktorów. Ukończenie kursu profesjonalnie przygotowuje do pracy w charakterze instruktora tańca. Długie i duże doświadczenie MIK w organizacji kursów gwarantuje wysoki poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Mazowiecka Akademia Tańca - taniec ludowy

Zapraszamy do udziału w edycji 2018-2020. Kurs prowadzony jest w systemie zaocznym. Program kursu to 800 godzin dydaktycznych. Okres nauki trwa 4 semestry. Sesje odbywają się raz w miesiącu: piątek, sobota, niedziela. Każda sesja obejmuje około 30 godzin nauki. Po pierwszym i drugim roku odbywa się stacjonarna sesja letnia (8-10 dni czerwiec/lipiec)..

Mazowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

MUTW powołano w styczniu 2002 r. jako program edukacyjno-kulturalny Mazowieckiego Instytutu Kultury. Jest on adresowany do ludzi starszych, którzy nie pracując już zawodowo, mają potrzebę realizacji swoich pasji i zainteresowań twórczych.

Mazowieckie Obserwatorium Kultury

Mazowieckie Obserwatorium Kultury to regionalny program badawczy i animacyjny Mazowieckiego Instytutu Kultury. Celem przedsięwzięcia jest gromadzenie wiedzy o podmiotach kultury, badania nad uczestnictwem w kulturze, upowszechnianie prostych narzędzi do badania kultury oraz animacja kulturalna.

Program Aktywności Twórczej Osób Niepełnosprawnych

Program Aktywności Twórczej Osób Niepełnosprawnych (PATON) obejmuje szereg projektów przygotowywanych z myślą o osobach z niepełnosprawnościami oraz we współpracy z nimi, realizowanych zarówno w Warszawie jak i na terenie województwa mazowieckiego.

Studio Mimów

Studio Mimów Stefana Niedziałkowskiego istnieje w Warszawie od 1994 roku. Podstawowym jego zadaniem jest poznawanie sztuki mimu, a przede wszystkim warsztatu aktora mima, którzy tworzy swój własny unikalny teatr pantomimy. Uczestnicy uczą się w niewerbalny sposób komunikować głębokie stany emocjonalne.

Teatr Ruchu Balonik

Grupa funkcjonuje przy Mazowieckim Instytucie Kultury. Składa się z 25 osób w wieku od 25 do 55 lat, ludzi z upośledzeniem intelektualnym w stopniu głębszym i znacznym. Ich dokonania artystyczne wielokrotnie wyróżniano nagrodami.

Warsztaty budowy i animacji lalki

Warsztaty przeznaczone dla instruktorów placówek kultury oraz nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych.

4-miesięczne zajęcia prowadzą doskonali fachowcy specjalizujący się w Teatrze Lalki: aktorzy, animatorzy lalki, mistrz budowy lalki, pedagog i reżyser spektakli dla dzieci.

Warsztaty Teatru Ruchu "Inspiracje"

Ideą projektu jest aktywna edukacja, skierowana na uczestnictwo w twórczym działaniu, wymianie doświadczeń i integracji artystycznej. Projekt ma charakter edukacyjno – upowszechnieniowy; wypełnia lukę w tym kierunku sztuki, będąc także odpowiedzią na potrzeby młodego środowiska o twórczych zainteresowaniach.

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl