przejdź do treści

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej to wieloletni program mający wesprzeć merytorycznie i organizacyjnie podmioty publiczne i niepubliczne w obszarze edukacji kulturalnej i animacji kultury w województwie mazowieckim.

Inicjatorem programu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Głównym podmiotem zarządzającym – Operatorem Głównym – jest Mazowiecki Instytut Kultury.

O Programie i jego powstaniu

Samorząd Województwa Mazowieckiego, realizując zapisy Strategii Rozwoju Kultury na lata 2015-2020 zlecił Mazowieckiemu Instytutowi Kultury wykonanie w procesie społecznym koncepcji Wojewódzkiego Programu Edukacji Kulturalnej (MPEK). Ponieważ Strategia przewiduje, że MPEK powstanie w procesie społecznym, a także, że wyłoniony zostanie operator programu, Mazowiecki Instytut Kultury wybrał w otwartym konkursie Federację Mazowia. O wyborze przesądził fakt, że Federacja Mazowia jest organizacją reprezentującą sektor pozarządowy na Mazowszu, jest więc partnerem społecznym dla samorządu, spełniając tym samym warunek określony w Strategii.

Mazowiecki Instytut Kultury zaprosił do udziału w debatach i współkształtowania założeń MPEK przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych edukacją kulturalną: samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby zarządzające publicznymi i niepublicznymi podmiotami kultury, lokalnych aktywistów, artystów i edukatorów, nauczycieli, animatorów kultury i twórców oddolnych inicjatyw kulturalnych i społecznych. Rekomendacje, oczekiwania, propozycje dotyczące założeń programu zostały podczas spotkań zebrane i opracowane jako wnioski do uwzględnienia przy tworzeniu Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.

W  2016 r. odbyło się sześć spotkań konsultacyjnych: w Płocku, Radomiu, Ostrołęce, Ciechanowie, Siedlcach. W 2017 r. Program został skonsultowany z uczestnikami II Mazowieckiego Konwentu Animatorów Kultury, który odbywał się w dn. 21-22.09.2017 r. w Kozienickim Centrum Kultury, a następnie z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego.

Program MPEK jest zatem wypadkową pracy ekspertów oraz konsultacji, badań i debat środowiskowych oraz wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej stanowi zbiór rekomendacji obejmujących rozmaite działania z obszaru edukacji kulturalnej, a także proponuje konkretne narzędzia oraz instrumenty służące ich realizacji.

www.MazowieckiProgramEdukacjiKulturalnej >>

niebieska plansza z napisem mazowiecki program edukacji kulturalnej

Wdrażanie Programu

Etap 1. 2018 - Realizacja przygotowawczej/pilotażowej fazy Programu

1. Przeprowadzenie badania przygotowującego projekt i dającego wiedzę o ofercie w dziedzinie edukacji kulturalnej, w zestawieniu z potrzebami mieszkańców – „Badanie potrzeb mieszkańców oraz oferty podmiotów publicznych i niepublicznych w dziedzinie edukacji kulturalnej w woj. mazowieckim”.

  1. Wybór w otwartym konkursie Rady Ekspertów MPEK i Pełnomocnika ds. Edukacji Kulturalnej. Osoby wybrane będą realizować spotkania informacyjne, szkoleniowe, warsztaty, doradztwo projektowe w terenie, opracowanie materiałów szkoleniowych.
  2. Wybór w otwartym konkursie operatorów regionalnych  z poszczególnych subregionów województwa mazowieckiego. W konkursie będą mogły startować podmioty publiczne i niepubliczne.
  3. Wskazanie partnera społecznego Programu - organizacji reprezentującej podmioty sektora pozarządowego.
  4. Inauguracja projektu i spotkanie prezentujące ekspertów wybranych w konkursie.
  5. Rozpoczęcie spotkań doradczych w terenie ekspertów z partnerami regionalnymi i mniejszymi podmiotami w poszczególnych subregionach, rozpoczęcie pracy nad konkretnymi projektami w dziedzinie edukacji i animacji, które będą realizowane w 2019 r. i kolejnych latach przy wsparciu środków finansowych z MPEK.

Etap 2. (2019-2020) W kolejnych dwóch latach funkcjonowania Programu będzie miała miejsce realizacja wypracowanych w roku 2018 projektów.

Etap 3. (2021- 2025) Realizacja wybranych zadań Programu w zakresie zależnym od wysokości dotacji samorządu woj. mazowieckiego na dany rok oraz możliwości organizacyjnych Operatora Głównego i Operatorów Regionalnych.

Operator Główny Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej: Mazowiecki Instytut Kultury
Partner Społeczny: Federacja Mazowia

Koordynatorzy:
Marcin Śliwa (MIK) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 22 586 42 50
Karol Wittels (FM) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rada Programowa:

Dr Anna Świętochowska
Karol Wittels
Maja Dobiasz-Krysiak Marcin Śliwa. 

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl