przejdź do treści

Zaproszenie do składania ofert na usługi informatyczne nr sprawy DAI.26.3.2018; CPV 72000000-5

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 – Specyfikacja

3. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

4. Uzupełnienie do specyfikacji usługi

Reintegracja społeczna z użyciem działań kulturalnych wspomaga rewitalizację obszarów zdegradowanych.

Ogłoszenie o dialogu technicznym - nr sprawy: DAI.26.1.2018.1

Do pobrania:

Ogłoszenie  >>
Załącznik nr 1 – zgłoszenie do udziału  >>

Nabór wniosków został zakończony. Wyniki ogłosimy 5 marca 2018 r.

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl