przejdź do treści

Projekty

Mazowiecka Akademia Dziedzictwa

Mazowiecka Akademia Dziedzictwa jest nowatorskim programem badawczym i popularyzatorskim, poświęconym Mazowszu jako odrębnemu i słabo jeszcze rozpoznanemu regionowi kulturowemu i artystycznemu.

Rola kultury w procesie rewitalizacji na Mazowszu

Reintegracja społeczna z użyciem działań kulturalnych wspomaga rewitalizację obszarów zdegradowanych.

Arcydzieła na fortepian

W programie cyklu przedstawiamy wybór arcydzieł muzyki fortepianowej (od końca XVIII w. do połowy XX w.) – dzieł kluczowych w historii muzyki i w twórczości danych kompozytorów, zestawionych z wykładami prezentującymi arcydzieła z innych obszarów kultury.

Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego dla menedżerów pracujących w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych.

Chrzęsne – literackie serce Mazowsza

Chrzęsne – literackie serce Mazowsza Znakomici goście, wspaniała atmosfera, interesujące rozmowy, najlepsza literatura i spotkania z żywym słowem – to idea działań, których celem jest nadanie Chrzęsnemu rangi „literackiego serca Mazowsza”.

Swing Club

 ramach Swing Clubu prezentowana jest przede wszystkim muzyka rozrywkowa wykonywana przez czołowych przedstawicieli tego gatunku, wywodzących się głównie z polskiej sceny muzycznej. Nie brakuje także zagranicznych wykonawców.

Swing Club na Mazowszu

Swing Club na Mazowszuspotkania muzyczne – koncerty – znakomici wykonawcy – dobra muzyka W 2016 roku Mazowiecki Instytut Kultury wkroczył na Mazowsze z nowym cyklem koncertów noszącym nazwę Swing Club na Mazowszu. Projekt nawiązuje do Swing Clubu w Mazowieckim Instytucie Kultury – w ramach którego w ciągu trzech lat odbyło się 50 koncertów i wystąpiło 250 wykonawców krajowych i zagranicznych.

Mazowsze w Koronie

Mazowsze w Koronie to cykl muzycznych wieczorów aranżowanych w zabytkach architektury województwa mazowieckiego. Zapraszani wykonawcy, czołowe polskie zespoły muzyki dawnej, znamienite orkiestry, chóry i zespoły kameralne oraz wybitni soliści, są magnesem przyciągającym na koncerty publiczność z małych ośrodków naszego regionu. Co roku w zabytkowych wnętrzach województwa rozbrzmiewają wielkie i małe dzieła europejskich mistrzów.

Festiwal Muzyki Kameralnej w Urlach

Festiwal Muzyki Kameralnej to cykl koncertów organizowanych latem w Urlach. Wykonawcami festiwalu są renomowane zespoły muzyki kameralnej i soliści. Programy wydarzeń zawierają zarówno tradycyjne wykonania muzyki klasycznej jak i niekonwencjonalne interpretacje instrumentalne powszechnie znanych utworów.

Festiwal Fabryka Światła. Przasnysz

Festiwal Fabryka Światła. Przasnysz to cykl wydarzeń artystycznych inspirowanych światłem. Odbywa się od 2014 roku w Przasnyszu.

Festiwal Teatralny InQbator

Festiwal Teatralny InQbator to wielkie święto teatralne w Ostrołęce, na które składają się spektakle sceniczne i plenerowe, warsztaty, działania performatywne, a także spotkania z wybitnymi twórcami teatru.  Festiwal jest projektem artystycznym, edukacyjnym i integracyjnym. Prezentuje ważne wydarzenia teatralne w szerokim spektrum gatunków, technik oraz praktyk interpretacyjnych.

Karawana. Wędrujący Festiwal Sztuki i Animacji

Karawana to cykl jednodniowych wydarzeń artystycznych, realizowanych latem, w małych miejscowościach. Celem projektu jest pokazanie wartościowych i wydarzeń kulturalnych, uczynienie widzów współtwórcami i zainspirowanie ich do samodzielnej pracy twórczej. Głównymi adresatami Karawany są dzieci i młodzież, które nie wyjeżdżają na wakacje.

Kultura włączania

Ideą zadania jest identyfikowanie, inicjowanie i wzmocnienie współpracy podmiotów kultury i placówek oświatowo-wychowawczych na polu edukacji włączającej oraz podniesienie kompetencji kadr w tym zakresie w woj. mazowieckim.

Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich

Celem Festiwalu jest prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych Mazowsza, inspirowanie instruktorów do poszukiwania nowych form pracy ze swoim zespołem oraz pobudzenie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży.

Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy

Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy powstał, by wspierać produkcję audiowizualną poprzez finansowy wkład koprodukcyjny oraz świadczenie usług na rzecz promocji Województwa Mazowieckiego m.in. poprzez produkcję filmów fabularnych, dokumentalnych lub animowanych oraz materiałów reklamowych.

Młodzi Wirtuozi w Mazowieckim Instytucie Kultury

W koncertach biorą udział instrumentaliści należący do grona najlepszych muzyków młodego pokolenia w Polsce. Dla utalentowanych nastoletnich artystów każdy koncert przed prawdziwą (pozaszkolną) publicznością to wartościowe doświadczenie. Miłośnicy muzyki z kolei mają okazję, by poznać młodych, świetnie zapowiadających się instrumentalistów, a wśród nich – przyszłe wielkie indywidualności.

Warsaw Dance Days. Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego

Warsaw Dance Days, to święto tańca, promujące polskich artystów występujących w kraju i poza jego granicami – projekt zapoczątkowany przez Aleksandrę Dziurosz, dyrektora Warszawskiego Teatru Tańca.

Mazowiecki Fundusz Teatralny

Mazowiecki Fundusz Teatralny to  regionalny, wieloletni program wspierający edukacyjno-artystyczne działania teatralne. Jest skierowany do przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych edukacją kulturalną, a jego bezpośrednimi odbiorcami są instruktorzy teatralni (m.in. animatorzy kultury, nauczyciele, bibliotekarze i inni chętni) oraz uczestnicy zajęć – dzieci i młodzież szkolna (szkoły podstawowe i średnie).

Teatr Mazowiecki

Jesteśmy teatrem podróżującym a naszym głównym celem jest wyjście ze sztuką teatralną poza centra wielkomiejskie i przekonanie, że właśnie tam, i z pomocą lokalnych partnerów, należy szukać odbiorców i budować publiczność teatralną.
Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl