przejdź do treści

Projekty

Mazowiecka Akademia Dziedzictwa

Mazowiecka Akademia Dziedzictwa jest nowatorskim programem badawczym i popularyzatorskim, poświęconym Mazowszu jako odrębnemu i słabo jeszcze rozpoznanemu regionowi kulturowemu i artystycznemu.

Rola kultury w procesie rewitalizacji na Mazowszu

Reintegracja społeczna z użyciem działań kulturalnych wspomaga rewitalizację obszarów zdegradowanych.

Arcydzieła muzyki kameralnej

Cykl Arcydzieła muzyki kameralnej poświęcony jest prezentacji najwybitniejszych dzieł różnych gatunków muzyki kameralnej. Cóż to jest muzyka kameralna? Nazwa tego gatunku wywodzi się od słowa kamera – pokój, komnata, moglibyśmy mówić więc o muzyce pokojowej czy komnatowej. Nazwa ta nakierowuje nas na gatunek muzyki przeznaczony nie do wykonania w wielkich salach koncertowych, ale w warunkach niejako „domowych”, muzyki często granej dla przyjemności wykonawców a niekoniecznie dla publiczności.

Chrzęsne – literackie serce Mazowsza

Chrzęsne – literackie serce Mazowsza Znakomici goście, wspaniała atmosfera, interesujące rozmowy, najlepsza literatura i spotkania z żywym słowem – to idea działań, których celem jest nadanie Chrzęsnemu rangi „literackiego serca Mazowsza”.

Swing Club

 ramach Swing Clubu prezentowana jest przede wszystkim muzyka rozrywkowa wykonywana przez czołowych przedstawicieli tego gatunku, wywodzących się głównie z polskiej sceny muzycznej. Nie brakuje także zagranicznych wykonawców.

Swing Club na Mazowszu

Swing Club na Mazowszuspotkania muzyczne – koncerty – znakomici wykonawcy – dobra muzyka W 2016 roku Mazowiecki Instytut Kultury wkroczył na Mazowsze z nowym cyklem koncertów noszącym nazwę Swing Club na Mazowszu. Projekt nawiązuje do Swing Clubu w Mazowieckim Instytucie Kultury – w ramach którego w ciągu trzech lat odbyło się 50 koncertów i wystąpiło 250 wykonawców krajowych i zagranicznych.

Mazowsze w Koronie

Mazowsze w Koronie to cykl muzycznych wieczorów aranżowanych w zabytkach architektury województwa mazowieckiego. Zapraszani wykonawcy, czołowe polskie zespoły muzyki dawnej, znamienite orkiestry, chóry i zespoły kameralne oraz wybitni soliści, są magnesem przyciągającym na koncerty publiczność z małych ośrodków naszego regionu. Co roku w zabytkowych wnętrzach województwa rozbrzmiewają wielkie i małe dzieła europejskich mistrzów.

Festiwal Muzyki Kameralnej w Urlach

Festiwal Muzyki Kameralnej to cykl koncertów organizowanych latem w Urlach. Wykonawcami festiwalu są renomowane zespoły muzyki kameralnej i soliści. Programy wydarzeń zawierają zarówno tradycyjne wykonania muzyki klasycznej jak i niekonwencjonalne interpretacje instrumentalne powszechnie znanych utworów.

Festiwal Fabryka Światła. Przasnysz

Festiwal Fabryka Światła. Przasnysz to cykl wydarzeń artystycznych inspirowanych światłem. Odbywa się od 2014 roku w Przasnyszu.

Festiwal Teatralny InQbator

Festiwal Teatralny InQbator to wielkie święto teatralne w Ostrołęce, na które składają się spektakle sceniczne i plenerowe, warsztaty, działania performatywne, a także spotkania z wybitnymi twórcami teatru.  Festiwal jest projektem artystycznym, edukacyjnym i integracyjnym. Prezentuje ważne wydarzenia teatralne w szerokim spektrum gatunków, technik oraz praktyk interpretacyjnych.

Karawana. Wędrujący Festiwal Sztuki i Animacji

Karawana to cykl jednodniowych wydarzeń artystycznych, realizowanych latem, w małych miejscowościach. Celem projektu jest pokazanie wartościowych i wydarzeń kulturalnych, uczynienie widzów współtwórcami i zainspirowanie ich do samodzielnej pracy twórczej. Głównymi adresatami Karawany są dzieci i młodzież, które nie wyjeżdżają na wakacje.

Kultura włączania

Ideą zadania jest identyfikowanie, inicjowanie i wzmocnienie współpracy podmiotów kultury i placówek oświatowo-wychowawczych na polu edukacji włączającej oraz podniesienie kompetencji kadr w tym zakresie w woj. mazowieckim.

Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich

Celem Festiwalu jest prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych Mazowsza, inspirowanie instruktorów do poszukiwania nowych form pracy ze swoim zespołem oraz pobudzenie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży.

Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy

Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy powstał, by wspierać produkcję audiowizualną poprzez finansowy wkład koprodukcyjny oraz świadczenie usług na rzecz promocji Województwa Mazowieckiego m.in. poprzez produkcję filmów fabularnych, dokumentalnych lub animowanych oraz materiałów reklamowych.

Warsaw Dance Days. Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego

Warsaw Dance Days, to święto tańca, promujące polskich artystów występujących w kraju i poza jego granicami – projekt zapoczątkowany przez Aleksandrę Dziurosz, dyrektora Warszawskiego Teatru Tańca.

FESTIWAL SATURATOR TEATRALNY

Festiwal Saturator Teatralny jest projektem mającym udowodnić, że można stworzyć ognisko działań teatralnych również tam, gdzie teatru repertuarowego nie ma. Zadaniem Saturatora jest upowszechnianie kultury teatralnej, a także edukacja teatralna, stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń twórców teatralnych oraz propagowanie stylu życia opartego na aktywnym uczestnictwie w kulturze.

Mazowiecki Fundusz Teatralny

Mazowiecki Fundusz Teatralny to  regionalny, wieloletni program wspierający edukacyjno-artystyczne działania teatralne. Jest skierowany do przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych edukacją kulturalną, a jego bezpośrednimi odbiorcami są instruktorzy teatralni (m.in. animatorzy kultury, nauczyciele, bibliotekarze i inni chętni) oraz uczestnicy zajęć – dzieci i młodzież szkolna (szkoły podstawowe i średnie).

Teatr Mazowiecki

Jesteśmy teatrem podróżującym a naszym głównym celem jest wyjście ze sztuką teatralną poza centra wielkomiejskie i przekonanie, że właśnie tam, i z pomocą lokalnych partnerów, należy szukać odbiorców i budować publiczność teatralną.

Nowe Formy Teatru

Nowe Formy Teatru Projekt jest próbą stworzenia przestrzeni fermentu twórczego, miejsca swobodnego poszukiwania nowych form artystycznego wyrazu w niełatwej, złożonej rzeczywistości, której jesteśmy uczestnikami. Ma także na celu zaproszenie widowni do wspólnego, uważnego studiowania świata. Po co? - Żeby móc go zrozumieć i oswoić. Nowe Formy Teatru składać się będą z trzech bloków: Scena Młodych – studenci reżyserii szkół teatralnych przygotowują czytania performatywne. Części Pierwsze – prezentacje zaproszonych spektakli, innowacyjnych w zakresie swojej formy lub podejścia do teatru jako medium. Gramatyki tworzenia – rozmowy twórców teatru oraz filmu i zaproszonych gości z innych dziedzin. Tematem pierwszej edycji projektu, w sezonie…

Czytelnia Elektoralna

Już wkrótce otwarcie Czytelni MIK! Jak pisał José Martí: „Dom bez książek jest jak plaża bez słońca”. Co jednak, gdy mamy na myśli nie rodzinne gniazdo, a MIK? Mazowiecki Instytut Kultury to także dom. Dom dla słowa, obrazu i dźwięku. Dlatego otwiera swoje okna na słoneczne promienie literatury, zbieranej odtąd i udostępnianej w całkiem nowej formie. Odwiedzając Czytelnię Elektoralna, będziecie mogli rozsiąść się wygodnie z książką i kubkiem kawy. Zagrać w planszówki i popracować z laptopem. Jednym słowem – znaleźć dla siebie przyjazną przystań. W ofercie Czytelni znajdzie się nie tylko udostępniony księgozbiór, ale będzie wiele okazji do twórczych działań…

Miejsca szczególne

Mazowsze Projekt w założeniu funkcjonuje głównie w przestrzeni publicznej. Jest niezależny od typowych przestrzeni wystawienniczych i może być realizowany w miejscowościach nie posiadających na swoim terenie galerii i tradycji prezentacji sztuk plastycznych. Otwieramy się na bezpośredni kontakt z publicznością i zapraszamy ją do bezpośredniego udziału w przygotowanych wydarzeniach.
Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl