przejdź do treści

Mazowiecka Akademia Dziedzictwa

logo mazowiecka akademia dziedzictwa min

Mazowiecka Akademia Dziedzictwa, to nowatorski program badawczym i popularyzatorski, poświęcony Mazowszu jako odrębnemu i słabo jeszcze rozpoznanemu regionowi kulturowemu i artystycznemu.

Mazowiecka Akademia Dziedzictwa obejmuje w 2019 roku następujące wydarzenia:

29 - 30 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

„MAZOWSZE – WARSZAWA, WARSZAWA – MAZOWSZE. Z DZIEJÓW WZAJEMNYCH RELACJI KULTUROWO-ARTYSTYCZNYCH REGIONU I METROPOLII”

Warszawa, Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, Sala Elektorska

więcej o KONFERENCJI>>

 

Mazowiecka Akademia Dziedzictwa obejmowała w 2018 roku następujące wydarzenia:

Kongres Historycznych Miejscowości Mazowsza
14-15 września 2018 r.  Warszawa, Góra Kalwaria

Spotkanie samorządowców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i ekspertów z województwa mazowieckiego w celu:

  • Wymiany informacji, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ochrony, rewitalizacji, zrównoważonego rozwoju i promocji historycznych miejscowości Województwa Mazowieckiego.
  • Popularyzacji wiedzy o historycznych miejscowościach, ich dziedzictwie i krajobrazie kulturowym.
  • Integracji środowiska samorządowców, społeczników i ekspertów, oraz instytucji publicznych i organizacji pozarządowych zainteresowanych historycznymi miejscowościami.
Więcej o Kongresie 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów Sztuka na Mazowszu. Nowe otwarcie
4-5 grudnia 2018 r.  Warszawa

Forum wymiany poglądów przez osoby wkraczające do świata nauki i przyjazny poligon doświadczalny dla nowych tematów, analiz i interpretacji oraz metodologii. Prezentowane będą tematy poświęcone nowym twórcom, grupom artystycznym i ich dziełom oraz analizie nierozpoznanych dotąd zjawisk i procesów zachodzących w sztuce i kulturze Mazowsza.

Celami Konferencji są:

  • Bilans dotychczasowych osiągnięć w badaniach nad sztuką Mazowsza.
  • Otwarcie nowego rozdziału w tej dziedzinie (pozostawiając do odrębnego, znacznie większego opracowania kulturę artystyczną Warszawy).
  • Udzielenie głosu nowej generacji naukowców zainteresowanych sztuką i kulturą artystyczną Mazowsza.
Więcej o Konferencji

grafika reklamowa z tytułem konferencji 

Seria wydawnicza Poza Warszawą

Cykl książek-albumów o najciekawszych i najbardziej wartościowych zabytkach regionu mazowieckiego, nie tylko w granicach teraźniejszego województwa mazowieckiego, ale także na obszarze historycznego Mazowsza.

okładka poza warszawąTo pierwszy w historii badań nad kulturą artystyczną Mazowsza zbiór naukowo-popularyzatorskich studiów na temat kluczowych zjawisk, procesów i przemian w sztuce regionu. W całości złożą się na subiektywny „kanon” najbardziej godnych polecenia dzieł sztuki na Mazowszu.

Arcydzieła plastyki dawnej (XII-XVIII wiek) w świątyniach i rezydencjach Mazowsza  (wrzesień 2018 r.)

 

 

 

okładka ze skrzydełkami 2019 Arcydzieła plastyki XIX i XX wieku w świątyniach i rezydencjach i przestrzeni publicznej Mazowsza (wrzesień 2019 r.)

  • Architektura i budownictwo Mazowsza XII-XVIII wieku
  • Dzieła architektury i budownictwa XIX-XX wieku na Mazowszu
  • Skarbce i kolekcje Mazowsza – XII-XX wiek.

Pomysłodawcą i redaktorem serii jest prof. Andrzej Pieńkos (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego). Redaktorem pierwszego tomu jest dr hab. Michał Wardzyński (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego). 

Mazowsze okladka

Sztuka na Mazowszu. Nowe otwarcie
pod. red. Andrzeja Pieńkosa i Michała Wardzyńskiego

Projekt edukacyjny dla Mazowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W toku przygotowań do projektów tworzących program Mazowieckiej Akademii Dziedzictwa zorganizowaliśmy serię wykładów i wycieczek. Uczestnikami byli słuchacze Mazowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy poznali najciekawsze zabytki i miejsca związane z wybitnymi artystami i ludźmi kultury na Mazowszu.

Zapoznali się z najnowszą wiedzą w danych dziedzinach, dowiedzieli się też o europejskich i regionalnych związkach dzieł sztuki i ich twórców. Uwaga wykładowców skupiała się na omówieniu kontekstów ekonomicznych, historycznych i społecznych, ze wskazaniem podobnych zjawisk za granicą. Wykładowcami i przewodnikami podczas wycieczek byli dr. hab. Michał Wardzyński i prof. Andrzej Pieńkos. Wykłady transmitowano na żywo przez internet.  

 

logotyp europejskiego roku dziedzictwa kulturowego

Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018

pegaz

 

Wybrane wydarzenia z realizacji projektu

Wykład Warszawa-Mazowsze/Mazowsze-Warszawa. Z dziejów wzajemnych relacji regionu i metropolii
Wykładowca: prof. Michał Wardzyński

plansza wardzynski

 

Wykład Klasycyzm „stanisławowski” i „kongresowy”. Odmieniony pejzaż Mazowsza.
Wykładowca: prof. Andrzej Pieńkos

 

Fotorelacja z wykładu dra hab. Michała Wardzyńskiego. Fot. Witold Filipunas (MIK)

 

O Mazowieckiej Akademii Dziedzictwa napisano w miesięczniku „Mazowsze. Serce Polski”

Fascynujące Mazowsze na żywo

01 strona

02 strona

winieta tytułowa

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl