Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich

grafika reklamowa mfta

Celem Festiwalu jest prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych Mazowsza, inspirowanie instruktorów do poszukiwania nowych form pracy ze swoim zespołem oraz pobudzenie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży.

Festiwal daje możliwość obserwowania w jakim kierunku rozwija się teatralny ruch amatorski na Mazowszu i tworzenia mapy strukturalnej  tego ruchu.  Organizowany jest w dwóch etapach. Półfinały odbywają się w Ostrołęce, Ciechanowie, Łochowie i w Radomiu. Do udziału w Finale zapraszamy również laureatów festiwalu „Srebrna Maska” w Siedlcach. Ośrodki organizujące półfinały typują do Finału jeden zespół młodzieżowy oraz maksymalnie dwa zespoły dziecięce.

W Festiwalu mogą brać udział zespoły prezentujące różne formy (m.in. małe i większe formy teatralne, teatry dźwięku, światła, ruchu). Zespoły ocenianie są w kategorii teatrów dziecięcych (szkoła podstawowa) oraz w kategorii teatrów młodzieżowych (gimnazja, licea). Podczas Finału odbywają się warsztaty teatralne, happeningi, spektakle gościnne oraz dyskusje. Ważną częścią finału festiwalu są konsultacje merytoryczne dla opiekunów grup teatralnych.

Tradycyjnie Finał Festiwalu odbywa się w siedzibie teatru, który zdobył nagrodę główną w kategorii młodzieżowej w poprzedniej edycji Festiwalu. Forma wędrującego Festiwalu jest zarazem formą promocji lokalnych instruktorów teatralnych (mieszkańcy często dopiero w ten sposób dowiadują się, że na ich terenie działa Teatr). Organizacja finału integruje w odczuwalny sposób lokalne podmioty odpowiedzialne za kulturę.

Jurorami Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich byli m.in.

Paweł Burczyk
Zuzanna Grabowska
Sławomir Krawczyński
Rafał Królikowski
Jerzy Lach

Sławomira Łozińska
Anna Ułas
Magdalena Warzecha
Leszek Zduń

Koordynator projektu: Anna Mizińska, a.mizinska@mik.waw.pl, tel. 22 586 42 14.

Fotorelacja z 19. Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich w 2019 r.>>

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl