Usługa języka migowego

MISTRZOWSKA AKADEMIA TEATRU

Międzynarodowe Sympozjum on-line Aktor XXI wieku
Metody. Tradycje. Poszukiwania

2021/2022

grafika: na niebieskim tle napis mistrzowska akademia teatru

Celem sympozjum jest prezentacja metod aktorskich będących podstawą pracy i nauczania współczesnych aktorów w uznanych na świecie ośrodkach akademickich.

Wybitni artyści i pedagodzy zaproszeni do udziału w sympozjum przedstawią podstawowe założenia, kluczowe pojęcia i najważniejsze narzędzia jakimi posługują się aktorzy i nauczyciele sztuki aktorskiej w Europie i Ameryce Północnej. Dzięki temu słuchacze sympozjum otrzymają praktyczną wiedzę na temat konkretnych technik pozwalających samodzielnie rozwijać zarówno swoje umiejętności zawodowe jak i poszerzać kompetencje pedagogiczne przydatne w edukacji teatralnej.

Jednocześnie w wykładach prezentowanych podczas sympozjum obok spraw czysto warsztatowych zostaną przedstawione niektóre elementy tradycji teatralnych i kulturowych, z których wywodzą się poszczególne metody. Pozwoli to na głębsze zrozumienie ich specyfiki i oryginalności.

Rozważania prowadzone w trakcie sympozjum będą skierowane przede wszystkim do młodych aktorów i pedagogów poszukujących inspiracji przydatnych w procesie budowania własnego warsztatu artystycznego i pedagogicznego. Dlatego obok tradycji równie ważnym tematem poruszanym podczas sympozjum będą poszukiwania nowych metod nauczania aktorów w XXI wieku. U progu „cywilizacji cyfrowej” , wobec nasilających się ruchów społecznych takich jak: „Black Lives Matter” czy „MeToo”, w czasie pandemii, która radykalnie zmieniła narzędzia i formy edukacji, sztuka aktorska i metody jej nauczania stają przed nowymi wyzwaniami wymagającym dogłębnej analizy i poszerzonej refleksji.

Sympozjum będzie zorganizowane w formie ośmiu wykładów online prezentowanych raz w miesiącu od października 2021 do maja 2022 na Facebooku Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie i Instytutu Teatralnego im. Mieczysława Hertza.

Wykłady będą nagrywane na platformie Zoom, a następnie emitowane na kanałach
Facebook/MIK  You Tube/MIK  Facebook/Instytut Teatralny
Każdy wykład będzie tłumaczony na język polski w formie konsekutywnej.
Wszystkie wykłady zaczynają się o 19.00.

Program

27.10.2021 – prof. Wieniamin Filsztyński (Rosja)

fotografia portretowa-filsztyński

Wieniamin Filsztyński Fot. Materiały organizatora

Wykład inauguracyjny wygłosi pedagog i reżyser z Russian State Institute of Performing Arts w Sankt Petersburgu, który od przeszło 40 lat rozwija tzw. „metodę etiudową” uznawaną za jedną z najciekawszych metod obecnych we współczesnej pedagogice teatralnej. Wykład będzie poświęcony omówieniu głównych założeń tej szczególnej metody aktorskiej i pedagogicznej w odniesieniu do klasycznej metody K. Stanisławskiego.

Prof. Wieniamin Filsztyński jest uznanym artystą i nauczycielem akademickim prowadzącym warsztaty i kursy mistrzowskie na całym świecie. W swojej długiej karierze pedagogicznej prowadził warsztaty w USA, Hiszpanii, Finlandii i Izraelu. Kilka razy gościł również w Polsce prowadząc zajęcia dla studentów Akademii Teatralnej w Warszawie i Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie.

Swoją koncepcję kształcenia aktorów opisał w licznych artykułach oraz w wydanej w 2006 roku publikacji pt. „Otwarta pedagogika.” Za swoją działalność pedagogiczną i artystyczną otrzymał wiele nagród w tym prestiżową Międzynarodową Nagrodę Stanisławskiego.

24.11.2021 – Carol Rosenfeld (USA)

Fotografia: portret Carol rosenfeld

Carol Rosenfeld Fot. Materiały organizatora

Tematem wystąpienia Carol Rosenfeld będzie „metoda Uty Hagen” rozwijana od wielu lat w HB Studio New York. Nawiązując do Konstantina Stanisławskiego Uta Hagen zaproponowała własne podejście do procesu kształcenia aktorów, które zostało zaprezentowane w jej książce pt. „Szacunek dla aktorstwa” wydanej również w języku polskim.

Carol Rosenfeld, pedagożka, aktorka, reżyserka, prowadzi zajęcia w HB Studio od 1968 roku. W latach 2010 – 2014 była dyrektorem Instytutu Uty Hagen. Prowadziła kursy mistrzowskie w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Australii oraz Danii. Prowadziła również warsztaty w Szkole Filmowej w Łodzi. Jest autorką książki „Acting and Living in Discovery: A Workbook for the Actor” oraz rozdziału na temat metody Uty Hagen w książce pt. „Training of the american actor”.

29.12.2021 – Geoffrey Colman (Wielka Brytania)

fotografia czarno biała portret Geoffa Colmana

Geoffrey Colman Fot. Materiały organizatora

Geoffrey Colman, aktor i pedagog od przeszło 25 lata zajmuje się nauczaniem studentów aktorstwa. W swoim wystąpieniu omówi poszukiwania nowych metod w edukacji i pracy aktorów wynikających z doświadczeń ruchu „Black Lives Matter” oraz pandemii COVID -19.

Geoffrey Colman przez wiele lat kierował wydziałem aktorskim w The Royal Central School of Speech and Drama University of London . Jednocześnie pracował przy dużych produkcjach teatralnych i filmowych jako coach odpowiedzialny za przygotowanie aktorów do roli. W swojej pracy pedagogicznej odwołuje się do szerokiego spektrum metod aktorskich dominujących w nauczaniu aktorów w Wielkiej Brytanii. Obok metody Konstantina Stanisławskiego sięga do narzędzi wypracowanych w ramach metody Michaiła Czechowa i Dawida Mameta. Od wielu lat Geofrey Colman współpracuje z radiem BBC nagrywając audycje na temat sztuki aktorskiej.

26.01.2022 – Alisa Palmer (Kanada)

fotografia: portret alisy palmer

Alisa Palmer Fot. Materiały organizatora

Alisa Palmer, reżyserka, dramatopisarka, producentka teatralna, pedagożka w wykładzie wygłoszonym podczas sympozjum przedstawi metody kształcenia przyszłych aktorów w National Theatre School of Canada.

Alisa Palmer od wielu lat jest związana z National Theatre School of Canada w Montrealu gdzie pełni funkcję dyrektora artystycznego sekcji angielskiej oraz dyrektora programów: aktorstwo i rezydencja. W swojej pracy pedagogicznej odwołuje się do różnych metod i tradycji teatralnych. W przeszłości była dyrektorem artystycznym Nightwood Theatre w Toronto.

Jest znana z odważnych i prowokacyjnych inscenizacji zarówno klasyki jak i dramaturgii współczesnej. Jako reżyserka była wielokrotnie nagradzana na festiwalach teatralnych w Kanadzie i za granicą.

23.02.2022 – prof. Paul Allain (Wielka Brytania)

fotografia: portret paula Allaina

Paul Allain Fot. Materiały organizatora

Paul Allain, profesor wiedzy o teatrze i performansie omówi podczas swojego wystąpienia projekt badawczy pt. „The Digital Performer” , nad którym pracuje na University of Kent a także opowie o metodzie aktorskiej Tadashi Suzukiego.

Pełni funkcję dziekana Graduate School na University of Kent w Canterbury. Obok tego pełni funkcję Research Mentor Conservatoire for Dance and Drama. W licznych publikacjach obejmujących książki, artykuły i DVD analizuje konkretne przykłady treningu aktorskiego tak jak w książce: The Art of Stillness: The Theatre Practice of Tadashi Suzuki.

Jest też autorem książki „ Gardzienice” Polish Theatre in Transition (1997) i wraz z Jen Harvie „The Routledge Companion to Theatre and Performance”. Fizycznym treningiem aktorskim zajmuje się również praktycznie prowadząc warsztaty i zajęcia ze studentami. W latach 2006-2009 kierował przedsięwzięciem British Grotowski Projekt.

Laureat nagrody Zasłużony dla Kultury Polskiej w 2009 r. oraz Nagrody im. Stanisława Ignacego Witkiewicza przyznanej przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego w 2018 r. za promocję polskiego teatru w Wielkiej Brytanii.

30.03.2022 – prof. Anna Estrada Verdaguer (Hiszpania)

fotografia czarno biała portret Verdaquer

Anna Estrada Verdaguer Fot. Materiały organizatora

Aktorka, reżyserka, pedagożka jest profesorką w The Theatre Institute of Barcelona gdzie specjalizuje się w technice Fitzmaurice. Jest to metoda pracy nad głosem i wymową, którą prof. Anna Estrada Verdegauer rozwija od wielu lat prowadząc poświęcone jej warsztaty w Hiszpanii i za granicą.

W swoim wykładzie przedstawi własną metodę kształcenia aktorów wypracowaną w ciągu trzydziestu lat praktyki pedagogicznej. W dorobku pedagogicznym prof. Anny Estrady Verdaguer na szczególną uwagę zasługuje jej współpraca z takimi uczelniami jak; Rose Bruford School w Londynie ( Wielka Brytania ) Academy of Art w Turku ( Finlandia ) San Miniato (Włochy) , Shanghai Theatre Academy ( Chiny) , The Royal Central School of Speech and Drama University of London (Wielka Brytania) i Cal State University LA (USA).

W ramach poszukiwań nowych form edukacji artystycznej prof. Anna Estrada Verdaguer była inicjatorką stworzenia projektu współpracy prestiżowych szkół teatralnych: The Julliard School (Nowy Jork ), The Royal Central Academy of Speech and Drama ( Londyn), The Ernst Busch Academy of Dramatic Art. (Berlin), The Academy of Performing Arts DAMU (Praga).

27.04.2022 – prof. Siergiej Czerkasski (Rosja) – WYKŁAD ODWOŁANY

fotografia: portret Siejgieja Czerkawskiego

Sergei Tcherkasski Fot. Materiały organizatora

Reżyser teatralny, profesor Russian State Institute of Performing Arts w Sankt Petersburgu, w którym jest kierownikiem Studia Aktorskiego. Obok pracy artystycznej i pedagogicznej zajmuje się również badaniami dotyczącymi metody Konstantina Stanisławskiego. Jest autorem książki „Stanisławski i joga”, w której wnikliwie analizuje związki między metodą Stanisławskiego, a niektórymi elementami jogi.

Będzie to również tematem jego wykładu, który wygłosi podczas sympozjum. W swoim wstąpieniu przedstawi praktyczne konsekwencje odkrytych przez Stanisławskiego związków między jego metodą aktorską a jogą. Prof. Sergei Tcherkasski od wielu lat prowadzi warsztaty i kursy mistrzowskie na wielu zagranicznych uczelniach w tym w USA.

25.05.2022 – prof. Ivana Legati (Chorwacja)

fotografia czarno biała: portret ivany legati

Ivana Legati Fot. Materiały organizatora

Aktorka, poetka, coach aktorski , profesorka Academy of Dramatic Art, University of Zagreb gdzie obecnie pełni funkcję kierownika katedry mowy na Wydziale Aktorskim. Jest również absolwentką Coparative Literature at Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb.

Jako aktorka była wielokrotnie nagradzana na festiwalach teatralnych i filmowych w Chorwacji. Wykład, który wygłosi podczas sympozjum będzie poświęcony technikom pracy z aktorem, które są podstawą kształcenia studentów na jej uczelni. Obok aktorstwa zajmuje się twórczością literacką. W 2009 roku Stowarzyszenie Pisarzy Chorwackich wydało jej wiersze zebrane pt. „Dover”.

Kurator i prowadzący sympozjum – dr hab. Jacek Orłowski  

Kurator i prowadzący sympozjum – Jacek Orłowski, dr hab. reżyser, nauczyciel akademicki, absolwent filozofii, pracuje na stanowisku profesora na Wydziale Reżyserii Dramatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego (dawniej PWST) w Krakowie oraz na Wydziale Aktorskim w Szkole Filmowej w Łodzi. W 2008 – 2012 pełnił funkcję dziekana Wydziału Reżyserii Dramatu. Od 2016 roku pełni funkcję prezesa zarządu Instytutu Teatralnego im. Mieczysława Hertza.

Jako reżyser pracował na scenach teatrów Wrocławia, Poznania, Warszawy i Łodzi, a także w Teatrze Telewizji. Za swoją pracę artystyczną otrzymał wiele nagród w tym nagrodę im. Bohdana Korzeniewskiego dla wyróżniającego się reżysera młodego pokolenia przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Sztuki (1994 ) oraz Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010 ).

Od początku pracy pedagogicznej szczególnie interesuje się różnymi technikami aktorskimi w tym metodą Konstantina Stanisławskiego. Jako dziekan Wydziału Reżyserii Dramatu zorganizował i poprowadził Międzynarodową Konferencję „Odpowiedź Stanisławskiemu”, która odbyła się w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie w 2010 roku.

Organizatorzy

  • Mazowiecki Instytut Kultury
  • Instytut Teatralny im. Mieczysława Hertza

Koordynator: Agnieszka Daroch (MIK) a.daroch@mik.waw.pl

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201