przejdź do treści

Zapytanie ofertowe CPV 7900000-2 – usługi drukowania i powiązane

Warszawa, 22.05.2018 r.

Wybrane firmy specjalizujące się w usługach poligraficznych

ZAPYTANIE  OFERTOWE

bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8

Zamawiający – Mazowiecki Instytut Kultury, z siedzibą w Warszawie ul. Elektoralna 12 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na druk publikacji pt. Leon Tarasewicz, Malarstwo.

Zapytanie ofertowe  >>

Załącznik nr 2 Formularz oferty  >>

Załącznik nr 3 Projekt umowy  >>

Plan Zamówień Publicznych Mazowieckiego Instytutu Kultury w 2018 roku

Plan zamówień publicznych Mazowieckiego Instytutu Kultury w 2018 roku - PDF do pobrania >>

Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie warsztatów dla pedagogów z wykorzystaniem polskiego języka migowego w pracy z dziećmi słyszącymi.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów dla pedagogów z wykorzystaniem polskiego języka migowego w pracy z dziećmi słyszącymi.

ZAPYTANIE OFERTOWE  >>

Zmiana terminu składania ofert! Postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy, renowacji i modernizacji zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury”

Znak postępowania: DAI.26.1.2017-MIK/373/2017

Kody CPV
71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi
71310000-4 – Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego
71540000-5 – Usługi zarządzania budową
71631300-3 – Usługi technicznego nadzoru budowlanego

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl