przejdź do treści

Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie warsztatów dla pedagogów z wykorzystaniem polskiego języka migowego w pracy z dziećmi słyszącymi.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów dla pedagogów z wykorzystaniem polskiego języka migowego w pracy z dziećmi słyszącymi.

ZAPYTANIE OFERTOWE  >>

Zmiana terminu składania ofert! Postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy, renowacji i modernizacji zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury”

Znak postępowania: DAI.26.1.2017-MIK/373/2017

Kody CPV
71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi
71310000-4 – Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego
71540000-5 – Usługi zarządzania budową
71631300-3 – Usługi technicznego nadzoru budowlanego

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl