Lider w kulturze

Artur Kłus
Lider w kulturze. Studium działalności Krystyny Jandy

Artur Kłus urodził się w 1985 roku w Kozienicach. Jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (socjologia oraz Równoległe Studia Pedagogiczne). Obecnie kończy politologię (praca socjalna i pomoc społeczna) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podczas studiów na SGGW angażował się jako wolontariusz w wiele różnych inicjatyw, współpracował z rozmaitymi instytucjami (m.in. takimi jak: Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Departament Analiz i Statystyki Regionalnej w Głównym Urzędzie Statystycznym). Na UKSW czynnie działa w Kole Naukowym Polityki Społecznej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na postmodernizmie – szczególnie w wymiarze kulturowym i społecznym. Poza tym pasjonuje go historia i polityka polska, a także socjologia życia codziennego i społeczne relacje międzyludzkie  – w kontekście zmian zachodzących w społeczeństwie polskim.

Ciekawa praca socjologiczna analizująca na podstawie wywiadów, wypowiedzi wielu osób towarzyszących życiu i pracy Krystyny Jandy, recenzji filmowych i teatralnych, rozmów z aktorką, wreszcie obszernej ankiecie, rolę i cechy charakterystyczne kogoś, kogo można nazwać liderem we współczesnej kulturze.

Bohaterką tej pracy jest aktorka, a zarazem twórca i dyrektor artystyczny Teatru Polonia. Autor, kreśląc wielokrotny portret artystki, ukazuje nam pasjonującą walkę, jaką musiała stoczyć założycielka Fundacji Krystyny Jandy na rzecz Kultury, aby zyskać niezależność, działać we własnej przestrzeni, realizując swoje marzenia (…)

Autor opowiada o pełnionych przez Jandę funkcjach: kierownika budowy, menedżera, administratora, kierownika artystycznego. Jest to portret zwielokrotniony, a więc poznajemy również Jandę – kobietę, matkę, żonę, przyjaciółkę.

Niezwykle ciekawą częścią pracy jest rozdział przedstawiający osobowość artystki i kształtowanie się cech jej charakteru. (…)

Autor książki daje nam zarazem odpowiedź na pytanie: jakim miejscem jest Teatr Polonia, jaki jest jego klimat, z kogo składa się widownia, jakie są jej gusta i upodobania artystyczne. (…)

(Iwona Smolka)

Ilość stron: 209
Rok wydania: 2011
Oprawa: miękka
Wymiary: 17 x 24 cm
ISBN: 978-83-89986-81-8

Cena: 15 zł

 

Złóż zamówienie

Zamówienie, wysyłka, odbiór osobisty »

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

E-mail: sklep@mik.waw.pl
Telefon: 22 586 42 55

Opiekunowie Klienta:
Katarzyna Głodowska
Marta Elson
Maciej Pajączkowski