Powiat ciechanowski

Irena Kotowicz-Borowy
Powiat ciechanowski. Przewodnik subiektywny

Irena Kotowicz-Borowy – doktor nauk humanistycznych, kierunek etnologia. Starszy kustosz w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Pracownik naukowy Katedry Edukacji i Kultury Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie. Regionalistka. Zajmuje się problematyką dotyczącą drobnej szlachty, grup kulturowych na pograniczach, edukacją kulturalną w społecznościach lokalnych oraz wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego w regionach dla rozwoju „małych ojczyzn”. Jest inicjatorką imprez kulturalnych: Przeglądu Przebierańców Zapustnych, Majowego Muzykowania i Kwiatów Ogrodów, organizowanych od wielu lat przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej.
Autorka książek i artykułów naukowych dotyczących dziedzictwa kulturowego, kultury drobnoszlacheckiej, edukacji regionalnej i kulturowej w społecznościach lokalnych oraz muzealnictwa regionalnego. Wydała m.in. Honor to nie tylko słowo. Studium tożsamości kulturowej drobnej szlachty północnego Mazowsza oraz Zaścianek. Siedliska drobnoszlacheckie na pograniczach, a także Dziedzictwo kulturowe w regionach Europy Środkowo-Wschodniej jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem turystyki. Prezes północnomazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Ciechanowie oraz redaktor naczelna Mazowieckich Zeszytów Naukowych, wydawanych przez tę placówkę. Członek Płockiego Towarzystwa Naukowego.

Zapraszamy do powiatu ciechanowskiego, siedziby rodowej książąt mazowieckich, oraz ziemi rodzinnej trzeciego wieszcza polskiego romantyzmu – Zygmunta Krasińskiego.
Warto tu poznać, odwiedzić, zobaczyć:

  • zbudowany w XIV w. Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie,
  • Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, gromadzące zbiory związane z historią ziemi mazowieckiej oraz pamiątki dotyczące mazowieckiej szlachty,
  • średniowieczny kościół farny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w stolicy powiatu,
  • Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, które posiada pamiątki związane z rodziną Krasińskich oraz eksponaty z epoki Napoleona,
  • Gołotczyznę i znajdujące się tam interaktywne Centrum Kultury Drobnoszlacheckiej,
  • Gąsocin, dawną osadę kolejarską, która leżała na trasie Nadwiślańskiej Linii Kolejowej. Wzniesiony w 1877 r. drewniany budynek dworca można podziwiać do dziś,
  • pomnikowy dąb szypułkowy „Uparty Mazur”, liczący około 500 lat, rosnący we wsi Młock, niedaleko Ciechanowa. Słowem „Mazur” określano dawniej mieszkańców Mazowsza,
  • Chotum – niewielką wieś koło Ciechanowa, w której znajduje się piękny drewniany kościółek z XVII w.

Ilość stron: 176
Rok wydania: 2016
Oprawa: twarda
Wymiary: 17 x 24 cm
ISBN: 978-83-63427-10-8

Cena: 20 zł

Złóż zamówienie

Zamówienie, wysyłka, odbiór osobisty »

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl