przejdź do treści

Podziękowania dla Wolontariuszy Światła – przyjaciół Festiwalu Fabryka Światła

dziewczynka z dyplomem fot robert olszak

Informacja Urzędu Miasta Przasnysz

4 grudnia 2017 roku o godzinie piętnastej, w Muzeum Historycznym w Przasnyszu rozbłysło światło. Sala wystawowa na pierwszym piętrze, uroczyście przygotowana przez pracowników Muzeum zapełniła się organizatorami, współorganizatorami oraz wolontariuszami Festiwalu Fabryka Światła 2017. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Mazowieckiego Instytutu Kultury. Jego celem było podziękowanie Wolontariuszom Światła za ich tegoroczną aktywność. Wolontariusze Światła byli w tej edycji Festiwalu nie tylko biernymi pomocnikami, lecz także twórcami wielu działań Festiwalowych. Byli spoiwem łączącym wszystkie festiwalowe imprezy.

Z Mazowieckiego Instytutu Kultury przybyli:

Pani Izabela Bednarczyk - Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury ds. artystycznych
Pan Sławosz Balcerzak - Kierownik Działu Galerii i Wystaw, koordynator FFŚ w Przasnyszu z ramienia MIK
Pani Joanna Janusewicz- Kierownik Działu Organizacyjnego MIK, koordynator wolontariuszy z ramienia MIK
Pan Witold Filipunas – Pracownik Działu Marketingu i Promocji
Pani Milena Stryjewska – Koordynator w Dziale Galerii i Wystaw ds. Festiwalu Fabryka Światła

Władze Miasta Przasnysza reprezentował Pan Burmistrz Waldemar Trochimiuk.

W spotkaniu udział wzięli również:

Pani Joanna Cieślik – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Pani Agnieszka Brykner – Dyrektor Muzeum Historycznego
Pan Krzysztof Gadomski – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
Pani Anna Juklaniuk – Koordynator wolontariuszy z ramienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Przybyłych powitała pani Joanna Cieślik – dyrektor MOPS, instytucji zatrudniającej Wolontariuszy Światła, współorganizator Festiwalu Fabryka Światła. Złożyła również wolontariuszom życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Pani Izabela Bednarczyk - Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury ds. artystycznych serdecznie podziękowała za współorganizację Festiwalu. Stwierdziła, że w kolejnym roku, jeszcze większa część działań festiwalowych będzie oddana do zaprojektowania społeczności Przasnysza. Oczywiście pole do działania mają tu również wolontariusze. Zwróciła się do wolontariuszy z prośbą, aby przedyskutować formę udziału oraz jeszcze większą rolę wolontariuszy w organizacji kolejnej edycji Festiwalu. Oznajmiła, że pierwsze spotkanie w związku z kolejną edycją odbędzie się już w styczniu. Na koniec zaprosiła Wolontariuszy Światła do Warszawy w dniu 18 grudnia do kawiarni Wedla oraz na koncert jazzowy.

Następnie inicjatorzy spotkania i głowni organizatorzy, tzn. przedstawiciele MIK przystąpili do wręczania dyplomów i podziękowań. Pierwsze podziękowanie otrzymała Pani Dyrektor Joanna Cieślik, za przychylność dla realizowanego projektu, okazaną pomoc i życzliwą współpracę. Podziękowanie też złożono Pani Annie Juklaniuk, koordynatorowi Wolontariuszy Światła za zaangażowanie tak licznej grupy wolontariuszy, koordynowanie ich pracy i osobistą aktywność. Następnie dyplomy otrzymali wszyscy wolontariusze uczestniczący w FFŚ.

Burmistrz Przasnysza, Pan Waldemar Trochimiuk, w ciepłych słowach zwrócił się do wolontariuszy dziękując im za ich zaangażowanie.

Po części oficjalnej przedstawiciele MIK zaprosili wszystkich obecnych na okazały tort z napisem „Dziękujemy”, kawę, herbatę oraz inne słodkości.

Źródło: Urząd Miasta Przasnysz. Fot. Robert Olszak

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl