przejdź do treści

Badania i raporty o kulturze - pobierz i przeczytaj!

Mazowiecki Instytut Kultury prowadzi badania nad stanem kultury na Mazowszu. Zapraszamy do zapoznania się z tytułami i pobrania w formie PDF.

Dostępne raporty i informacje o programach:

 

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej – wsparcie merytoryczne i organizacyjne podmiotów publicznych i niepublicznych w obszarze edukacji kulturalnej i animacji kultury w województwie mazowieckim  >>

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej. Diagnoza stanu edukacji kulturalnej w województwie mazowieckim  >>

Raport z badania liderów kultury w subregionie radomskim  >>

Zabytek i jego otoczenie. Wpływ obiektu zabytkowego na atrakcyjność turystyczną i kulturalną miasta powiatowego, gminy, powiatu - studium przypadków z wybranych gmin i powiatów woj. mazowieckiego  >>

Kompetencje kulturowe rodziców a udział w kulturze dzieci. Studium przypadku na przykładzie Przasnysza  >>

Zobaczmy co w MIKu. Dostępność oferty kulturalnej Mazowieckiego Instytutu Kultury dla osób z dysfunkcją wzroku  >>

Edukacja kulturowa w województwie mazowieckim 2017 - miasta powiatowe  >>

Edukacja kulturowa w województwie mazowieckim 2016 - 6 największych miast  >>

Kultura w dokumentach strategicznych w województwie Mazowieckim  >>

Głusi i słyszący – otwarte kultury i przestrzeń dialogu? Raport z badań  >>

Muzea Prywatne na Mazowszu. Badania wizualne  >>

Kierunek Kultura 2013  >>

Kierunek Kultura 2012  >>

Diagnoza potrzeb szkoleniowych instytucji kultury na Mazowszu  >>

 

Witryna z naszymi raportami  >>

obraz strony z raportami

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl