przejdź do treści

Nasz udział w Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego

W 2018 roku Mazowiecki Instytut Kultury bierze udział w wydarzeniach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego: organizujemy dwie konferencje naukowe, rozpoczęliśmy serię wydawniczą, zainicjowaliśmy projekt rewitalizacyjny oraz cykl edukacyjny. Działania te odbywają się pod wspólnym szyldem MAZOWIECKIEJ AKADEMII DZIEDZICTWA.
 
 

logo mazowiecka akademia dziedzictwa min

Mazowiecka Akademia Dziedzictwa, to nowatorski program badawczym i popularyzatorski, poświęcony Mazowszu jako odrębnemu i słabo jeszcze rozpoznanemu regionowi kulturowemu i artystycznemu. W jej ramach realizujemy:

 • Kongres Historycznych Miejscowości Mazowsza
 • Ogólnopolską Konferencję Naukową Studentów i Doktorantów Sztuka na Mazowszu. Nowe otwarcie
 • pięciotomową serię wydawniczą Poza Warszawą
 • projekt edukacyjny Mazowiecka Akademia Dziedzictwa dla Mazowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • projekt Rola kultury w procesie rewitalizacji na Mazowszu

Kongres Historycznych Miejscowości Mazowsza

logo kongresu z nazwą
14-15 września 2018 r. Warszawa, Góra Kalwaria

Było to spotkanie samorządowców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i ekspertów z województwa mazowieckiego.

Celami Kongresu były:

 • Wymiana informacji, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ochrony, rewitalizacji, zrównoważonego rozwoju i promocji historycznych miejscowości Województwa Mazowieckiego.
 • Popularyzacja wiedzy o historycznych miejscowościach, ich dziedzictwie i krajobrazie kulturowym.
 • Integracja środowiska samorządowców, społeczników i ekspertów, oraz instytucji publicznych i organizacji pozarządowych zainteresowanych historycznymi miejscowościami.

Gośćmi Kongresu byli m.in.

prof. Marek Budzyński, Politechnika Warszawska
dr hab. Michał Wardzyński, Uniwersytet Warszawski
prof. Jeremi Królikowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Maria Badeńska-Stapp, Miejski Konserwator Zabytków w Żyrardowie
prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Konserwator Zabytków
przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych z Żyrardowa, Warszawy, Warki, Płocka, Góry Kalwarii, Płocka, Czerwińska nad Wisłą i Serocka.

Spodziewanym efektem będzie zaktywizowanie samorządów do podjęcia działań w ośrodkach, które nie wykorzystują jeszcze swojego potencjału. Ponadto, popularyzacja wiedzy o historycznych miejscowościach i zachęcenie turystów – krajowych i zagranicznych – do odkrywania nieznanych zakątków Mazowsza.

Więcej o Kongresie 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów Sztuka na Mazowszu. Nowe otwarcie

logo konferencji sztuka na mazowszu nowe otwarcie
4-5 grudnia 2018 r. Warszawa

Konferencja jest zaplanowana jako forum wymiany poglądów przez osoby wkraczające do świata nauki i przyjazny poligon doświadczalny dla nowych tematów, analiz i interpretacji oraz metodologii. Przyjęta formuła spotkania zakłada udział studentów i doktorantów z całego kraju. Prezentowane będą tematy poświęcone nowym twórcom, grupom artystycznym i ich dziełom oraz analizie nierozpoznanych dotąd zjawisk i procesów zachodzących w sztuce i kulturze Mazowsza.

Celami Konferencji są:

 • Bilans dotychczasowych osiągnięć w badaniach nad sztuką Mazowsza.
 • Otwarcie nowego rozdziału w tej dziedzinie (pozostawiając do odrębnego, znacznie większego opracowania kulturę artystyczną Warszawy).
 • Udzielenie głosu nowej generacji naukowców zainteresowanych sztuką i kulturą artystyczną Mazowsza.

Oba wydarzenia – Kongres Historycznych Miejscowości Mazowsza oraz Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów Sztuka na Mazowszu. Nowe otwarcie – są konsekwencją dwóch projektów Mazowieckiego Instytutu Kultury, których program opracowano na kilka przyszłych lat.

Więcej o Konferencji

Seria wydawnicza Poza Warszawą

W ramach projektu Mazowiecka Akademia Dziedzictwa powstaje seria wydawnicza o najciekawszych i najbardziej wartościowych zabytkach regionu mazowieckiego (nie tylko w granicach teraźniejszego województwa mazowieckiego, ale także na obszarze historycznego Mazowsza). Będzie to pierwszy w historii badań nad kulturą artystyczną Mazowsza zbiór naukowo-popularyzatorskich studiów na temat kluczowych zjawisk, procesów i przemian w sztuce regionu. W całości złożą się na subiektywny „kanon” najbardziej godnych polecenia dzieł sztuki na Mazowszu. Narrację łączącą elementy historii kultury materialnej, geografii kulturowej, archeologii, historii sztuki i etnologii wzbogaci bogaty zestaw ilustracji.

okładka książki
We wrześniu 2018 roku ukazał się pierwszy tom
Arcydzieła plastyki dawnej (XII-XVIII wiek) w świątyniach i rezydencjach Mazowsza  >>

– a w przyszłości następne publikacje:

Arcydzieła plastyki XIX i XX wieku w świątyniach i rezydencjach Mazowsza;
Architektura i budownictwo Mazowsza XII-XVIII wieku;
Dzieła architektury i budownictwa XIX-XX wieku na Mazowszu;
Skarbce i kolekcje Mazowsza – XII-XX wiek.

Pomysłodawcą serii jest prof. Andrzej Pieńkos (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego), a redaktorem pierwszego tomu dr hab. Michał Wardzyński (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego).

Mazowiecka Akademia Dziedzictwa dla Mazowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

kobieta robi zdjęcie komórką
Dzięki serii tematycznych wykładów i wycieczek do wybranych, najciekawszych zabytków i miejsc związanych z wybitnymi artystami i ludźmi kultury, słuchacze Mazowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapoznali się z najnowszą wiedzą w danych dziedzinach. Poznali też europejskie i regionalne związki dzieł sztuki i ich twórców. Uwaga wykładowców skupiała się na omówieniu kontekstów ekonomicznych, historycznych i społecznych, ze wskazaniem podobnych zjawisk za granicą. Wykładowcami i przewodnikami podczas wycieczek są dr. hab. Michał Wardzyński i prof. Andrzej Pieńkos.
 

Rola kultury w procesie rewitalizacji na Mazowszu

Celem projektu jest modelowa reintegracja społeczna z użyciem działań kulturalnych, istotnie wspomagających proces rewitalizacji. Odbiorcą modelu są trzy miasta Mazowsza – Góra Kalwaria, Pułtusk i Sokołów Podlaski. Start projektu poprzedzono opracowaniem raportu opartego o analizę dotychczasowych, gminnych programów rewitalizacji, których treść potwierdza tezę o niedocenieniu roli kultury. Oczekiwanym efektem projektu jest stworzenie koncepcji działania kulturalnego służącego celom rewitalizacji. Zarówno cele, jak i działania będą sprofilowane specyficzne dla danej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego dziedzictwa kulturowego. Koordynatorem merytorycznym projektu jest Maria Badeńska-Stapp, Miejski Konserwator Zabytków w Żyrardowie.
 

pegaz erdk dociete minDziedzictwo kulturowe kształtuje nasze codzienne życie, jest obecne w teraźniejszej przestrzeni cywilizacyjnej, na stanowiskach archeologicznych i w naturalnych krajobrazach.

Jest też widoczne w literaturze i dziełach sztuki, wiedzy którą czerpiemy od przodków – rzemiośle i historiach opowiadanych dzieciom, w przepisach na jedzenie, które codziennie spożywamy. Dziedzictwo ujawnia się w filmach, które oglądamy i rozpoznajemy w nich siebie.

Dziedzictwo kulturowe łączy Europę przez naszą wspólną historię i wartości. Przedstawia również bogactwo i różnorodność naszych tradycji. Dziedzictwo kulturowe należy poznać, pielęgnować i celebrować. Nie jest ono jednak wyłącznie spuścizną przeszłości – pomaga nam również iść do przodu i tworzyć przyszłość.
(Uwagi o znaczeniu dziedzictwa kulturowego opracowano na podstawie broszury W centrum uwagi. Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018)

Oficjalna strona Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego www.erdk2018.pl

 

 

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl