przejdź do treści

Relacja z I Kongresu Historycznych Miejscowości Mazowsza

Kongres Historycznych Miejscowości Mazowsza
14-15 września 2018 r., Warszawa - Góra Kalwaria
RELACJA

Dwudniowe spotkanie minęło na rozmowach i dyskusjach wokół zagadnień tożsamości, dziedzictwa, rewitalizacji, przestrzeni oraz kultury. Przedstawiciele środowisk naukowych, samorządów, NGO-sów oraz instytucji publicznych wymieniali się doświadczeniami i dobrymi praktykami. Przedstawili założenia projektów rewitalizacyjnych ze swojego otoczenia oraz sugestie na temat promocji i zrównoważonego rozwoju miast historycznych.

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

Pierwszy dzień Kongresu odbył się w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Gości powitała Paulina Florjanowicz, Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN. Opowiedziała o idei Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 oraz roli Polski w tym programie. Znaczącym faktem jest, że Kongres otrzymał Patronat Honorowy ERDK 2018 i przez to stał się częścią szerszej inicjatywy o znaczeniu ogólnoeuropejskim.

kongres historycznych miejscowosci mazowsza Głos zabrali ponadto: Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, Prezes Stowarzyszenia Ład na Mazowszu, Beata Polaczyńska, Dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kultury, dr Adam Czyżewski, Dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Dariusz Zieliński, Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria. Odczytano także list Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, który objął nad Kongresem patronat honorowy. Część wykładową zainaugurował prof. Marek Budzyński – wybitny architekt i urbanista – referatem o przekształcaniu przestrzeni do potrzeb życia, czyli o relacji Architektura - Człowiek.

O randze skarbów kulturowych Mazowsza, turystyce kulturowej oraz znaczeniu historycznych miejscowości dla regionu opowiedział dr hab. Michał Wardzyński z Instytutu Historii Sztuki UW. Bardzo ciekawy przykład promocji historycznych miejscowości w regionie Dolnych Łużyc w Niemczech przedstawiła dr Aleksandra Kmak-Pamirska z Niemieckiego Instytutu Historycznego.

kongres historycznych miejscowosci mazowsza Uczestnicy usłyszeli również prezentacje na temat miast ogrodów przygotowaną przez prof. Jeremiego Królikowskiego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz projektu rewitalizacyjnego, którego inicjatorem jest Mazowiecki Instytut Kultury, a opiekunem merytorycznym Maria Badeńska-Stapp Miejski Konserwator Zabytków w Żyrardowie.

W drugiej sesji wystąpili przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych z Żyrardowa, Warki, Płocka, Sokołowa Podlaskiego, Linii Otwockiej i Warszawy.  Opowiadali o wyzwaniach, z jakimi mierzyli się gdy podejmowali działania na rzecz rewitalizacji, dziedzictwa historycznego, odradzania się kultury lokalnej, promocji i turystyki.

Wiele mówiono o Zintegrowanym Projekcie Rewitalizacji m. st. Warszawy zaprezentowanym przez Jacka Grunt-Mejera, Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy; rewitalizacja warszawskiej Pragi to przykład i inspiracja dla mniejszych miast i miejscowości Mazowsza.

Drugi dzień Kongresu, którego gospodarzem był Burmistrz Góry Kalwarii, rozpoczął się od zwiedzania miasta m.in. charakterystycznego założenia urbanistycznego, Muzeum św.  Stanisława Papczyńskiego, żydowskiego sztetla, zabytków powojskowych oraz średniowiecznego Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku.

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

Właściwe obrady kontynuowano w Hotelu Koszary Arche – zrewitalizowanym budynku koszar wojskowych. Obrady otworzył Dariusz Zieliński, Burmistrz Góry Kalwarii. W dalszej części przedstawiciele samorządów Góry Kalwarii, Serocka, Pułtuska i Czerwińska nad Wisłą mówili o unikalnych walorach historycznych i przyrodniczych ich miejscowości.

Ostatnim punktem programu była debata Strategia konserwacji zabytków Mazowsza. Doszło do ożywionej dyskusji nt. konserwacji, jej zasad i założeń, opieki nad zabytkami oraz rewitalizowania przestrzeni pod kątem zaspokajania  potrzeb mieszkańców – tych podstawowych, jak również poszerzających kapitał kulturowy. Rozmówcy dzielili się dobrymi i złymi praktykami z konserwacji i rozwoju miast i miejscowości historycznych.

kongres historycznych miejscowosci mazowsza W debacie konserwatorskiej uczestniczyli: prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Maria Badeńska-Stapp, Miejski Konserwator Zabytków w Żyrardowie, Dariusz Zieliński, Burmistrz Góry Kalwarii, przedstawiciel samorządu Czerwińska nad Wisłą, przedstawiciele Towarzystwa Opieki nad Zabytkami – Oddział w Czersku i dr Adam Czyżewski, dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Dyskusję poprowadziła Mira Walczykowska ze Stowarzyszenia Ład na Mazowszu.

W podsumowaniu dwudniowych obrad podkreślono, że spotkanie poszerzyło kompetencje osób odpowiedzialnych w samorządach za promocję regionów i turystykę lokalną. Ponadto przekazano wiele potrzebnej wiedzy przedstawicielom stowarzyszeń lokalnych i organizacji pozarządowych.

Oprac. Katarzyna Głodowska (MIK).

 

Fot. Anita Kot

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

plakat kongres historycznych miejscowosci mazowsza

 

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl