przejdź do treści

Za nami Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów "Sztuka na Mazowszu. Nowe otwarcie"

Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów Sztuka na Mazowszu. Nowe otwarcie była okazją do dyskusji nad dziedzictwem kulturowym Mazowsza przez młode pokolenie badaczy i próbą podsumowania dotychczasowych osiągnięć w tej dziedzinie.

Młodzi naukowcy z kilku ośrodków warszawskich, a także z Krakowa, Pułtuska i Torunia przedstawili swoje badania nad obiektami zabytkowymi i zagadnieniami kulturowymi od czasów wczesnego średniowiecza po początek wieku XX. Mówiono o architekturze i sztukach plastycznych, w tym o dziełach całkowicie nieznanych; niektóre stanowią własne odkrycia studentów i doktorantów. Nieustająco podkreślano konieczność „nowego otwarcia” poszukiwań, opracowań, debat na temat sztuki Mazowsza. Była to pierwsza od wielu lat konferencja poświęcona dziedzictwu artystycznemu Mazowsza, przełamująca brak zainteresowania regionem.

nazwa konferencji na tle drewnianej rzeźby

 

Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów Sztuka na Mazowszu. Nowe otwarcie skupiła po 18-letniej przerwie nowe grono młodych badaczy zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką kultury artystycznej i sztuki na Mazowszu. Spotkanie to jest elementem większego programu Mazowiecka Akademia Dziedzictwa, opracowanego w 2017 r. w Mazowieckim Instytucie Kultury. 

Wśród wygłoszonych 18, z zaplanowanych 21 referatów (wszystkie znajdą się w planowanym na jesień 2019 r. tomie pokonferencyjnym pod tym samym tytułem), kilkanaście stało się przedmiotem ciekawej i merytorycznej dyskusji, którą moderowali i uzupełniali własnym bogatym doświadczeniem najbardziej utytułowani badacze Mazowsza: profesorowie głównych uczelni warszawskich i członkowie Polskiej Akademii Nauk. W wystąpieniach, skupionych wokół monografii pojedynczych zabytków architektury i plastyki lub ich grup oraz wybranych problemów i zjawisk charakterystycznych dla sztuki Mazowsza od XII do początku XX w. można było zauważyć dojrzałość autorek i autorów oraz rozwagę w formułowaniu hipotez - docenili to także dyskutanci i goście. Ogółem obrady odwiedziło ponad 140 osób, m.in. przewodnicy turystyczni, muzealnicy z regionalnych placówek kultury, pracownicy bibliotek i archiwów oraz studenci i inne osoby zainteresowane taką tematyką. Tak duże zainteresowanie publiki tym specjalistycznym sympozjum dowodzi pilnej potrzeby organizacji spotkań i dalszej konsolidacji grona admiratorów wartości kulturowych i artystycznych Naszego regionu. 

Jesienią przyszłego roku Mazowiecki Instytut Kultury zorganizuje ogólnopolską konferencję naukową ,,Mazowsze-Warszawa, Warszawa-Mazowsze. Z dziejów wzajemnych relacji kulturowych i artystycznych regionu i metropolii", w której weźmie udział trójka młodych autorów najlepszych referatów.

Spotkaniu towarzyszyła promocja książki - pierwszego tomu z popularyzatorskiej serii pomysłu Prof. Andrzeja Pieńkosa ,,Poza Warszawą", poświęconego najwybitniejszym zabytkom mazowieckiego malarstwa i rzeźby od XII do końca XVIII w. W następnych latach przewiduje się publikację kolejnych czterech tomów dedykowanych zabytkom architektury i plastyki oraz najciekawszym skarbcom i kolekcjom Mazowsza od X-XII do początku XXI w.

 

PROGRAM

4 grudnia 2018 r. (Wt)

11.00 – 11.20 – Rita Twardziak, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, Kościół kanoników regularnych w Czerwińsku – zapomniana problematyka romańska na przykładzie mazowieckim – rysy lokalne, wpływy większych ośrodków zachodnich i analogie architektoniczne

11.25 – 11.45 – Zofia Urban, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, Kościół pw. Wszystkich Świętych w Miszewie Murowanym – fundacja pośredniej kopii Anastasis

11.50 – 12.10 – Tomasz Kowalski, Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Cudowne wizerunki z kościołów diecezji płockiej – przegląd aktualnych dylematów konserwatorskich

13.40 – 14.00 – Monika Kamińska, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dwa fragmenty późnogotyckiej płyty nagrobnej z katedry w Łowiczu

14.05 – 14.25 – Katarzyna Pucuła, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, Figura Marii
z Dzieciątkiem z Poręby Średniej na Mazowszu

14.30 – 14.50 – Kinga Rejterada, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, ,,Matki Boskie Piekarskie” na Mazowszu

15.30 – 15.50 – Emma Kołodziejek, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, Epitafium Stanisława Oczki w kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Cegłowie

15.55 – 16.15 – Adam Perzyński, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, Obraz świętego Izydora Oracza z kościoła w Zwoli Poduchownej

16.50 – 17.10 – Konrad Morawski, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, Ojciec i syn – Jan Kazimierz i Jan Bonawentura Krasińscy. Szkic porównawczy i przyczynek do badań nad magnackimi fundacjami artystycznymi na Mazowszu drugiej połowy XVII wieku

17.15 17.35 – Maria Pokorná-Paruszkiewicz, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Nieznane barokowe malowidła w dawnym kościele Karmelitanek Bosych w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu na tle malowideł Sebastiana Ecksteina w kościołach w Krasnem i w Tykocinie

17.50 – zakończenie pierwszego dnia obrad

5 grudnia 2018 r. (Śr)

9.00 – 9.20 – Makary Górzyński, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, Papierowe metropolie – wielkomiejskie ambicje czy fikcja planowania urbanistycznego na Mazowszu około 1900 roku?

9.25 – 9.45 – Jan Nowicki, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, ,,Wiejskie katedry” – architektura neogotycka przełomu XIX i XX wieku na Mazowszu

9.50 – 10.10 – Wiktor Lach, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, Świdermajer – drewniana architektura podwarszawskich letnisk

10.50 – 11.10 – Daniel Siemiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Czym zachwycały żyrardowskie produkty? Fabryka Wyrobów Lnianych w latach 1833-1939.

11.15 – 11.35 – Paulina Biernacka, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Wycinanki kurpiowskie dawniej i współcześnie w analizie źródeł ikonograficznych oraz w relacjach rozmówców z obszarów Kurpiowszczyzny

11.50 – 12.10 – Ewa Małocha, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, Wpływ wycinanki łowickiej na polskie Art déco

12.15 – 12.35 – Tomasz Dziewicki, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowieckie próby pejzażu nowoczesnego: Podkowiński, Chełmoński, Rapacki

 

14.00 – 14.20 – Ewelina Krahel, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, Szukając czystego koloru.  Widoki mazowieckiej wsi w twórczości Roberta Bevana

15.00-16.00 – podsumowanie konferencji

Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów Sztuka na Mazowszu. Nowe otwarcie była efektem współpracy Mazowieckiego Instytutu Kultury oraz Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, reprezentowanego przez Studenckie Koło Naukowe oraz komitet naukowy w osobach prof. prof. Andrzeja Pieńkosa i Michała Wardzyńskiego.

Organizatorzy:

  • Mazowiecki Instytut Kultury
  • Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
  • Studenckie Koło Naukowe IHS UW

Wydarzenie uzyskało Patronat Honorowy Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Sztuka na Mazowszu. Nowe otwarcie Ogólnopolska konferencja naukowa studentów i doktorantów

Koordynator MIK: Katarzyna Głodowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 22 586 42 55.

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl