przejdź do treści

Akademia Młodego Animatora 2019- FOTORELACJA

Akademia Młodego Animatora

To cykl warsztatów z projektowania wydarzeń kulturalnych przy wykorzystaniu metody design thinking – dla młodych, aktywnych ludzi zaangażowanych w działalność na rzecz własnych społeczności lokalnych.

Udział w projekcie wzięły: Młodzieżowa Rada Gminy Klembów wraz z opiekunami z Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury i Międzyszkolna Inicjatywa Samorządowa z Mińska Mazowieckiego z opiekunką z Fundacji EBU. Warsztaty przygotowali i przeprowadzili projektanci z cooperativa studio.

W trakcie trzydniowych warsztatów, które odbyły się w marcu i kwietniu, grupy zapoznawały się z narzędziami i ideą myślenia projektowego. Zadaniem uczestników Akademii było zaprojektowanie wydarzenia kulturalnego dla swoich rówieśników. Na zajęciach generowano pomysły, testowano i prototypowano rozwiązania, a na koniec opracowywano szczegółowy plan realizacji przedsięwzięcia.

Przed ostatnim warsztatem uczestnicy mieli czas na zweryfikowanie swoich pomysłów, sprawdzenie kosztów, przeprowadzenie testów i skonfrontowanie swoich pomysłów z opinią rówieśników.

Jednak prawdziwym wyzwaniem stojącym przed każdą z grup było dopiero zrealizowanie wydarzenia, które zaprojektowali. I tak MRG z Klembowa przygotowała projekt międzypokoleniowej „Imprezy pod palmą”. W program wydarzenia weszły m.in. między sołecki turniej piłki plażowej, warsztaty taneczne i potańcówka. Międzyszkolna Inicjatywa postanowiła przygotować proces projektowania Centrum Młodzieżowego, które ma powstać w Mińsku oraz kampanii informacyjno-promocyjnej dla Centrum.

15 czerwca odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczne wydarzenia. Młodzież z Klembowa i Mińska Mazowieckiego opowiedziała o sukcesach i wyzwaniach związanych z organizacją zaprojektowanych wydarzeń i wzięła udział w warsztatach upcyklingowych, podczas których tworzyła lamy z odpadów drewnianych.

Najważniejszym celem Akademii jest wzmacnianie sprawczości młodych ludzi, kształtowanie umiejętności projektowania rozwiązań i stwarzanie możliwości do wykorzystywania ich w praktyce, oraz promowanie takiej perspektywy działania, współpracy i pracy twórczej, która jest nakierowana na rozwiązanie istniejących problemów i zaspokojenie realnych potrzeb społeczności lokalnych na rzecz których działamy.

Na pierwszym spotkaniu uczestnicy zgłębiali tajniki metody design thinking i podejmują pierwsze wyzwania projektowe:

Na drugim warsztacie generowano pomysły i dopracowywano ten jeden wybrany do realizacji:

Ostatnie spotkanie poświęcone było opracowaniu szczegółowego planu działań, kosztów i sposobów promocji wydarzenia:

Na podsumowaniu projektu uczestnicy dzielili się swoimi sukcesami, opowiadali o wyzwaniach, a na koniec mieli okazję realizować się twórczo na warsztatach z tworzenia lampy:

 Akademia Młodego Animatora 2019- wideorelacja:

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl