przejdź do treści

FOTORELACJA ze spektaklu GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA. HISTORIA WYBUCHU w ramach Nowych Form Teatru

FOTORELACJA z 25 STYCZNIA 2020

spektakl GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA. HISTORIA WYBUCHU w ramach Nowych Form Teatru
na podstawie Czarnobylskiej modlitwy. Kroniki przyszłości Swietłany Aleksijewicz

reż. Krzysztof Popiołek, Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl