przejdź do treści

Informacja prasowa „Mazowiecki Instytut Kultury w rozbudowie”, 4 grudnia 2017 r.

Do pobrania – tekst informacji prasowej  >>>

Do pobrania – zdjęcia  >>>

INFORMACJA PRASOWA

19 czerwca 2018 r.

Trwa rozbudowa Mazowieckiego Instytutu Kultury

Trwają prace związane z modernizacją i rozbudową siedziby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Elektoralnej 12. Zakończono już największe wyzwanie inwestycji – podniesienie kalenicy dachu. W środku powstają nowe przestrzenie na potrzeby projektów artystycznych i edukacyjnych.

Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem z Funduszy Unijnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Pełna nazwa projektu oddaje kierunek myślenia o przyszłym charakterze rozbudowanej i zmodernizowanej siedziby – placówce nowoczesnej, otwartej na współpracę z regionem, służącej merytorycznym, artystycznym i edukacyjnym potencjałem: Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury.

Głównym celem rozbudowy jest rozwój oferty programowej MIK-u, poprawa dostępności mieszkańców Warszawy i Mazowsza do zasobów instytutu – jego sal, zaplecza technicznego i merytorycznego oraz zwiększenie funkcjonalności siedziby MIK. Całkowita wartość projektu to 6 797 621,49 zł przy dofinansowaniu unijnym nieprzekraczającym 3 464 316,61 zł. Inwestycja nie byłaby możliwa bez dotacji udzielonej przez samorząd województwa mazowieckiego w wysokości 3 303 664,37 zł, czyli na poziomie porównywalnym z kwotą dofinansowania unijnego.

Zakończyły się już najbardziej newralgiczne prace – podniesienie kalenicy dachu i budowa nowego poszycia dachowego z oknami połaciowymi oraz adaptacja i modernizacja  nieużytkowego dotąd poddasza. Tam znajdą się wszystkie biura pracowników MIK, które przed rozbudową rozproszone były w różnych częściach budynku. W ich miejscu – na parterze i pierwszym piętrze – znalazły się nowe sale przeznaczone na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej. Nieużywany dotąd ze względów bezpieczeństwa taras nad portykiem kolumnowym przed wejściem do MIK-u został odnowiony oraz odpowiednio zabezpieczony. Po zakończeniu prac będzie dostępny dla odwiedzających MIK gości. Rozbudowa i podniesienie dachu przywróciły zewnętrzny wygląd budynku sprzed II wojny światowej (udało się go odtworzyć dzięki archiwalnym fotografiom), ale zastosowane rozwiązania nie naruszyły zabytkowego charakteru wnętrz.

Przestrzeń pierwszego piętra, gdzie dotąd rozmieszczone były biura, zajęły dwie nowe sale warsztatowo-szkoleniowe. Trzecia przestronna sala prób muzycznych pojawiła się na parterze. Zadbano również o szatnie dla uczestników zajęć taneczno-ruchowych. Ze względu na brak miejsca, do tej pory MIK nie miał takiego zaplecza. Po zakończeniu inwestycji zakupiony zostanie także nowy sprzęt niezbędny do prowadzenia działań kulturalnych i edukacyjnych.

Znajdująca się na parterze biblioteka odzyska swój pierwotny charakter. Do tej pory pełniła ona głównie funkcję sali szkoleniowej i warsztatowej. Ze względu na ograniczone możliwości bogaty księgozbiór MIK-u nie mógł być udostępniany. Po zakończeniu inwestycji planowane jest uruchomienie czytelni.

W celu dostosowania wnętrz do aktualnych potrzeb instytutu oraz odsłonięcia oryginalnego wystroju sztukatorskiego ścian i sufitów, w Sali Elektorskiej powstanie nowa przestrzeń, w której znajdzie się zmodernizowany barek kawowy.

Prowadzona inwestycja jest również okazją do renowacji wnętrz, konserwacji zabytkowych elementów budynku, przebudowy instalacji oraz klatek schodowych. Szyb windy i schody zostały doprowadzone na najwyższą kondygnację budynku, czyli na nowo zagospodarowane poddasze. Zastosowane w trakcie modernizacji technologie przeciwpożarowe w znacznym stopniu podniosą bezpieczeństwo budynku instytutu.

Po zakończeniu inwestycji Mazowiecki Instytut Kultury wróci do swojej siedziby, aby jeszcze bardziej otworzyć się na spragnionych kulturalnych wrażeń mieszkańców Warszawy i Mazowsza. W nowej ofercie programowej nie zabraknie kolejnych inspirujących projektów edukacyjnych, premier teatralnych, wyjątkowych kameralnych koncertów różnych gatunków muzycznych, wystaw, projektów filmowych, literackich i tanecznych, przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych.

 

Osoba do kontaktu:
Radosław Lubiak
Dział Marketingu i Promocji MIK
T: 22 586 42 24
M: 601 668 875
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

logotypy inwestorów

 

4 grudnia 2017 r.

Mazowiecki Instytut Kultury w rozbudowie

Mazowiecki Instytut Kultury zmienia się na lepsze. Dzięki pozyskanym funduszom unijnym już wkrótce budynek przy Elektoralnej 12 zmieni swój wygląd. Ruszają prace związane z modernizacją i rozbudową siedziby MIK-u. Na czas prowadzenia inwestycji instytut przeniósł się do tymczasowej siedziby w budynku Instytutu Wzornictwa Przemysłowego przy ul. Świętojerskiej 5/7.

W maju minęły 3 lata, odkąd Mazowiecki Instytut Kultury funkcjonuje pod nową nazwą.
Jej zmiana była konsekwencją rozszerzającej się nieustannie oferty programowej, edukacyjnej i badawczej. MIK jako instytucja mazowiecka włącza się czynnie w animowanie i moderowanie życia kulturalnego w regionie. Jednak dużą część swojej aktywności skupia także na rozmaitych działaniach we wszystkich niemal dziedzinach kultury w swojej siedzibie przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie.

Dziś Mazowiecki Instytut Kultury staje przed nowym wyzwaniem. Ilość przedsięwzięć, które podejmuje w siedzibie sprawia, że nie mieszczą się one w przestrzeni budynku.
MIK nie zamierza jednak ograniczać swoich działań. Przeciwnie – rozszerza swoją przestrzeń,
by sprostać kolejnym. W połowie listopada podpisana została umowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie ważnej dla instytutu inwestycji – rozbudowy i modernizacji siedziby MIK.

Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem z Funduszy Unijnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Pełna nazwa projektu oddaje kierunek myślenia o przyszłym charakterze rozbudowanej i zmodernizowanej siedziby – placówce nowoczesnej, otwartej
na współpracę z regionem, służącej merytorycznym, artystycznym i edukacyjnym potencjałem: Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury. Na czas prowadzenia prac MIK przeniósł się do siedziby Instytutu Wzornictwa Przemysłowego przy ul. Świętojerskiej 5/7, a swoją główną działalność skierował na teren województwa mazowieckiego.

Głównym celem rozbudowy jest rozwój oferty programowej MIK-u, poprawa dostępności mieszkańców Warszawy i Mazowsza do zasobów instytutu – jego sal, zaplecza technicznego
i merytorycznego oraz zwiększenie funkcjonalności siedziby MIK. Całkowita wartość projektu
to 7 126 306,80 zł przy dofinansowaniu unijnym nieprzekraczającym 3 464 316,61 zł. Pozostała kwota to wkład finansowy samorządu województwa mazowieckiego.

Największym wyzwaniem projektu będzie podniesienie kalenicy dachu, adaptacja
i modernizacja nieużywanego obecnie poddasza. Tam będą znajdować się wszystkie biura pracowników MIK. Do tej pory były one rozproszone po całym budynku
i zajmowały znaczną jego część. Po zmianach na pierwszym piętrze budynku znajdą się nowe sale dla działalności kulturalnej i edukacyjnej. Nieużywany dotąd ze względów bezpieczeństwa taras nad portykiem kolumnowym przed wejściem do MIK-u zostanie odnowiony oraz odpowiednio zabezpieczony. Po zakończeniu prac będzie dostępny dla odwiedzających MIK gości. Rozbudowa i podniesienie dachu sprawi, że budynek wróci do wyglądu sprzed II wojny światowej, który udało się odtworzyć dzięki archiwalnym fotografiom. Inwestycja przywróci zatem stan historyczny budynku, ale zastosowane rozwiązania nie naruszą zabytkowego charakteru wnętrz.

Przestrzeń pierwszego piętra, gdzie dotąd rozmieszczone były biura, zajmą dwie nowe, duże
i nowoczesne sale warsztatowo-szkoleniowe. Zbudowane zostaną również szatnie
dla uczestników zajęć taneczno-ruchowych. Ze względu na brak miejsca, do tej pory MIK nie miał takiego zaplecza. Zakupiony zostanie także nowy sprzęt niezbędny do prowadzenia działań kulturalnych i edukacyjnych.

Znajdująca się na parterze biblioteka odzyska swój pierwotny charakter. Do tej pory pełniła ona głównie funkcję sali szkoleniowej i warsztatowej. Ze względu na ograniczone możliwości bogaty księgozbiór MIK-u nie mógł być udostępniany. Po zakończeniu inwestycji planowane jest uruchomienie czytelni. Nie zabraknie również stale otwartej nowoczesnej kawiarni – miejsca spotkań ludzi świata kultury, sztuki, edukacji i animacji kulturalnej.

Aby sprostać potrzebom publiczności i uczestników nowej oferty programowej MIK-u, gruntownie zmodernizowana zostanie szatnia dla widzów. Zwiększy się jej pojemność. Rozbudowa będzie również okazją do renowacji wnętrz, konserwacji zabytkowych elementów budynku, przebudowy instalacji i klatek schodowych. Szyb windy zostanie doprowadzony również na najwyższą kondygnację budynku, czyli na nowo zagospodarowane poddasze. Zastosowane w trakcie modernizacji technologie przeciwpożarowe w znacznym stopniu podniosą bezpieczeństwo budynku instytutu.

Po zakończeniu inwestycji Mazowiecki Instytut Kultury wróci do swojej siedziby, aby jeszcze bardziej otworzyć się na spragnionych kulturalnych wrażeń mieszkańców Warszawy
i Mazowsza. W nowej ofercie programowej nie zabraknie kolejnych inspirujących projektów edukacyjnych, premier teatralnych, wyjątkowych kameralnych koncertów różnych gatunków muzycznych, wystaw, projektów filmowych, literackich i tanecznych, przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych.

 

 

 

Osoba do kontaktu:
Ewa Kacprzak-Krzysik
Kierownik Działu Marketingu i Promocji MIK
T: 22 58 64 237
M: 667 550 545
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl