przejdź do treści

Dobra chemia w Kulturalnych Edukatorach. Konkurs dla partnerstw kultura-oświata już wkrótce

W 2018 jak co roku zachęcamy sektor kultury i sektor oświaty do podejmowania wspólnych wyzwań eksperymentów na rzecz edukacji kulturowej. Jednak, aby partnerstwo było udane potrzebna jest dobra chemia.

Podajemy kilka składników niezbędnych do tego by chemia zadziałała. I już ogłaszamy, że tegoroczny konkurs dla partnerstw kultura-oświata na realizację projektów skierowanych do dzieci i młodzieży wystartuje pod koniec stycznia.

Więcej szczegółów, regulamin oraz formularz wniosku będzie dostępny wkrótce na stronie projektu Kulturalni Edukatorzy  >>

infografika to musi być chemia

To musi być chemia

W Kulturalnych Edukatorach tworzymy przestrzeń do eksperymentowania. W naszych partnerstwach po prostu jest chemia. A zatem czego potrzebujemy do wzorcowej współpracy?

Skład idealnego partnerstwa według Kulturalnych Edukatorów to:

Skład możecie wykorzystać jako checklistę. Użyjcie jej do odhaczenia elementów, które już w swoim part­nerstwie macie i zweryfikujcie, których jeszcze wam brakuje do osiągnięcia stanu idealnego. Tym samym dowiecie się, nad jakim elementem współpracy powin­niście jeszcze jako partnerzy popracować.

 • Otwartość na drugą osobę – partner też człowiek, miewa szalone pomysły, nie oceniaj go pochopnie. Daj mu szansę, wysłuchaj, może ma dobry pomysł.
 • Demokratyczne podejmo­wanie decyzji dotyczących działań w projekcie.
 • Akceptacja i wyrozumiałości dla drugiej strony.
 • Czas – tego nigdy nie mamy za wiele, ale jeśli potrzebu­jecie go, aby coś przemyśleć, macie do tego pełne prawo
 • Zaufanie do siebie i partnera.
 • Pozytywna energia i wza­jemne motywowanie się.
 • Dążenie do samorozwoju i czer­panie korzyści przez obie strony. Zadbaj o swoje poczucie satys­fakcji, nawet jeśli pomysł, który realizujesz jest autorstwa Twojego partnera.
 • Konstruktywna informacja zwrotna – daj partnerowi feedback po zakończeniu projektu. Informacja zwrotna pomoże przygotować grunt na przyszłe (wspólne) działania.
 • Elastyczność – realizacja projektu to czas wyjątkowy, bądź gotowy na nieoczekiwa­ne zwroty akcji.
 • Optymalne wykorzystanie swoich zasobów – w myśl zasady daję to, co przyda się w projekcie.
 • Poczucie odpowiedzialności za swoje zadania.
 • Jasny i odpowiedni podział zadań. Zadbaj o podział zadań adekwatny do waszej wiedzy i umiejętności.
 • Zdolność do kompromisu. Pamiętaj, że czasami ambicje muszą ustąpić wspólnemu dążeniu do celu.
 • Dobra komunikacja – można ją nazwać „nadawa­niem na tych samych falach”. Informujcie siebie nawzajem o bieżących działaniach w projekcie i jasno artykułuj­cie swoje potrzeby i problemy.

Idealne partnerstwa powstają w określonych warunkach laboratoryjnych:

 • Przy udziale dwóch niezbędnych uczestników reprezentujących sektor oświaty oraz sektor kultury.
 • W odpowiednich warunkach zewnętrznych: wsparcie Mazowieckiego Instytutu Kultury – w zakresie finansowania, opieki merytorycznej i pakietu szkoleń.
 • W określonych warunkach wewnętrznych: kilkumiesięczna stała współpraca partnerów: od momentu badania potrzeb społeczności lokalnej, poprzez koncepcję projektu, po jego realizację.
 • Uwarunkowania terytorialne: projekt działa na terenie województwa mazowieckiego.
Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl