przejdź do treści

Ukazał się raport z badań preferencji i potrzeb kulturalnych osób niewidomych i słabowidzących „ZOBACZMY CO W MIKu!”

strona tytułowa publikacji

Zapraszamy do lektury i pobrania naszej publikacji:

ZOBACZMY CO W MIKu! Dostępność oferty kulturalnej Mazowieckiego Instytutu Kultury dla osób z dysfunkcją wzroku.
Raport z badań preferencji i potrzeb kulturalnych osób niewidomych i słabowidzących.

Autorkami opracowania są:

Anna Buchner
Maria Wierzbicka
we współpracy z Kają Rożdżyńską. 

Tytuły rozdziałów:

- Życie codzienne ze smartphonem - technologie cyfrowe a niewidzialny świat.
- Frontem do niewidomych i słabowidzących - organizacja idealnie otwartego wydarzenia.
- Na rzecz niewidomych i słabowidzących - pionierzy działań oraz potencjalni sprzymierzeńcy.
- Szczegółowe rekomendacje.

Do pobrania: pełny tekst Raportu w formacie PDF  >>

Raport powstał na podstawie badań prowadzonych od czerwca do paź­dziernika 2017 roku na zlecenie Mazowieckiego Instytutu Kultury (MIK) i jest kontynuacją badań dotyczących udziału osób z niepeł­nosprawnościami w kulturze. Nad­rzędnym celem niniejszego badania była identyfikacja preferencji i potrzeb kultural­nych osób niewidomych i słabowidzących oraz strategii promowania wydarzeń do nich skiero­wanych, rozpoznanie faktycznego pejzażu oferty kulturalnej, której odbiorcami są osoby z dysfunkcją wzroku, a także ewentualnych barier utrudniających im szeroko pojęte uczestnictwo w kulturze. Bezpośrednim wynikiem przeprowadzonego badania było wypracowanie rekomendacji pomocnych w tworzeniu, planowaniu i efektywnej promocji oferty kulturalnej dla osób niewidomych i słabowidzących w MIK.

plansza z cytatem z raportu

W ZAKOŃCZENIU Autorki napisały:

Wyniki przeprowadzonych badań jednoznacznie potwierdzają potrzebę i celowość kierowania oferty kulturalnej do osób z dysfunkcją wzroku. Działania planowane przez MIK są więc jak najbardziej zasadne i mają szansę zaowocować utworze­niem się środowiska ich stałych, niewidomych i słabowidzących, odbiorców, tak jak udało się to na przykład Zachęcie. (…) większość badanych osób niewidomych i słabowidzących znała tę instytucję i dodatko­wo kojarzyła ją pozytywnie (przede wszystkim za sprawą projekcji filmowych z audiodeskrypcją i towarzyszących im wydarzeń, ale także innych).

MIK to fajna lokalizacja, fajne miejsce;

Do Mazowieckiego Instytutu Kultury chodziłam na filmy z audiodeskrypcją, zawsze jak tylko mogłam, to przychodziłam;

I tam w sumie jest łatwo trafić, mimo że to jest samo centrum, to ta ulica jest taka cicha;

Mam jakiś sentyment i do tej lokalizacji i nie wiem, tam żeśmy byli parę razy na jakichś wyda­rzeniach nie tylko filmowych. Kiedyś byliśmy na jakimś takim z elementami audiodeskrypcji, na spotkaniu z Grzegorzem Tomaszewskim. To był chłopak, facet z kabaretu Zygzak właśnie i on nam opowiadał, jak to jest być kabareciarzem i puszczali nam niektóre skecze, nie tylko ich ale też tam kabaretu Jurki, Moralnego Niepokoju też z audiodeskrepcją. Fajne, ciekawe. Potem można było mu jakieś pytania zadawać. Na paru jakichś tam wydarzeniach przez Fundację organizowanych byłam.

Wydaje nam się więc, że w takiej sytuacji głównym zadaniem MIK jest umacnianie swojej pozycji instytucji przyjaznej osobom z dysfunk­cją wzroku, poprzez wykorzystanie powyższych rekomendacji i stałą konsultację z ekspertami reprezentującymi środowisko osób niewido­mych i słabowidzących. Ideałem byłoby, gdyby MIK przerodził się w miejsce, co do którego osoby z dysfunkcją wzroku będą miały pewność, że na stałe w kalendarzu wydarzeń kultural­nych, zajęć i warsztatów znajdą się tam pozycje dostępne dla nich.

Kontakt i informacje: Natalia Roicka (MIK), Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 22 586 42 25.

Więcej informacji na temat realizowanych w MIK badań mazowieckieobserwatorium.pl   >>>

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl