przejdź do treści

Do 11 maja, Warszawa | Eugenia Gortchakova "Moments of Life" Galeria XX1

Wyzwoliła się z ekspresyjnej kolorystyki i znalazła drogę do form porządkujących, które zbudowane były z krótkich pociągnięć pędzla.

abstrakcja barwna

Eugenia Gortchakova Moments of Life

14 kwietnia – 11 maja 2018 r. | Galeria XX1
Wernisaż: 13 kwietnia (Pt)  18:00
Wstęp wolny 

Podstawą sztuki Eugenii Gortchakovej jest wymiana myśli. Stawianie pytań, zbieranie odpowiedzi, ujawnianie i uwrażliwianie własnego życia, poddawanie refleksji tego, co powiedziane - to owe siły energetyczne, które przenikają i jednoczą jej dzieła.

Po okresie, w którym malarka zajmowała się w licznych, ekspresyjnych kompozycjach naturą, wykorzystała szansę, by poznać świat, gdzie odkryła istnienie, także dla siebie, pozycji w sztuce - co było nieosiągalne w Moskwie - pozycji, które siebie i własny czas życia ustawiały w centrum zmagań artystycznych, jak malarstwo Romana Opałki czy Agnes Martin, które wywarły na niej wielkie wrażenie.

obiekt kolisty, abstrakcja

Eugenia Gortchakova wyzwoliła się ok. 1990 r. z ekspresyjnej kolorystyki i znalazła drogę do form porządkujących, które zbudowane były z krótkich pociągnięć pędzla. Znalazła w obrazach swój charakter pisma i porządek analogiczny do linii tekstu uczyniła zasadą swych kompozycji. Tak powstawały od 1993 r. <<Struktury czasu>>, w których każde drobne uderzenie pędzla jest elementem podstawowym dzieła i jednocześnie oznacza mgnienie jej życia. Żadne z tych krótkich dotknięć pędzla nie jest działaniem stechnicyzowanym, ani schematycznym; także wtedy, gdy artystka z pociągnięć pędzla konstruowała kompozycje, które stawały się centrami promieniowania i prostokątami z linii równoległych. Z rozchodzących się promieni mógł powstać okręg jako symbol nieustannych powrotów, a paralelne promienie zdawały się skierowane na cel pracy czy życia. Tak rozwinęła artystka serię obrazów, początkowo monochromatycznych, a potem o coraz subtelniej zróżnicowanej kolorystyce. Każdy obraz był wyzbytym słów przekazem z życia.

już w Moskwie zbierała doświadczenia propagując sztukę, pojmowała tworzone przez siebie prace jako komunikaty

Eugenia Gortchakova, która już w Moskwie zbierała doświadczenia propagując sztukę, pojmowała tworzone przez siebie prace jako komunikaty. Dlatego po latach zaczęła w swoje obrazy wpisywać słowa, filozoficznie rozumiane pojęcia, które oparte były na refleksjach i same pobudzały myśli, które artystka zamierzała przekazać. Tak stawał się dostrzegalny dialogowy charakter jej sztuki. W jednym z ulicznych projektów na Biennale w Wenecji napisała na swoim obrazie <<The answer is you>> (Odpowiedź - to ty). Podstawowa forma tej kompozycji po dziesięcioleciu uległa zmianie kiedy romby zajęły miejsce kół albo rozrastały się na całą płaszczyznę, rzucając wąskie cienie.

polem eksperymentów artystki stała się grafika, ryty i serigrafie, gdzie do kompozycji wprowadzone zostały formy filmowe, postacie i autoportrety

Polem eksperymentów artystki stała się grafika, ryty i serigrafie, gdzie do kompozycji wprowadzone zostały formy filmowe, postacie i autoportrety. Dostrzega się tu dalszy rozwój dialogowych form komunikowania, który doprowadzi do podwójnych i wielokrotnych naświetlań w fotografii, a następnie do filmów wideo. Potem, gdy powstały o niej wideofilmy w Kirowie i Oldenburgu, zrodziła się w niej chęć zajęcia się tym medium. Powstały liczne wideo, a wśród nich film o wymianie listów między Karlem Jaspersem i Hanną Arendt, którego realizację podjęła w Nowym Jorku, oraz wideo z pytaniem w tytule: <<Za co byś oddał życie?>>. Problem śmierci jest w jej twórczości wielokrotnie podejmowany. Jednak przede wszystkim zajmował ją przez lata film <<Alterité>> i dał jej szanse pracowania nad nim w wielu międzynarodowych warsztatach; ostatnio w 2016 r. w Shillong (Indie), w Tscheljabinsk (Rosja) i Radziejowicach (Polska). W tym wideo chodzi o znacznie więcej, niż o tolerancję wobec innego, chodzi o jego zaakceptowanie, ponieważ <<Inny - to ja>>.

Także powstałe ostatnio dzieło fotograficzne traktowała Eugenia Gortchakova jako ofertę do dialogu, do otwarcia oczu innych ludzi na wielorakość przeżycia naszego świata i jako wezwanie, by wyjrzeć poza <<Skyline>> (horyzont). <<Skyline>> zatytułowana była jej ostatnia wystawa w Durban (płd. Afryka) w czerwcu 2016 r. Tematem jej ostatniego wykładu w Krakowie, w październiku 2016 r., była <<Alterité>>.

Jürgen Weichardt

szaro zielona abstrakcja

 

 

 

 
Niewielu jest artystów, którzy, jak Eugenia Gortchakova, tak wiele ważkich treści potrafią zawrzeć i przekazać w swojej sztuce. Niewielu jest artystów, którzy jak ona potrafili stworzyć swój oryginalny rodzaj malarstwa na pierwszy rzut oka rozpoznawalny i nie mający pierwowzorów czy podobieństw ani w przeszłości, ani współcześnie.
pisze o wystawie w Galerii XX1 Bożena Kowalska w artykule Kiedy zrozumiałeś, że żyjesz?  (Artluk, 1/2018)
 
skan artykułu
skan artykułu

 

Galeria XX1GALERIA XX1 działa pod auspicjami Mazowieckiego Instytutu Kultury | Warszawa, Al. Jana Pawła II 36 | Czynna: wt.-śr., pt., 11:00-17:00; czw., 13:00-19:00; sob., 11:00-15:00, www.galeriaxx1.pl 

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl