przejdź do treści

Do 29 czerwca, Warszawa | "Przedmioty ciszy" – rysunek, grafiki i malarstwo Zofii Glazer, Galeria Test

Była wielokrotnie laureatką Konkursu Warszawska Grafika Miesiąca, zdobyła Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej w Poznaniu.

abstrakcja czerwona

Przedmioty ciszy – wystawa rysunku, grafiki i malarstwa Zofii Glazer

14 – 29 czerwca 2018 r. | Galeria Test
Wernisaż:
13 czerwca (Śr)  19:00
Wstęp wolny

Wystawa prac, zmarłej w sierpniu 2017 roku Zofii Glazer, będzie przeglądem bogatego dorobku Artystki w dziedzinie malarstwa i litografii.

Wypowiedź prof. Eugeniusza Smolińskiego z wrocławskiej ASP z 1997 r.
Prace malarskie Zofii Glazer kontynuują opowieść o człowieku, uzupełniają jego obraz. Przedstawiają go w kontekście światła przede wszystkim. Jest w tym malarstwie człowiek otoczony światłem i tylko dzięki niemu istniejący, człowiek «Zapatrzony w serce światła, w ciszę…», używając słów Eliota. Jest w tych obrazach i mrok, który raz ogarnia człowieka i pozostawia go w cieniu, innym razem eksponując światło, wskazuje kierunek wyjścia. Zsyntetyzowane formy w jej obrazach, określone są płaszczyzną i smugą koloru częściej niż rysunkiem. Malowane postacie stają się widoczne dzięki rozświetleniom tła, przyjmują to światło i odbijają, smugami własnego światła rozświetlają tło. Ta artystyczna wizja człowieka zespolonego z własnym otoczeniem, wzmocniona zostaje formalnymi cechami budowania całości obrazu. Wyraźne w grafice oddzielenie rysunku od tła (papieru), w obrazach ulega zatraceniu, przez malarskie uaktywnienie tła.

Jest w tych obrazach i mrok, który raz ogarnia człowieka i pozostawia go w cieniu, innym razem eksponując światło, wskazuje kierunek wyjścia. 
 

abstrakcja czerwona

abstrakcja

 

zofia glazer abstrakcja w ciemnych kolorach

 

rysunek dłoni

Zatrzymane w trakcie ruchliwej gestykulacji, wymownym gestem wyrażają idee, koncepcje i emocje.
 

Charakterystyka prac zawarta w powyższej interpretacji, skłania do uogólnienia, że Zofia Glazer w swojej twórczości podejmując ważne zagadnienia, dba o powagę wypowiedzi i poważnie traktuje warsztat realizacyjny. To wysoce indywidualne i wartościowe dokonanie jest poważnym osiągnięciem artystycznym. Najczęściej przedstawianym motywem w grafikach Zofii Glazer są dłonie. One określają koncepcję obrazu tak, jak w rzeczywistym procesie realizacji, sprawność ręki artysty decyduje o sposobie zobrazowania myśli. Dłonie ukształtowane intencją artystyczną, zatrzymane w trakcie ruchliwej gestykulacji, wymownym gestem wyrażają idee, koncepcje i emocje. Dla wyrazistości przesłania, rezygnują nawet z właściwej sobie anatomii. W konsekwencji, układy dłoni podporządkowane myśli, wyrażają bogate treści. (…)

Dłonie z grafik Zofii Glazer są środkiem ekspresji takim, jakim są słowa. Wraz z teksami Dylana Thomasa, grają w graficznym teatrze swoje życiowe role. Zestawiana z poezją T. S. Eliota, pozwalają dostrzec ludzkie kategorie i perypetie w złagodzonej perspektywie sztuki. Mówią o kondycji człowieka w sposób spotykany raczej w wielkiej poezji. Używając określeń Anny Kamieńskiej, uwikłane są w «porządek egzystencjonalny», «pomiędzy miłością a śmiercią».

 

Rysunek to fascynująca niezależna dziedzina sztuki. Pierwszy autentyczny zapis artysty. Rysunek rejestruje czule umiejętności widzenia. Fascynująca jest prostota i bezpośredniość przedstawienia emocji i temperamentu autora. Rysunek rejestruje czule umiejętności widzenia. Nauka rysunku to nauka widzenia rzeczywistości, ale także i siebie. To nauka swojego widzenia.

Zofia Glaser

szkic twarzy mężczyzny

 

Zofia Glazer-Rudzińska urodziła się w 1950 roku w Warszawie. Studiowała na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych; dyplom z wyróżnieniem uzyskała w Pracowni Litografii na Wydziale Grafiki w 1974 roku. W lutym 1975 r. rozpoczęła na tym Wydziale pracę dydaktyczną jako asystent. W 1997 r. otrzymała od Prezydenta RP tytuł profesora sztuk plastycznych. Od 1995 r. prowadziła Pracownię Rysunku na Wydziale Rzeźby macierzystej uczelni.

Zajmowała się malarstwem, rysunkiem, litografią. Była autorką wystaw indywidualnych. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych – ogólnopolskich i międzynarodowych, a także w zagranicznych prezentacjach sztuki polskiej, m. in. w Warszawie (Ogólnopolskie Wystawy Grafiki, Warszawskie Festiwale Sztuk Pięknych, Warszawski Miesiąc Malarstwa), w Krakowie (Międzynarodowe Triennale Grafiki – nagroda), Frechen, Heidelbergu, Biella Menzon, w Cagne Sur-Mer (Festiwal Malarstwa), w wystawach Grafiki Polskiej w Belgradzie, Bazylei, Tokio, Paryżu, Mariańskich Łaźniach, w Konkursie Wobec wartości w Muzeum Diecezjalnym w Katowicach.

Była wielokrotnie laureatką Konkursu Warszawska Grafika Miesiąca, zdobyła Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej w Poznaniu. Wydała bibliofilskie tomiki poezji Dylana Thomasa, Eluarda i Eliota; była autorką ilustracji do poezji Józefa Barana oraz Anny Kamieńskiej (w Biblioteczce arkuszy poetyckich i graficznych wydanych w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w 1986 r.). Prace artystki znajdują się w zbiorach Archidiecezji Warszawskiej, Muzeum Grafiki w Kopenhadze, Muzeach Narodowych w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, w Muzeum Ziemi Przemyskiej, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, a także w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

fotografia zofii glazer przy sztalugach

 

Galeria TestGALERIA TEST działa pod auspicjami Mazowieckiego Instytutu Kultury | Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50 | Czynna: wt., śr., pt., 11:00-17:00; czw., 11:00-19:00; sob., 11:00-15:00, www.galeriatest.pl 

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl