przejdź do treści

Rola kultury w procesie rewitalizacji na Mazowszu - raport podsumowujący

Rok 2018 w projekcie „Rola kultury w procesie rewitalizacji na Mazowszu” podsumowuje raport końcowy. Diagnozy i rekomendacje oparto o badania socjologiczne zrealizowane we wszystkich trzech gminach, które przystąpiły do współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury w ramach projektu: Górze Kalwarii, Pułtusku i Sokołowie Podlaskim. Zakres badań został określony podczas cyklicznych spotkań z udziałem przedstawicieli partnerskich gmin oraz zaproszonych ekspertów. Refleksje oraz pierwsze ustalenia powzięte w ubiegłym roku wraz z lekturą raportu z badań, który prezentujemy, posłużą za kanwę dalszych działań planowanych na rok 2019, zmierzających do realizacji modelowych rozwiązań rewitalizacyjnych wykorzystujących potencjał kultury.

Raport do pobrania

plakat rewitalizacja min

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl