przejdź do treści

24 marca, Warszawa | Profesor Tutka, czyli 50-Lecie Profesora Pszoniaka

Profesor Tutka czyta Wojciech Pszoniak audiobook min

Profesor Tutka, czyli 50-Lecie Profesora Pszoniaka

24 marca (Nd)  18:00

Wieczór z okazji 50-lecia pracy artystycznej wybitnego aktora Wojciecha Pszoniaka z udziałem
prof. Jerzego Bralczyka, Michała Ogórka i Małgorzaty Terleckiej-Reksnis. Rozmowę z aktorem
i zaproszonymi gośćmi poprowadzą Artur Wolski i Miłka Skalska.

Wstęp z zaproszeniami

Teatr MazowieckiTEATR MAZOWIECKI jest częścią Mazowieckiego Instytutu Kultury. Mieści się w Warszawie, przy ul. Elektoralnej 12, tel. 22 586 42 31, www.teatrmazowiecki.pl 

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl