przejdź do treści

Dyrektor MIK jest Koordynatorem Regionalnym ds. organizacji obchodów 200. Rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki

ROK STANISŁAWA MONIUSZKI W MIK

Waldemar Dąbrowski, Dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Pełnomocnik Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw organizacji obchodów 200. Rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, powołał Beatę Polaczyńską, Dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury na Koordynatora Regionalnego Regionu Mazowieckiego do spraw organizacji obchodów 200. Rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki.

 

Uchwałą Sejmu RP (z 20 lipca 2018 r.) i Senatu RP (z 19 grudniu 2018 r.) rok 2019 został ustanowiony Rokiem Stanisława Moniuszki.

Posłowie RP podkreślili w treści uchwały, że Moniuszko był wzorem patrioty. „Utwory kompozytora, jego wielkie opery takie jak Halka i Straszny Dwór, dotykające sedna idiomu polskości – zarówno w warstwie tekstowej, jak i muzycznej – do dzisiaj stanowią inspirację dla wielu artystów, a w czasach jemu współczesnych tworzyły paletę barw, za pomocą której Polacy odmalowali najpiękniejsze odcienie patriotycznych uczuć i narodowej tożsamości”.

Senatorowie RP w treści uchwały napisali, że Moniuszko tworzył ku pokrzepieniu serc Polaków. Inspiracją dla kompozytora stała się kultura ludowa. „Stanisław Moniuszko to wielki kompozytor, bez Jego geniuszu nie byłoby polskiej opery narodowej”. Senatorowie ustanowili rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki, „by złożyć hołd wybitnemu Artyście, który swoje życie i twórczość poświęcił krzewieniu polskiej muzyki – stawiając Go za wzór patriotyzmu”.

5 maja mija 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki – dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, współzałożyciela Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego i przede wszystkim wybitnego kompozytora doby polskiego romantyzmu, uznawanego za Ojca Opery Narodowej (Halka, Straszny dwór), twórcy Śpiewnika domowego,

dzieł religijnych, muzyki symfonicznej, kameralnej i solowej, polskiego artysty, któremu przyszło żyć w XIX stuleciu, w bardzo trudnych czasach zaborów Polski.

Urodził się w dworku szlacheckim pod Mińskiem; kształcił w Warszawie, Mińsku i Berlinie; mieszkał i rozwijał karierę artystyczną w Wilnie oraz Warszawie. Spoczął, dożywszy zaledwie 53 lat, na Starych Powązkach w Warszawie. Jego pogrzeb, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób, stał się wielką narodową manifestacją.

W kraju i poza jego granicami planuje się w 2019 roku wiele wydarzeń artystycznych przypominających sylwetkę i bogatą twórczość kompozytora.

Już 5 stycznia br. Dworzec Centralny w Warszawie zyskał wielkiego patrona – Stanisława Moniuszkę.

Mazowsze w Koronie. Muzyczne Wieczory w zabytkach architektury

Edycja XVI, Anno Domini 2019

2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki

Mazowiecki Instytut Kultury również przyłącza się do narodowego, „pospolitego ruszenia” , którego celem jest uhonorowanie tej wybitnej postaci polskiej kultury, związanej z Mazowszem.

Podczas XVI edycji cyklu Mazowsze w Koronie, realizowanego od 2001 roku w zabytkach architektury naszego regionu, dzieła Moniuszki będą rozbrzmiewać na każdym koncercie.

3 maja w kościele pw. św. Wojciecha w Nasielsku – na Inauguracji Festiwalu i 5 maja w Konkatedrze w Sokołowie Podlaskim na Wielkich Koncertach Symfonicznych pt. Odrodzenie wykonany będzie przez orkiestrę Sinfonia Viva pod dyr. Tomasza Radziwonowicza słynny Mazur z opery Moniuszki Straszny dwór.

18 sierpnia w zabytkowym Parku w Młochowie Zespół Instrumentów Dawnych Ars Nova pod kierunkiem Krzysztofa Owczynika zaprezentuje program Stanisławowi Moniuszce w 200. rocznicę urodzin, w którym znajdą się pieśni, utwory instrumentalne oraz fragmenty z oper: Halka i Straszny dwór.

8 września do kościoła św. Mikołaja w Grójcu zawita po raz pierwszy Chór Filharmonii Narodowej pod kier. Bartosza Michałowskiego z koncertem Stanisław Moniuszko-wielkie dzieła, na którym usłyszymy kantaty: I Litanię ostrobramską i II Litanię ostrobramską na głosy solo, chór mieszany, fortepian oraz Mszę e-moll na dwa soprany, alt, chór żeński i organy.

15 września w kościele pw. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Lesznie i 6 października w Bazylice Mniejszej w Węgrowie wystąpi Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej pod kierunkiem Jana Lewtaka z mozaikowym programem pt. Na skrzydłach pieśni. Publiczność usłyszy utwory Stanisława Moniuszki, m.in. Mazura z opery Halka i Mazura z opery Straszny Dwór, Poloneza z opery Hrabina, Kwartet smyczkowy nr 1, arię Gdyby rannym słonkiem z opery Halka i Modlitwę Na skrzydłach pieśni.

Planowana jest również na Festiwalu prezentacja programu pt. Etno Moniuszko z udziałem wybitnej instrumentalistki Marii Pomianowskiej (staropolskie i azjatyckie fidele kolanowe) i akordeonisty Huberta Giziewskiego. Na Wieczorach muzycznych zabrzmią wyjątkowe aranżacje ludowych mazurów, oberków i kujawiaków Stanisława Moniuszki. Całości dopełnią pieśni kompozytora przełożone na instrumenty etniczne oraz tzw. biały głos, a także improwizacje oparte na melodycznych motywach moniuszkowskich.

Na koncertach Festiwalu Mazowsze w Koronie sylwetkę Stanisława Moniuszki nakreślą Malina Sarnowska i Igor Pogorzelski.       

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w koncertach naszego wędrującego Festiwalu i razem z Polską, i nami, świętowania 200. rocznicy urodzin wspaniałego, narodowego kompozytora – Stanisława Moniuszki.

Małgorzata Ewa Kalicińska/MIK

Autor i Koordynator Festiwalu Mazowsze w Koronie

www.mazowszewkoronie.pl

Mazowsze w Koronie to cykl Muzycznych Wieczorów aranżowanych w zabytkach architektury województwa mazowieckiego, usytuowanych zazwyczaj we wsiach i w małych miasteczkach. Wykonawcami koncertów są czołowi polscy artyści – zespoły muzyki dawnej, znamienite orkiestry, chóry i zespoły kameralne oraz wybitni soliści. Są magnesem przyciągającym na koncerty, w historycznych wnętrzach i w plenerach, publiczność z małych ośrodków województwa mazowieckiego. Koncerty wzbogacają życie kulturalne i rozbudzają zainteresowania artystyczne odbiorców mieszkających poza dużymi ośrodkami Mazowsza.

Wędrujący cykl koncertowy zainaugurowano w 2001 roku, w związku
z obchodami 475. rocznicy inkorporacji Księstwa Mazowieckiego do Korony Królestwa Polskiego – stąd nazwa projektu Mazowsze w Koronie.

Do listopada 2018 roku, podczas 15-stu edycji Festiwalu, Mazowiecki Instytut Kultury (dawniej MCKiS) zorganizował, wraz z kilkudziesięcioma lokalnymi partnerami, 164 koncerty w ponad 80-ciu miejscowościach naszego regionu.

Moniuszko plakat

https://www.moniuszko200.pl/pl/

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki

W 2019 roku przypada 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki – wybitnego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej.

Dorobek kompozytorski Stanisława Moniuszki, składający się z oper, pieśni, kantat, utworów religijnych, symfonicznych, kameralnych i solowych, a także operetek, baletów i muzyki do dramatów, imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej. Jego twórczość operowa i pieśniarska stanowi trzon polskiego repertuaru wokalnego i niejednokrotnie jest osią zainteresowań artystycznych najwybitniejszych polskich śpiewaków.

Był twórcą „Śpiewnika domowego” obejmującego ponad 200 pieśni. Określenie „domowy” miało głębsze znaczenie, aby uniknąć rosyjskiej cenzury, w zawoalowany sposób, podkreślało narodowy charakter zawartych w śpiewniku pieśni.

Kompozytor w swej twórczości chętnie sięgał do elementów folkloru i ludowych obyczajów. Nadawanie utworom lokalnego kolorytu poprzez odwoływanie się w nich do tradycji i muzyki ludowej wpłynęło na popularność zakładanych ówcześnie tzw. szkół narodowych, czyli grup kompozytorów jednej narodowości tworzących muzykę opartą na elementach własnej kultury – tradycyjnych melodiach, rytmach tańców narodowych i z tekstem w języku ojczystym.

Stanisław Moniuszko był wzorem patrioty i – jak pisał w 1921 roku badacz jego twórczości Zdzisław Jachimecki – „krew z krwi i kość z kości Polakiem”. Utwory kompozytora, jego wielkie opery takie jak „Halka” i „Straszny dwór”, dotykające sedna idiomu polskości – zarówno w warstwie tekstowej, jak i muzycznej – do dziś stanowią inspirację dla wielu artystów, a w czasach jemu współczesnych tworzyły paletę barw, za pomocą której Polacy odmalowywali najpiękniejsze odcienie patriotycznych uczuć i narodowej tożsamości. Był jednym z założycieli Warszawskiego Towarzystwa Muzyczne- go – organizacji, której roli w rozwoju polskiej kultury muzycznej nie sposób przecenić, a która dziś nosi imię tego wyjątkowego artysty.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu twórczości kompozytora, oddając hołd tej wybitnej postaci, ustanawia rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki.

Marszałek Sejmu: M. Kuchciński

Pełnomocnikiem ds. organizacji obchodów został dyrektor TW-ON Waldemar Dąbrowski.

Pełnomocnictwo

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl