przejdź do treści

24 MAJA, Warszawa | Jubileusz 25-lecia Warszawskiego Chóru Polonia im. Ignacego Jana Paderewskiego

Jubileusz 25-lecia Warszawskiego Chóru Polonia
im. Ignacego Jana Paderewskiego

Mazowiecki Instytut Kultury, 24 maja 2019 r, g. 18.00

KONCERT JUBILEUSZOWY
Program:

Muzyka dawna

Wacław z Szamotuł (1526-1560) – Powszednia spowiedź /A. Trzecieski
anonim XVI w. – Przestrach na złe sprawy żywota ludzkiego /M. Rej
anonim XVII w. – Sarabanda
Orlando di Lasso (1532-1594) – Quand mon mari
Marc-Antoine Charpentier (1636-1701) – Swing the Prelude „Te Deum”
anonim XVIII w. – Pochwała wesołości /Fr. Bohomolec, I. Krasicki

100-lecie Odzyskania Niepodległości
ze Śląska Cieszyńskiego, opr. K. Sikorski – Powiedział mi
mel. ludowa, opr. T. Szeligowski – Cugiem bydło, cugiem
Stanisław Moniuszko (1819-1872) – Postój piękna gołąbeczko /J. Czeczot
opr. J. Świder – Wojenko, wojenko
Janusz Kępski (ur. 1936) – Zostały tylko ślady podków /W. Ścisłowski
Józef Świder (1930-2014) – Modlitwa do Bogarodzicy /K. K. Baczyński
Andrzej Panufnik (1914-11991) – Warszawskie dzieci /S. R. Dobrowolski
Jan Maklakiewicz (1899-1954) – Kołysanka /K. I. Gałczyński
Zbigniew Raj (ur. 1950) – Taki kraj /J. Pietrzak
Jan Pietrzak (ur. 1937) – Niech żyje Polska!

anonim – Plurimos annos

Warszawski Chór Polonia im. Ignacego J. Paderewskiego.

Założony w 1993 r. przez Jerzego Myrchę-Karpińskiego. W latach 2002-12 dyrygentem zespołu był Wiesław Jeleń. W grudniu 2012 r. pracę z chórem podjęła Zuzanna Falkowska. Od 2014 r. zespół prowadzi Zbigniew Szablewski.
Chór Polonia wyróżnia się bogatym repertuarem pieśni patriotycznych i historycznych, opiewających dzieje narodu i oręża polskiego, sławiących bohaterstwo Polaków walczących na wielu frontach walk narodowowyzwoleńczych. Zespół wykonuje również pieśni sakralne, kolędy i utwory chóralne wybitnych kompozytorów polskich i obcych różnych epok. Ma na swoim koncie wiele występów w salach koncertowych, kościołach, ośrodkach kultury czy szkołach w Warszawie i na terenie całego kraju. Chór wielokrotnie koncertował za granicą (Litwa, Ukraina, Niemcy, Wielka Brytania, USA, Szwecja, Irlandia, Francja, Hiszpania, Portugalia, Węgry, Białoruś). Brał udział w wielu festiwalach i konkursach chóralnych. W 2016 r. zajął I miejsce w XV Wrześniowych Spotkaniach z Pieśnią Chóralną im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Sochaczewie oraz I miejsce w kategorii chórów mieszanych (Brązowy Dyplom) w I Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym CANTATviWAT w Warszawie. W 2017 r. otrzymał Grand Prix Międzynarodowych Muzycznych Zmagań Seniorów w Szczecinie a w 2018 r Brązowe Dyplomy w VIII Ogólnopolskim Konkursie Ars Liturgica w Gnieźnie i II Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym CANTATviWAT w Warszawie.
W 2003 r. chór uzyskał Patronat Marszałka Województwa Mazowieckiego. W roku Jubileuszu 20-lecia działalności chór został przez Marszałka uhonorowany medalem Pro Masovia. Z tej okazji otrzymał także Złoty Laur „Polonia Mater Nostra Est” przyznawany przez Społeczną Fundację Narodu Polskiego.

Chór jest zrzeszony w Federacji Caecilianum od 2007 roku.

Zbigniew Szablewski. Dyrygent, chórmistrz i pedagog. Absolwent kierunku dyrygentury symfoniczno-operowej PWSM w Warszawie. Studiował również dyrygenturę orkiestr dętych. W latach 1978-86 dyrygent Filharmonii białostockiej, 1986-91 – Warszawskiej Opery Kameralnej. Współpracował też z innymi zespołami orkiestrowymi w Polsce. Od 1979 do 2011 r. był pedagogiem macierzystej uczelni. Jako nauczyciel dyrygowania na wydziale zamiejscowym w Białymstoku doprowadził do dyplomu artystycznego 40 studentów kierunków dyrygentury chóralnej, muzyki szkolnej i muzyki kościelnej. W latach 1993-2013 r. Zbigniew Szablewski prowadził zespół wokalny Ars Antiqua, którego w 1973 r. był jednym z członków-założycieli. Zespół ten w latach 1994-2011 zdobył 20 nagród w 12 krajowych i międzynarodowych konkursach chóralnych.
Zbigniew Szablewski dokonał wielu prawykonań współczesnej orkiestrowej i chóralnej muzyki polskiej. Jest autorem licznych opracowań chóralnych, a także publikacji nutowych (współpraca z PWM). Prowadzi kursy i warsztaty dyrygenckie i chóralne, jest jurorem konkursów muzycznych. W latach 1999-2006 był dyrektorem artystycznym Oddziału Mazowieckiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, obecnie pełni podobną funkcję w Federacji Caecilianum.
Wyróżniony odznaką MKiS Zasłużony działacz kultury, odznaką Złotą i Złotą z Laurem PZChiO oraz przyznawanym przez Caecilianum medalem „Gloriam Dei Cantare”.

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl