przejdź do treści

29-30 PAŹDZIERNIKA, Warszawa | Zapraszamy na Konferencję „Mazowsze-Warszawa, Warszawa-Mazowsze”

Beata Polaczyńska, Dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie
dr hab. Barbara Arciszewska, Dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Andrzej Pieńkos, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Michał Wardzyński, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego

MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

„MAZOWSZE – WARSZAWA, WARSZAWA – MAZOWSZE. Z DZIEJÓW WZAJEMNYCH RELACJI KULTUROWO-ARTYSTYCZNYCH REGIONU I METROPOLII”

Warszawa, Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, Sala Elektorska

29-30 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Sztuka na Mazowszu

Mazowsze jako region kulturowy i artystyczny przez długi czas cieszyło się odrębnością w stosunku do pozostałych ziem Korony Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej, choć w opinii niektórych badaczy grono dysponentów i odbiorców sztuki oraz same powstające na nim dzieła miały peryferyjny charakter. Od końca XVI w., wraz ze stopniowym wzrostem roli w całym państwie sejmowej i rezydencjonalnej Warszawy, na znaczeniu traciły dotychczas najsilniejsze ośrodki: wojewódzki i biskupi Płock, Pułtusk i prymasowski Łowicz, gdzie coraz więcej zleceń otrzymywali stołeczni artyści oraz rzemieślnicy. Po potopie szwedzkim proporcje te zmieniły się jeszcze bardziej na korzyść Warszawy, niemniej w wielu bardziej oddalonych częściach regionu można było wciąż zauważyć    w końcu XVII, XVIII czy nawet na początku XIX w.    wyraźne znamiona odrębności. Wiązały się z tym wizyty twórców albo importy dzieł spoza Mazowsza, przede wszystkim z Prus Królewskich, Wielkopolski i Małopolski. W XIX i XX w. rozwinęła się na całym terytorium Królestwa Polskiego (od 1866 r. Kraju Nadwiślańskiego) nowoczesna administracja budowlana, zasilana kadrami kształconymi początkowo w Petersburgu, Kijowie i na uczelniach zachodnioeuropejskich, a od 1898 r. w nowo powstałym Instytucie Politechnicznym w Warszawie. Siły kadrowe dla malarstwa, rzeźby i wybranych gałęzi rzemiosła dostarczyły Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego  (1815-31, do 1864 r. Szkoła Sztuk Pięknych, po reaktywacji w 1904 r. Warszawska Szkoła Sztuk Pięknych) i liczne miejscowe zakłady przemysłowe.   Wszystkie te przedsięwzięcia nie doczekały się jeszcze obiektywnej oceny. Równolegle, mimo wielu dziesięcioleci badań nad promieniowaniem sztuki Warszawy na okoliczne tereny Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, daleko do pełnego określenia jego przebiegu i spektrum oddziaływania na samo historyczne Mazowsze.   Wszechstronna analiza wzajemnych relacji kulturowo-artystycznych regionu i metropolii może być jednym z kluczowych punktów wyjścia do prezentacji nowej syntezy ich przeplatających się stale przez stulecia dziejów.  W przygotowaniach do sympozjum stawiamy na ujęcia interdyscyplinarne, zarówno problemowe, jak i syntetyczne. 

W przygotowaniach do sympozjum stawiamy na ujęcia interdyscyplinarne, zarówno problemowe, jak i syntetyczne.

WYBRANE TEMATY:

29 PAŹDZIERNIKA 2019 (WTOREK)

PANEL I

1. dr arch. Maria Ludwika Lewicka, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Zakład Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki
"Krajobraz warowny Mazowsza w dobie księcia Janusza I – kulturowe dziedzictwo"

2. dr Małgorzata Korpała, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Instytut Nauk Technicznych
"Analizy technik w zespole XVI-wiecznych malowideł ściennych w tzw. grupie pułtuskiej"

3. mgr Olga Zasada, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
"Późnorenesansowa płyta nagrobna Jana Prażmowskiego w Miastkowie Kościelnym. Sztuka regionu w relacji z metropoliami artystycznymi"

4. mgr Jan Nowicki, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
"Kryształowe sklepienia kościołów mazowieckich i ich XIX-wieczni admiratorzy"

PANEL II

5. mgr Maciej Wieczorek, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną
"Nowożytna przebudowa kościoła parafialnego w Cegłowie"

6. Emma Kołodziejek, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
"Marcin Bernhardi de Bernitz: badacz mazowieckiej flory na dworze Jana Kazimierza i Marii Ludwiki Gonzagi"

7. mgr Przemysław Wątroba, Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
"Nowe ustalenia, propozycje i hipotezy dotyczące warszawskich rysunków z Archiwum Tylmana van Gameren - komunikat na marginesie nowego Katalogu rysunków architektonicznych z Gabinetu Rycin BUW"

8. mgr Konrad Pyzel, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
"Jan Reisner - kariera zapoznanego (?) warszawskiego malarza"

PANEL III

9. dr Mariusz Smoliński, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
"Problemy i perspektywy badań nad warszawskimi dekoracjami stiukowymi przełomu XVII i XVIII w."

10. mgr Konrad Morawski, dr hab. Michał Wardzyński, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
"Ceroni, Reisner i Mackensen. Sprawy artystyczne w kluczach węgrowskim i sokołowskim Jana Dobrogosta Krasińskiego wg nowoodkrytych źródeł z lat 1700-1720"

11. Karolina Szymankiewicz, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
"Chinoiserie we wnętrzach sakralnych Mazowsza – laka z ołtarza głównego kościoła pw. św. Anny w Warszawie wobec przykładów motywów orientalnych w świątyniach mazowieckich"

30 PAŹDZIERNIKA 2019 (ŚRODA)

PANEL IV

12. dr hab. Michał Wardzyński, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
"Malarstwo monumentalne doby późnego baroku i rokoka z perspektywy Warszawy. Absolwenci Malarni Czechowicza i Smuglewicza a sascy i morawscy konkurenci"

13. prof. dr hab. Jakub Lewicki, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
"Badania i konserwacja malowideł ściennych na Mazowszu i w Warszawie - osiągnięcia ostatnich lat"

PANEL V

14. prof. dr hab. Ryszard Mączyński, Katedra Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
"Mazowsze w planach inwestycyjnych księcia Stanisława Poniatowskiego"

15. dr Mikołaj Getka-Kenig, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
"Oddziaływanie warszawskiego ośrodka architektonicznego na Mazowsze w I połowie XIX wieku"

16. dr Peter Machala, Katedra Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
"Kościół reformatów w Szczawinie Kościelnym w twórczości architektonicznej Hilarego Szpilowskiego"

PANEL VI

17. dr Joanna Wojciechowska-Kucięba, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział w Lublinie
"Polskie fabryki mebli giętych na terenie Mazowsza"

18. mgr Piotr Jamski, Insytut Sztuku Polskiej Akademii Nauk
"Węgrów dla Warszawy. Dzwony"

PANEL VII

19. dr Agnieszka Bagińska, Muzeum Narodowe w Warszawie
"<<Niech nie wątpią łomżanie, że będą mieli gości z Warszawy […]>>. Pierwsza wystawa Sztuk Pięknych w Łomży w 1898 roku"

20. dr Weronika Kobylińska-Bunsch, Instytut Historii SztukI Uniwersytetu Warszawskiego
"Narodowa polityka kulturalna i stołeczni krytycy wobec sztuki regionalnej. O wystawie Kultura artystyczna wsi mazowieckiej (1962)"

21. mgr Tomasz Dziewicki, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
mgr Wojciech Głowacki, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Narodowe w Warszawie
"Malarska mapa Mazowsza do 1914 roku: miejsca, plenery, fenomeny"
"Malarska mapa Mazowsza do 1914 roku: miejsca, plenery, fenomeny"

Informacje i korespondencja: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon kontaktowy: +48 501 448 679

Komitet naukowy:
prof. dr hab. Andrzej Pieńkos
dr hab. Michał Wardzyński 
mgr Tomasz Dziewicki
mgr Jan Nowicki

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl