przejdź do treści

29-30 PAŹDZIERNIKA, Warszawa | Zapraszamy na Konferencję „Mazowsze-Warszawa, Warszawa-Mazowsze”

Magdalena Ulejczyk, p.o. Dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie
dr hab. Barbara Arciszewska, Dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Andrzej Pieńkos, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Michał Wardzyński, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego

MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

„MAZOWSZE – WARSZAWA, WARSZAWA – MAZOWSZE. Z DZIEJÓW WZAJEMNYCH RELACJI KULTUROWO-ARTYSTYCZNYCH REGIONU I METROPOLII”

Warszawa, Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, Sala Elektorska

29-30 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Rejestracja: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

baner konferencja historyczna 2019

Mazowsze jako region kulturowy i artystyczny przez długi czas cieszyło się odrębnością w stosunku do pozostałych ziem Korony Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej, choć w opinii niektórych badaczy grono dysponentów i odbiorców sztuki oraz same powstające na nim dzieła miały peryferyjny charakter. Od końca XVI w., wraz ze stopniowym wzrostem roli w całym państwie sejmowej i rezydencjonalnej Warszawy, na znaczeniu traciły dotychczas najsilniejsze ośrodki: wojewódzki i biskupi Płock, Pułtusk i prymasowski Łowicz. Po potopie szwedzkim proporcje te zmieniły się jeszcze bardziej na korzyść Warszawy, niemniej w wielu bardziej oddalonych częściach regionu można było wciąż zauważyć w końcu XVII, XVIII czy nawet na początku XIX w. wyraźne znamiona odrębności. Wiązały się z tym wizyty twórców albo importy dzieł spoza Mazowsza, przede wszystkim z Prus Królewskich, Wielkopolski i Małopolski. W XIX i XX w. rozwinęła się na całym terytorium Królestwa Polskiego (od 1866 r. Kraju Nadwiślańskiego) nowoczesna administracja budowlana, zasilana kadrami kształconymi początkowo w Petersburgu, Kijowie i na uczelniach zachodnioeuropejskich, a od 1898 r. w nowo powstałym Instytucie Politechnicznym w Warszawie. Siły kadrowe dla malarstwa, rzeźby i wybranych gałęzi rzemiosła dostarczyły Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego (1815-31, do 1864 r. Szkoła Sztuk Pięknych, po reaktywacji w 1904 r. Warszawska Szkoła Sztuk Pięknych) i liczne miejscowe zakłady przemysłowe.

Wszystkie te przedsięwzięcia nie doczekały się jeszcze obiektywnej oceny. Równolegle, mimo wielu dziesięcioleci badań nad promieniowaniem sztuki Warszawy na okoliczne tereny Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, daleko do pełnego określenia jego przebiegu i spektrum oddziaływania na samo historyczne Mazowsze. Wszechstronna analiza wzajemnych relacji kulturowo-artystycznych regionu i metropolii może być jednym z kluczowych punktów wyjścia do prezentacji nowej syntezy ich przeplatających się stale przez stulecia dziejów.

W sympozjum weźmie udział 22 prelegentów z Warszawy, Krakowa, Lublina, Nysy i Torunia. Konferencję poprowadzi specjalnie dobrane grono profesorskie z warszawskich uczelni i Polskiej Akademii Nauk. Planowane jest także wydanie zbiorowego tomu pokonferencyjnego.

29 PAŹDZIERNIKA 2019 (WTOREK)

 9:00-10:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, PORANNA KAWA

10:00-10:15 POWITANIE GOŚCI I OTWARCIE OBRAD

PANEL I

10:15-10:40 Maria Ludwika Lewicka, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Zakład Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki

Krajobraz warowny Mazowsza w dobie księcia Janusza I – kulturowe dziedzictwo

10:45-11:10 Małgorzata Korpała, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Instytut Nauk Technicznych

Analizy technik w zespole XVI-wiecznych malowideł ściennych w tzw. grupie pułtuskiej

11:15-11:40 Olga Zasada, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego

Późnorenesansowa płyta nagrobna Jana Prażmowskiego w Miastkowie Kościelnym. Sztuka regionu w relacji z metropoliami artystycznymi

11:45-12:10 Jan Nowicki, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego

Kryształowe sklepienia kościołów mazowieckich i ich XIX-wieczni admiratorzy

12:15-12:45 DYSKUSJA

12:45-13:30 PRZERWA OBIADOWA

PANEL II

13:30-13:55 Maciej Wieczorek, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

Nowożytna przebudowa kościoła parafialnego w Cegłowie

14:00-14:25 Emma Kołodziejek, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego

Marcin Bernhardi de Bernitz: badacz mazowieckiej flory na dworze Jana Kazimierza i Marii Ludwiki Gonzagi

14:30-14:55 Przemysław Wątroba, Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Nowe ustalenia, propozycje i hipotezy dotyczące warszawskich rysunków z Archiwum Tylmana van Gameren  – komunikat na marginesie nowego Katalogu rysunków architektonicznych z Gabinetu Rycin BUW

15:00-15:25 Konrad Pyzel, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Jan Reisner – kariera zapoznanego (?) warszawskiego malarza

15:30-16:00 DYSKUSJA

16:00-16:15 PRZERWA KAWOWA

PANEL III

16:15-16:40 Mariusz Smoliński, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego

Problemy i perspektywy badań nad warszawskimi dekoracjami stiukowymi przełomu XVII i XVIII w.

16:45-17:10 Konrad Morawski, Michał Wardzyński, Instytut Historii Sztuki

Uniwersytetu Warszawskiego

Ceroni, Reisner i Mackensen. Sprawy artystyczne w kluczach węgrowskim i sokołowskim Jana Dobrogosta Krasińskiego wg nowo odkrytych źródeł z lat 1700-1720

17:15-17:40 Karolina Szymankiewicz, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego

Chinoiserie we wnętrzach sakralnych Mazowsza – laka z ołtarza głównego kościoła pw. św. Anny w Warszawie wobec przykładów motywów orientalnych

w świątyniach mazowieckich

17:45-18:15 DYSKUSJA

18:15-18:30 ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA OBRAD

30 PAŹDZIERNIKA 2019 (ŚRODA)

9:15-9:30 ROZPOCZĘCIE DRUGIEGO DNIA OBRAD

PANEL IV

9:30-10:00 Michał Wardzyński, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego

Malarstwo monumentalne doby późnego baroku i rokoka z perspektywy Warszawy. Absolwenci Malarni Czechowicza i Smuglewicza a sascy i morawscy konkurenci

10:00-10:30 Jakub Lewicki, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Badania i konserwacja malowideł ściennych na Mazowszu i w Warszawie – osiągnięcia ostatnich lat

10:30-11:00 DYSKUSJA

11:00-11:30 PRZERWA KAWOWA

PANEL V

11:30-12:00 Tomasz Dziewicki, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, Wojciech Głowacki, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Narodowe w Warszawie

Malarska mapa Mazowsza do 1914 roku: miejsca, plenery, fenomeny

12:00-12:25 Peter Machala, Zakład Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kościół reformatów w Szczawinie Kościelnym w twórczości architektonicznej Hilarego Szpilowskiego

12:30-13:00 DYSKUSJA

13:00-13:45 PRZERWA OBIADOWA

PANEL VI

13:45-14:10 Joanna Wojciechowska-Kucięba, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział w Lublinie

Polskie fabryki mebli giętych na terenie Mazowsza

14:15-14:40 Piotr Jamski, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Węgrów dla Warszawy. Dzwony

14:45-15:15 DYSKUSJA
15:15-15:30 PRZERWA KAWOWA

PANEL VII

15:30-15:55 Weronika Kobylińska-Bunsch, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego

Narodowa polityka kulturalna i stołeczni krytycy wobec sztuki regionalnej.

O wystawie „Kultura artystyczna wsi mazowieckiej (1962)”

16:00-16:25 Agnieszka Bagińska, Muzeum Narodowe w Warszawie

„Niech nie wątpią łomżanie, że będą mieli gości z Warszawy […]”. Pierwsza wystawa Sztuk Pięknych w Łomży w 1898 roku

16:30-17:00 DYSKUSJA

17:00-17:30 PODSUMOWANIE KONFERENCJI

Kontakt dla mediów: Katarzyna Głodowska, 601 668 670, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komitet naukowy:
prof. dr hab. Andrzej Pieńkos
dr hab. Michał Wardzyński 
mgr Tomasz Dziewicki
mgr Jan Nowicki

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl