przejdź do treści

Znamy zwycięzców Konkursu Innowacyjny Menedżer Kultury o indywidualną nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego 2019

Mamy zwycięzców!

27 czerwca 2019 r. obradowała Kapituła Konkursu Innowacyjny Menedżer Kultury o indywidualną nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Kapituła konkursu doceniła wysoki poziom zgłoszeń, dynamiczność i spektakularność zmian wprowadzanych przez zgłoszonych menedżerów, nowoczesność projektów kulturalnych wychodzących poza standardową działalność instytucji i prowadzonych z szacunkiem i w oparciu o lokalną tożsamość miejsca. Serdecznie gratulujemy wszystkim kandydatom!

Członkowie Kapituły zdecydowali o przyznaniu:

Nagrody Innowacyjnego Menedżera Kultury w wysokości 5 000 zł dla Waldemara Roberta Doleckiego - dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr w Radomiu

za stworzenie nowoczesnej i odważnej oferty kulturalnej, umiejętne i wrażliwe budowanie uczestnictwa i włączanie mieszkańców, wzmacnianie zespołu instytucji, wspieranie lokalnych i ponadlokalnych sieci współpracy, otwartość i podejmowanie ryzyka w realizowaniu innowacyjnych i pionierskich projektów zewnętrznych;

Wyróżnienia w wysokości 1 500 zł dla Małgorzaty Sobiesiak - dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu

za sieciowanie i budowanie relacji między instytucjami i integrowanie społeczności lokalnej wokół kultury, zainicjowanie opracowania wspólnej oferty kulturalnej miejskich instytucji kultury, skuteczne zabieganie o środki zewnętrzne przyczyniające się zmianie wizerunkowej biblioteki oraz stworzenie Bibliotecznej Rady Społecznej;

Wyróżnienia w wysokości 1000 zł dla Elizy Bujalskiej - prezesa zarządu Fundacji Rozwoju Międzykulturowego EBU

za innowacyjną i czerpiąca z międzynarodowych praktyk działalność pozainstytucjonalną, angażowanie uczestników na szeroką skalę, nowatorską pracę z młodzieżą bazującą na idei wolontariatu, budowanie poczucia tożsamości opartego na dialogu międzykulturowym i stworzenie Międzyszkolnej Inicjatywy Samorządowej;

 

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl