przejdź do treści

Nagroda MPEK za Społeczne Działania Twórcze!

Nagroda MPEK za Społeczne Działania Twórcze – wyniki

 2 grudnia 2019 r. w Mazowieckim Instytucie Kultury odbyły się obrady Kapituły Konkursowej Nagrody MPEK za Społeczne Działania Twórcze w subregionie ostrołęckim. Celem konkursu było wyłonienie i nagrodzenie wyróżniających się osób zajmujących się edukacją kulturalną. 

Sześć nagród w wysokości 4000 zł zdobyły osoby i zespoły, realizujące inicjatywy, odwołujące się do lokalnych tradycji, wartości i praktyk, włączające lokalną społeczność, grupy marginalizowane oraz wykorzystujące kulturę jako narzędzie rozwoju społecznego.

Oto lista laureatów i laureatek:

 • Katarzyna Huzarska
 • Tomasz Jakubowski
 • Olga Stopińska, Bronisława Świder, Antonina Deptuła i Marianna Kuta
 • Maria Weronika Kmoch
 • Dominika Potomska i Paweł Pecura
 • Joanna Turek

Gratulujemy!

W Kapitule Konkursowej znaleźli się:

 • Magdalena Ulejczyk – p.o. Dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury
 • Izabela Bednarczyk – Zastępca Dyrektora ds. artystycznych Mazowieckiego Instytutu Kultury
 • dr Anna Świętochowska – pełnomocniczka ds. Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej
 • dr Maja Dobiasz-Krysiak – ekspertka Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej
 • Norbert Późniewski – kierownik Działu Edukacji Mazowieckiego Instytutu Kultury, koordynator Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej
 • Miriam Kołak-Pleśniak – spec. ds. komunikacji Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej
 • Łukasz Wykrota – ekspert terenowy Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej
Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl