przejdź do treści

25 LUTEGO, Warszawa | Konferencja „Rola kultury w procesie rewitalizacji na Mazowszu”

Konferencja – podsumowanie projektu
„Rola kultury w procesie rewitalizacji na Mazowszu”
Warszawa, 25 lutego 2020 r.

Konferencja rewitalizacja 2020

Konferencja – podsumowanie projektu „Rola kultury w procesie rewitalizacji na Mazowszu” organizowana jest przez Mazowiecki Instytut Kultury przy współpracy 

z partnerami instytucjonalnymi – Instytutem Rozwoju Miast i Regionów oraz Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej i miastami partnerskimi – Górą Kalwarią, Pułtuskiem i Sokołowem Podlaskim. Odbędzie się 25 lutego 2020 r. w Mazowieckim Instytucie Kultury przy ul. Elektoralna 12 w Warszawie w sali warsztatowej 1.18 (p. II).

Miniony okres dotyczący projektu miał charakter pilotażowy. Uzmysłowił zarówno bariery, jak i elementy niezbędne do realizacji przyszłych działań związanych
z ideą projektu. Niezbędnym jest podsumowanie projektu poprzez prezentację i wymianę doświadczeń wszystkich jego uczestników. Spotkanie pozwoli na ugruntowanie wiedzy, a prezentacje i dyskusje posłużą właściwemu przygotowaniu do procesu wdrożeniowego.
 

Istotnym celem konferencji jest podkreślenie roli Mazowieckiego Instytutu Kultury, jako instytucji wiodącej w tym projekcie, który jako jedyny łączy zagadnienie rewitalizacji z kulturą, jako dźwignią pożądanego procesu społecznego.

Założonym efektem projektu miała być modelowa reintegracja społeczna
z użyciem działań kulturalnych, istotnie wspomagających proces rewitalizacji. Projekt skierowano do małych i średnich miasta Mazowsza, które otrzymały wsparcie merytoryczne Instytutu i jego partnerów.

W pracach nad projektem kluczowa była żywa relacja z partnerami w „terenie” – samorządami, regionalnymi instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi. Równie istotną częścią projektu była pogłębiona diagnoza potrzeb społeczności
i potencjałów gmin zaproszonych do ścisłej współpracy. Wybrano miasta – Górę Kalwarię, PułtuskSokołów Podlaski. Charakteryzuje je znaczący potencjał dziedzictwa kulturowego, który stanowił znakomitą bazę dla zaplanowanych działań.

Obok opracowania koncepcji modelowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, istotny był moduł szkoleniowy realizowany przez MIK i jego ekspertów. Wiosną 2019 roku odbyły się wizyty studyjne. Nasi Partnerzy odwiedzili sześć miast realizujących działania rewitalizacyjne: Grajewo, Ełk, Łuków, Starachowice, Włocławek oraz m. st. Warszawę. 

W koncepcji modelowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wskazano istotne dla rewitalizacji gminy problemy oraz ich przyczyny. Diagnozy i rekomendacje oparto
o badania socjologiczne zrealizowane we wszystkich trzech gminach i podsumowano w formie raportu. Zakres badań został określony podczas cyklicznych spotkań z udziałem przedstawicieli partnerskich gmin oraz zaproszonych ekspertów. W oparciu o raport wybrano narzędzia spośród działań kulturalnych, aplikowanych do problemu oraz miejsca interwencji. Wybrano również partnerów współdziałających w realizacji przedsięwzięcia, określenie sposobu jego prowadzenia i ewaluacji. Ponadto, wskazano potencjalne źródła finansowania przedsięwzięcia opracowanego dla każdej z gmin.

Efektem były m.in.:

  1. Impreza plenerowa „Spotkajmy się pod Jarzębiną” (29 września 2019 roku) zorganizowana przez Mazowiecki Instytut Kultury oraz Miasto Pułtusk jako istotne działanie służące integracji społeczności Pułtuska i przywrócenia terenów „wykluczonych” miastu.
  2. „Warsztaty Sokołowskie” czyli cykl spotkań twórców i przedsiębiorców z branży kreatywnej z sokołowską młodzieżą. W ramach cyklu odbyły się warsztaty
    z programowania, mody, grafiki, projektowania wnętrz, architektury, fotografii, designu i reklamy, coachingu i promo showreel. Zajęcia pozwoliły młodym ludziom na lepsze poznanie siebie i odkrycie swoich mocnych stron. Znaczna część uczniów szkół średnich w Sokołowie Podlaskim jest zainteresowana różnymi źródłami informacji pomocnymi w podjęciu decyzji dotyczących wyboru zawodu lub ewentualnego założenia własnej firmy. Odbiorcą wydarzenia było blisko trzy piąte uczniów i absolwentów sokołowskich szkół średnich. Warsztaty były odpowiedzią zarówno na zapotrzebowanie w ramach doradztwa rozwoju zawodowego, jak i zdiagnozowany potencjał w dziedzinie sektora kreatywnego. Były istotnym działaniem, realizowanym w partnerstwie Mazowieckiego Instytutu Kultury z Miastem Sokołów Podlaski, wprowadzającym w tematykę przemysłów kreatywnych jako „sposobu na życie”.
  3. Góra Kalwaria jest miastem o dużym rozwarstwieniu społecznym. Mieszkańcy mierzą się z trudnościami w ponownym wejściu na rynek pracy, brakiem odpowiednich kwalifikacji, stagnacją. Pociąga to za sobą takie zjawiska jak ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm, narkomania, samotność. „Dom Sąsiedzki Wisełka” (zachowujący nazwę popularnego baru) ma być miejscem rozwoju osobistego, zawodowego i kulturalnego dedykowanym mieszkańcom Góry Kalwarii, w szczególności centrum miasta podlegającego rewitalizacji.

PROGRAM KONFERENCJI:

10.00-10.15 Powitanie Gości - Magdalena Ulejczyk, Dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kultury

10.15-10.30 „Geneza projektu Rola kultury w procesie rewitalizacji na Mazowszu”- Beata Polaczyńska, (Dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kultury w latach 2016-2019)

10.30-11.15 „Metodologia, kalendarium oraz propozycje modelowych rozwiązań” - Maria Badeńska – Stapp (opiekun merytoryczny projektu) oraz Sylwia Teofiluk (koordynator projektu)

11.15-11.30 Przerwa kawowa

11.30-13.00 Prezentacje partnerskich miast – Góry Kalwarii, Pułtuska i Sokołowa Podlaskiego p.t.: „Sylwetka miasta, wybór problemu podlegającego działaniom w ramach rewitalizacji, własne uwagi i spostrzeżenia z prac nad projektem Rola kultury w procesie rewitalizacji na Mazowszu”

Beata Polaczyńska, Dariusz Falana (Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii)

Marta Tyszkiewicz -Wymysłowska, Dominik Pastewka (Urząd Miasta Pułtusk)

Elżbieta Makowska (Urząd Miasta Sokołów Podlaski)

13.00-13.15 Przerwa kawowa

13.15-14.00 Dyskusja z udziałem ekspertów: Edyta Tomczyk (Instytut Rozwoju Miast i Regionów), Robert Grajewski (Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej), Joanna Chojecka Idryan (Wydział Rewitalizacji UM Włocławek), Adam Markuszewski (Centrum Dialogu Społecznego), Krzysztof Michalski (animator rewitalizacji w obszarze dzielnicy Praga Północ)

14.00-14.45 Przerwa obiadowa

Zapisy pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Liczba miejsc ograniczona. Potwierdzeniem obecności będzie informacja zwrotna.

rewitalizacja plakat 2020

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl