Badania i raporty

Świętując sztukę. Badanie wybranych festiwali artystycznych z województwa mazowieckiego – raport

One już tu są – nowe technologie w instytucjach kultury na przykładzie wybranych instytucji w woj. mazowieckiego

Czas zmian – kondycja instytucji kultury z woj. mazowieckiego w 2022 r.

Tu zaczynają się schody. Dostępność instytucji kultury, w tym dla osób z niepełnosprawnościami 2021

Instytucje kultury woj. mazowieckiego w okresie pandemii 2021

Dostępność instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami w miastach powiatowych woj. mazowieckiego 2021

#komunikacj@ kultury I. Raport i rekomendacje 2020

#komunikacj@ kultury II. ABC dla praktyków: strona internetowa i Facebook 2020

Kultura: Inicjatywy. Diagnoza strategii działań w obszarze współpracy podmiotów kultury i instytucji pomocy społecznej w gminach: Młodzieszyn, Leoncin i Czerwińsk nad Wisłą 2020

Liderzy kultury w subregionie siedleckim 2020

Sektor kreatywny a podmioty kultury. Formy i metody współpracy 2020

Re(ANIMACJA) kultury w okresie pandemii 2020

Diagnoza potrzeb społeczności lokalnej ulicy Elektoralnej 2019

Diagnoza relacji środowiska biznesu i środowiska kultury 2019

Ochotnicza Straż Pożarna – kulturotwórcy 2019

Potrzeby szkoleniowe kadr kultury w woj. mazowieckim 2019

Liderzy kultury w subregionie ciechanowskim 2019

Dostępność do kultury na poziomie gminnym – rodzaje przedsięwzięć w instytucjach publicznych, prywatnych, świetlicach wiejskich 2019

Edukacja kulturowa w województwie mazowieckim 2018.

Zabytek i jego otoczenie. Wpływ obiektu zabytkowego na atrakcyjność turystyczną i kulturalną miasta powiatowego, gminy, powiatu – studium przypadków z wybranych gmin i powiatów woj. mazowieckiego 2017

Zabytek i jego otoczenie. Wpływ obiektu zabytkowego na atrakcyjność turystyczną i kulturalną miasta powiatowego, gminy, powiatu – studium przypadków z wybranych gmin i powiatów woj. mazowieckiego 2017

Kompetencje kulturowe rodziców a udział w kulturze dzieci 2017

Liderzy kultury w subregionie radomskim 2017

Edukacja kulturowa w województwie mazowieckim – miasta powiatowe 2017

Zobaczmy co w MIKu. Dostępność oferty kulturalnej Mazowieckiego Instytutu Kultury dla osób z dysfunkcją wzroku 2017

Edukacja kulturowa w województwie mazowieckim – 6 największych miast 2016

Kultura w dokumentach strategicznych w województwie mazowieckim 2016

Głusi i słyszący – otwarte kultury i przestrzeń dialogu? 2016

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

E-mail: sklep@mik.waw.pl
Telefon: 22 586 42 55

Opiekunowie Klienta:
Katarzyna Głodowska
Marta Elson
Maciej Pajączkowski