Ochrona danych osobowych

Klauzule informacyjne Mazowieckiego Instytutu Kultury

  • Informacja na temat przetwarzania danych osobowych pracowników lub współpracowników kontrahentów – osoby kontaktowe
  • Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktujących się z Mazowieckim Instytutem Kultury oraz osób z którymi kontaktuje się Mazowiecki Instytut Kultury
  • Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy
  • Uczestnicy wydarzeń organizowanych przez Mazowiecki Instytut Kultury
  • Artyści wystawiający dzieła w galeriach
  • Wolontariusze

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl