Usługa języka migowego

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12. Możesz skontaktować się z nami na kilka sposobów:

 • IOD@mik.waw.pl
 • Listownie na adres powyżej
 • Tel. Zbigniew Klepacki +48 601666755

2. przetwarzamy twoje dane osobowe w celu i podstawach prawnych:

 • Oceny Twoich kwalifikacji zdolności i umiejętności do pracy na stanowisku, na które aplikujesz
 • Wybrać odpowiednią osobę do pracy w naszym Instytucie
 • Za odrębną zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis prawa kodeksu pracy
 • Niezbędność do zawarcia umowy o pracę
 • Jeśli przekazujesz nam inne dane niż imię nazwisko, data urodzenia miejsce zamieszkania, wykształcenia dotychczasowe zatrudnienie potrzebujemy twojej zgody.

3. Twoje dane będziemy przetwarzać do zakończenia procesu rekrutacji lub przez okres 2 lat jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji

4. Twoje dane będziemy przekazywać wyłącznie podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi na podstawie umowy i zgodnie z naszymi poleceniami. Np.: firmy IT

5. Przysługują ci następujące prawa:

 • Dostępu do swoich danych osobowych
 • Żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • Żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • Wniesienia sprzeciwu
 • Wniesienie skargi do organu nadzorczego
 • Cofnięcia zgody
 • Prawo do przenoszenia danych w zakresie tych danych na które wyraziłeś zgodę lub zawarliśmy umowę

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201