Usługa języka migowego

Warszawa, 28.03.2023

DMOK.4106.6.2023.1

DEKLARACJA EKOLOGICZNA MAZOWIECKIEGO INSTYTUTU KULTURY

Wierzymy w to, że publiczna instytucja kultury to nie tylko przywilej, ale również odpowiedzialność. Odpowiedzialność za wartości, które promujemy. Za dobro wspólne – środowisko naturalne, którego częścią jesteśmy. Nasze decyzje, codzienne nawyki, wydarzenia i produkcje kulturalne zostawiają ślad. Jesteśmy współzależni/współzależne. Dlatego – wobec wielkiego przyspieszenia procesów globalnych, związanych ze zmianami klimatu i postępującą katastrofą ekologiczną –  podejmujemy konkretne kroki, by zmniejszyć nasz negatywny wpływ na środowisko naturalne i włączyć się w działania Kultury dla Klimatu.  

CO ZROBILIŚMY DO TEJ PORY?

Akty, badania, edukacja

 • Powołaliśmy oddolny kolektyw „Zielony Patrol”, z dedykowanymi środkami na edukację ekologiczną pracowników i pracowniczek Mazowieckiego Instytutu Kultury. Zielony Patrol jest ciałem doradczym, rekomenduje potrzebne zielone zmiany w naszej instytucji
 • Podpisaliśmy deklarację Kultury dla Klimatu
 • Przeprowadziliśmy Zielony Audyt naszej instytucji i badanie świadomości ekologicznej pracowników i pracowniczek Mazowieckiego Instytutu Kultury
 • Przeprowadziliśmy cykl działań edukacyjnych – warsztatów i kampanii informacyjnych – dla pracowników i pracowniczek Mazowieckiego Instytutu Kultury, w obszarze gospodarowania odpadami i segregacji śmieci, piramidy 5R, papieru z recyklingu, troski o lokalne ekosystemy w zgodzie z naturą

Małe kroki

 • Zrezygnowaliśmy z plastikowych baniaków na wodę i pijemy miejską kranówkę, która cyklicznie podlega badaniu
 • Nie używamy jednorazowych naczyń plastikowych, w tym butelek, w cateringu i podczas wydarzeń
 • Korzystamy z wodoszczelnych kranów z perlatorami
 • Myjemy naczynia w zmywarkach
 • Korzystamy z wodooszczędnych zestawów WC

JAKIE PROCESY UDAŁO NAM SIĘ URUCHOMIĆ?

 • Zwiększamy używanie naczyń i opakowań wielorazowych
 • Częściej wybieramy catering wegetariański
 • Zmniejszamy produkcję gadżetów
 • Dążymy do korzystania w druku z papieru z recyklingu i z certyfikatem FSC
 • Ograniczamy druk materiałów promocyjnych
 • Wzmacniamy system segregacji opadów
 • Włączamy w obszar merytoryczny tematy związane z ekologią, adresowane do mazowieckich instytucji kultury
 • Rekomendujemy podmiotom kultury, z którymi współpracujemy, przestrzeganie standardów ekologicznych, zgodnych z polityką ekologiczną Samorządu Wojewódzkiego, przy organizacji wydarzeń (m.in. używanie naczyń i opakowań wielorazowych)    
 • Współtworzymy spotkania sieciujące instytucje kultury w obszarze działań ekologicznych i Kultury dla Klimatu

CO PLANUJEMY W NAJBLIŻSZYM CZASIE?

 • Rekomendacje ekologiczne w riderach, przetargach, zamówieniach publicznych, przy produkcji wydarzeń kulturalnych
 • Eko check-lista przy produkcji wydarzeń artystycznych i edukacyjnych
 • Warsztaty edukacyjne dla społeczności lokalnej w trosce o lokalny ekosystem

O CZYM MARZYMY?

 • Mierzalność zmiany – stworzenie mechanizmów śledzenia i mierzenia zużycia wody, energii, papieru, by móc realnie zmniejszać korzystanie z tych zasobów
 • Elektroniczny obieg dokumentów, zmniejszenie liczby drukowanych dokumentów na rzecz elektronicznych form dokumentacji;
 • Ekoetyka współpracy wewnątrz instytucji i w sieci z innymi podmiotami kultury
 • Współtworzenie międzynarodowych projektów podejmujących tematykę ekologiczną – artystycznych, badawczych, edukacyjnych

grafika z tekstem deklaracji ekologicznej

grafika z tekstem deklaracji ekologicznej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201