Usługa języka migowego

grafika na różowym tle koło składające się z połowy monety złotówkowej i połowy czarnej płyty winylowej

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 27 grudnia 2023 roku podjął Uchwałę nr 2212/461/23 w sprawie programu pn.: „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu”. 

Termin realizacji programu obowiązuje od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Zasady przedmiotowego programu, zostały określone w Programie „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu”.

„Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu” to program Samorządu Województwa Mazowieckiego. Finansowany jest z budżetu województwa, a do udziału w nim przystąpiło 28 instytucji kultury prowadzonych przez samorząd województwa. Na potrzeby promocyjne program określany jest jako Program N.

Dla kogo?

Program kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które podczas zakupu biletu lub jego weryfikacji okażą legitymację osoby niepełnosprawnej. Z programu mogą korzystać również towarzyszący im opiekunowie – mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Do udziału w programie nie są uprawnione osoby posiadające orzeczenie wydane przez ZUS, KRUS, MON, MSWiA, a także dzieci posiadające jedynie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na co mogą liczyć uczestnicy?

Uczestnicy programu mogą skorzystać z preferencyjnej ceny biletu do mazowieckich instytucji kultury – cena: 1 zł brutto za osobę z niepełnosprawnościami i 1 zł brutto za towarzyszącego jej opiekuna.

Oferta instytucji kultury może w ramach programu dotyczyć wyłącznie przedsięwzięć własnych tej instytucji (poza projektami okazjonalnymi).

Jak skorzystać?

  • Przed zakupem biletu należy zapoznać się z ofertą instytucji kultury na jej stronie internetowej i zweryfikować jej dostępność pod kątem indywidualnych potrzeb.
  • Zakup biletu możliwy jest w kasie lub przez Internet. Przed zakupem biletu za 1 zł przez Internet należy skontaktować się z Mazowieckim Instytutem Kultury telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: tel./sms  783 708 380, e-mail kasa@mik.waw.pl.
  • Przed zakupem biletu przez internet należy skontaktować się z instytucją kultury telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, żeby potwierdzić ofertę.

Po co?

Program ma ułatwić osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z mazowieckich muzeów, teatrów i innych instytucji kultury.

Termin

Program będzie prowadzony do końca 2024 roku.

Inne ważne warunki:

Z programu mogą korzystać jedynie mieszkańcy województwa mazowieckiego, co każda z osób korzystających z preferencyjnej ceny biletu musi potwierdzić złożeniem oświadczenia. Formularz oświadczenia o miejscu zamieszkania należy pobrać ze strony internetowej wybranej instytucji kultury lub w jej siedzibie. Poniżej załączony jest wzór oświadczenia i klauzuli informacyjnej, które mogą się różnić w zależności od zapisów stosowanych przez daną instytucję kultury, ponieważ każda z nich jest administratorem danych osobowych i może mieć inne zapisy dotyczące przetwarzania danych.

Jeśli kupi się bilet przez stronę internetową i nie okaże w instytucji legitymacji osoby niepełnosprawnej lub nie złoży oświadczenia – nie można skorzystać z oferty instytucji kultury w ramach programu. Za niewykorzystany bilet nie przysługuje zwrot kosztów jego zakupu.

Opiekun może skorzystać z biletu zakupionego w ramach programu za preferencyjną cenę 1 zł wyłącznie w sytuacji, gdy faktycznie towarzyszy osobie z niepełnosprawnościami w instytucji kultury.

Jeżeli osoba z niepełnosprawnościami, pomimo zakupu biletu w ramach programu za preferencyjną cenę 1 zł, nie skorzystała z oferty instytucji kultury (była nieobecna), opiekun nie ma możliwości skorzystania z zakupionego biletu. Za niewykorzystane bilety nie przysługuje zwrot kosztów ich zakupu.

Kto podpisuje oświadczenie?

Oświadczenie w przypadku osoby z niepełnosprawnościami:

  • do 13. roku życia lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie – składa osoba posiadająca umocowanie prawne do jej reprezentowania,
  • od 13. do 18. roku życia lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo składa osoba samodzielnie lub osoba posiadająca umocowanie prawne do jej reprezentowania.

Jeśli osoba z niepełnosprawnościami uprawniona do samodzielnego złożenia oświadczenia nie może złożyć go w formie pisemnej, dopuszcza się możliwość przyjęcia oświadczenia, w tym wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie ustnej przez pracownika instytucji kultury. W takim przypadku oświadczenie wypełnia pracownik instytucji kultury.

Szczegóły

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w uchwale 2212/461/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2023 r.

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201