Dział Teatru

TEATR MAZOWIECKI | 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12

p.o. Kierownika Działu

Agnieszka Daroch
tel. 22 586 42 31; 665 557 855
a.daroch@teatrmazowiecki.pl  

Katarzyna Stanisławska
tel. 22 586 42 52; 606 360 089
k.stanislawska@teatrmazowiecki.pl

Milena Szabelewska
tel. 22 586 42 65 ; 601 668 490
m.szabelewska@teatrmazowiecki.pl

Elżbieta Szymańska
tel. 22 586 42 47; 799 277 899; 601 664 659
e.szymanska@mik.waw.pl

Magdalena Chabros
tel. 22 586 42 04; 885 820 066
m.chabros@mik.waw.pl

Anna Mizińska
tel. 22 586 42 14; 601 664 198
a.mizinska@mik.waw.pl

 

Informacja i bilety 
tel. 783 708 380
www.bilety.mik.waw.pl 

Kontakt dla mediów
Radosław Lubiak
tel. 22 586 42 24, 601 668 875
r.lubiak@mik.waw.pl

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl