Usługa języka migowego

Projekty interdyscyplinarne

Festiwal Sztuki Kobiet PERSONA

Idea Festiwalu Sztuki Kobiet PERSONA narodziła się z niezgody na pomijanie roli kobiet we współtworzeniu polskiej kultury. Pomysłodawczynią projektu jest dyrektorka Mazowieckiego Instytutu Kultury Magdalena Ulejczyk.

Podkast „Dobry stan kultury”

„Dobry stan kultury” to rozmowy o empatycznym zarządzaniu w kulturze. Pomysłodawczynią i prowadzącą jest Magdalena Ulejczyk, Dyrektorka MIK.

Mazowieckie Obserwatorium Kultury

Bardzo Młoda Kultura 2023-2025

Jako Operator Regionalny, podejmujemy się opieki nad partnerstwami działającymi na rzecz przedmiotowego włączania młodzieży do podmiotowego uczestnictwa w kulturze. W programie warsztaty i wizyty studyjne, których celem jest sieciowanie instytucji i organizacji działających z młodzieżą i dla młodzieży, wspieranie kadry kultury, w realizacji działań, w których młodzież jest aktywnym pomysłodawcą i współtwórcą.

Program Towarzyszenia

Instytucjom kultury z małych ośrodków oferujemy wsparcie eksperckie w pracy nad wybranym wyzwaniem. Towarzyszymy uczestnikom procesu, który wspólnie tworzymy, w oparciu o realne i bieżące potrzeby.

Przy kawie o…

Comiesięczne spotkania on-line dla osób zarządzających instytucjami kultury w województwie mazowieckim. Każde poświęcamy ważnemu tematowi, gościmy ekspertów, tworzymy przestrzeń wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, inspiracji, wiedzy i wsparcia.

Szkolenia, warsztaty, webinaria

Wsparcie dla kadr kultury – doskonalenie warsztatu i umiejętności miękkich. Przekazujemy praktyczną wiedzę i narzędzia zawodowe, odpowiadamy na bieżące wyzwania, stwarzamy przestrzeń do wymiany doświadczeń i uczenia się od siebie. Oferujemy wsparcie konsultacyjne i trenerskie.

Konkurs Mazowiecki Menedżer Kultury

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego za innowacyjne rozwiązania zarządcze w kulturze. Konkurs promuje menedżerów instytucji kultury i organizacje pozarządowe.

Impuls Kultury – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych

Celem konkursu jest promocja innowacyjnych projektów z dziedziny kultury. Pragniemy nagrodzić animatorów i edukatorów kultury, których twórcza, włączająca, społecznie zaangażowana i odpowiedzialna praca jest pulsem kultury i impulsem pozytywnych zmian.

Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy

80 godzin bezpłatnej nauki sztuki storytellingu, o tym jak komponować historie i pisać scenariusz, jakich metod użyć, by swobodnie snuć opowieść. Adresaci: edukatorzy, nauczyciele, instruktorzy, wychowawcy, społecznicy i liderzy kultury.

Mazowiecka Akademia Tańca – taniec jazzowy

Kurs instruktorów tańca jazzowego. W programie 800 godzin dydaktycznych (4 semestry w trybie zaocznym). Adresaci: osoby prowadzące grupy taneczne oraz pragnące podnieść swoje kwalifikacje i rozszerzyć umiejętności.

Mazowiecka Akademia Tańca – taniec ludowy

Kurs instruktorów tańca ludowego. W programie 800 godzin dydaktycznych (4 semestry w trybie zaocznym). Adresaci: osoby prowadzące grupy taneczne oraz pragnące podnieść swoje kwalifikacje i rozszerzyć umiejętności.

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej

Program wspiera twórcze działania angażujące mieszkańców na rzecz rozwoju społecznego, pomaga im w budowaniu poczucia wspólnoty. Adresaci: kadry kultury.

Relacje od nowa

Celem projektu jest (od)budowanie relacji międzyludzkich i kulturowych w kontekście skutków społecznych pandemii oraz licznej obecności uchodźców z Ukrainy. W 2022 r. zrealizowano moduły: 1. Konkurs na działania odbudowujące relacje społeczne; 2. Warsztaty dla dzieci, kadr kultury i nauczycieli; 3. Wizyty studyjne w wybranych ośrodkach.

Badania nad kulturą

Realizujemy wieloletni program badawczy wspierający aktywność kulturalną lokalnych społeczności. Naszym celem jest  obserwacja i analiza procesów zachodzących w kulturze oraz dzielenie się wiedzą w ogólnodostępnych i bezpłatnych raportach z badań.

Czytelnia Słów i Dźwięków Elektra

Elektra

Elektra to miejsce dla literatury, muzyki i… kawy lub herbaty. Afirmujemy analogowe sposoby obcowania ze słowem i muzyką – z papierową książką, płytą winylową i kasetą magnetofonową. Dajemy przestrzeń dla spotkań, cichej pracy i relaksu.

Wydawnictwa muzyczne ELEKTRY

Owocem projektów koncertowych Czytelni Słów i Dźwięków ELEKTRA są płyty winylowe i kasety magnetofonowe. Niepowtarzalne wydarzenia muzyczne, a także albumy studyjne zostały utrwalone i wydane w kolekcjonerskich nakładach.

Elektra Live Sessions. Rap edycja

Wyjątkowi artyści i artystki, reprezentujący różne rapowe style, prezentują się przed publicznością ELEKTRY, a ich występy są rejestrowane.

Koło Gospodyń i Gospodarzy Miejskich

Projekt promujący kulturę, sztukę i rzemiosło Mazowsza, adresowany do różnych grup wiekowych – mieszkanek i mieszkańców Warszawy i okolic. Kultura tradycyjna prezentowana jest zarówno w formach autentycznych, jak i wzbogaconych współczesnymi elementami artystycznymi, zainspirowanych folklorem.

Orbita Literacka. Reading Party w ELEKTRZE

Czytelnia Słów i Dźwięków ELEKTRA oraz Orbita Literacka wprowadziły zupełnie nową formułę spędzania czasu z literaturą: Reading Party.

Muzyka

Swing Club

Cykl koncertów muzyki rozrywkowej wykonywanej przez czołowych przedstawicieli tego gatunku. W repertuarze mamy, obok swingu i dixielandu, także muzykę latynoską, etniczną, literacką i autorską. Chętnie gościmy młodych muzyków, poszukujących nowych brzmień.

Swing Club na Mazowszu

Projekt realizowany we współpracy z instytucjami kultury w województwie mazowieckim. Biorą w nim udział zespoły i wykonawcy, których występy w ramach Swing Clubu w Mazowieckim Instytucie Kultury cieszyły się największą popularnością.

Lekcja muzyki

Cykl edukacyjny dla klas 5-8 szkół podstawowych, który przybliża młodym słuchaczom najważniejsze zagadnienia o gatunkach i instrumentach muzycznych. Każde spotkanie łączy koncert wybitnych wykonawców muzyki jazzowej i rozrywkowej z prelekcją Piotra Biskupskiego, cenionego pedagoga i perkusisty.

Open Sound

Celem cyklu koncertowego Open Sound jest prezentacja młodych wokalistów muzyki alternatywnej.

Space of Jazz

Prezentujemy czołowych polskich muzyków poruszających się w nurcie jazzu. Dajemy szansę na wymianę energii między muzykami a publicznością. Muzyka daje nam szansę na uczestnictwo, wgląd w świat muzyków i świat drugiej osoby.

Włączanie do kultury

Kultura włączania

Zmieniamy postrzeganie niepełnosprawności przez upowszechnianie edukacji włączającej. Współpracujemy z instytucjami kultury, samorządami, organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi. Przygotowujemy do wspierania osób z niepełnosprawnościami.

Mazowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Projekt edukacyjno-kulturalny adresowany do ludzi, którzy już nie pracują zawodowo, ale mają potrzebę realizacji swoich pasji i zainteresowań twórczych. Kładziemy nacisk na edukację kulturalną i sztukę. Zapraszamy naukowców i wybitnych twórców.

Teatr Ruchu Balonik

Grupa składa się z osób z upośledzeniem intelektualnym w stopniu głębszym i znacznym. Choreoterapia, działanie przez taniec i muzykę, podnosi ich sprawność fizyczną i wyzwala twórczą inicjatywę. Uczestnicząc w kulturze uświadamiają sobie własne możliwości i wychodzą z samotności.

Galerie sztuki i sztuki wizualne

Galeria Foksal

Awangardowa galeria sztuki, która od 1966 roku prezentuje projekty czołowych artystów polskich oraz zagranicznych. Można tu obejrzeć realizacje zarówno młodszego pokolenia, jak i artystów dobrze rozpoznanych. Galeria posiada też jedno z ważniejszych archiwów sztuki w Polsce z dokumentacją własnej historii, jak i unikatowymi wydawnictwami międzynarodowymi. Galeria ma siedzibę przy ul. Foksal 1/4, w Warszawie.

Galeria Test

„Sztuka indywidualności” – ta idea przyświeca Galerii w poszukiwaniu wybitnych osobowości polskiej sztuki. Galeria jest otwarta na różne formy twórczości i prezentuje prace artystów zarówno znanych i uznanych, jak i młodych adeptów sztuki, dla których nasze wystawy bywają pierwszym testem na ich artystycznej drodze. Galeria ma siedzibę przy ul. Marszałkowskiej 34/50 w Warszawie.

Galeria XX1

Galeria XX1 mieści się w byłej pracowni rzeźbiarza Xawerego Dunikowskiego. Nastawiona jest na nowatorskie dokonania współczesnych artystów z Polski i zagranicy. Jest otwarta na eksperyment i poszukiwania formalne w sztuce. Galeria ma siedzibę w Al. Jana Pawła II 36 w Warszawie.

Galeria Elektor

Galeria otwarta jest przede wszystkim na sztukę młodych polskich artystów, umożliwia im rozpoczęcie drogi artystycznej. Dlatego prezentuje różnorodne dzieła – od tradycyjnego malarstwa akademickiego, poprzez instalacje, aż po sztukę nowych mediów. Galeria ma siedzibę w budynku MIK przy ul. Elektoralnej 12.

Festiwal Sztuk Wizualnych Relacje

W kręgu zainteresowania Relacji są działania artystyczne, w których zachwianiu ulega tradycyjny podział na nadawcę i odbiorcę. Chodzi o sztukę, z którą można wejść w tytułową relację, a która zarazem prowokuje do głębszych relacji z otoczeniem, innymi oraz z nami samymi.

Portret Artysty

Filmowy cykl Galerii Test – „Portret Artysty” – przybliża znanych twórców, pokazuje ich intymny świat i proces twórczy.

Teatr - Taniec - Ruch

Teatralna Mapa Polski

Filmowy przewodnik po najciekawszych siedzibach polskich teatrów – najstarszych, najnowocześniejszych lub największych. W Szczecinie, Łańcucie, Warszawie i innych miastach. Wyjątkowych ze względu na ich historię i architekturę.

Mistrzowska Akademia Teatru

Prezentacja – przez internet – metod aktorskich będących podstawą pracy i nauczania współczesnych aktorów. Wybitni artyści i pedagodzy przedstawiają najważniejsze narzędzia jakimi posługują się nauczyciele sztuki aktorskiej w Europie i Ameryce Północnej.

Pojęciownik Teatralny

Cykl krótkich filmów o podstawowych pojęciach teatralnych np. antrakt, sufler, choreografia, klakier, inspicjent, sztankiet. Projekt szczególnie adresowany do młodych miłośników teatru, animatorów i nauczycieli.

Festiwal Saturator Teatralny

Projekt artystyczny realizowany w Garwolinie, prezentujący ważne wydarzenia teatralne z dziedzin sztuk związanych z ruchem – teatru ulicznego, teatru tańca, pantomimy i działań cyrkowych.

Mazowiecki Fundusz Teatralny

Program wspierający edukacyjno-artystyczne działania teatralne. Jego odbiorcami są instruktorzy teatralni, animatorzy kultury, nauczyciele, bibliotekarze oraz uczestnicy zajęć – dzieci i młodzież szkolna.

Scena Młodego Widza

Na Scenie Młodego Widza realizujemy dwa cele: zapraszamy ciekawe i innowacyjne spektakle teatrów z całej Polski oraz oferujemy uczestnikom warsztaty artystyczno-edukacyjne na tematy poruszane w przedstawieniach.

Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka"

Ujawnianie młodych talentów recytatorskich i pobudzenie aktywności artystycznej, popularyzacja literatury i ożywienie kontaktu z poezją polska i zagraniczną – to główne zadania, konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży.

Karawana. Wędrujący Festiwal Sztuki i Animacji

Cykl jednodniowych plenerowych wydarzeń artystycznych, realizowanych latem, w małych miejscowościach. Głównymi adresatami są dzieci i młodzież, które nie wyjeżdżają na wakacje, ale w Karawanie uczestniczą całe rodziny.

Warsztaty Teatru Ruchu Inspiracje

Ideą projektu jest edukacja ukierunkowana na twórcze działanie, wymianę doświadczeń i integrację artystyczną. Inspiracje odpowiadają na potrzeby młodzieży zainteresowanej sztukami performatywnymi.

Centralna Scena Tańca

Prezentacja tańca współczesnego przez przedstawienia, laboratoria ruchowe i jamy taneczne oraz projekcje filmów i dyskusje. Realizacja: Fundacja Artystyczna Perform i Mazowiecki Instytut Kultury.

Portrety choreograficzne

Prezentacja współczesnych choreografów polskich. Zaproszeni artyści reprezentują różnorodne formy i techniki tańca i sami decydują jaki swój “portret” przedstawią na scenie.

Literatura

Chrzęsne – literackie serce Mazowsza

Znakomici goście, wspaniała atmosfera, interesujące rozmowy, najlepsza literatura i spotkania z żywym słowem – to idea działań, których celem jest nadanie Chrzęsnemu rangi „literackiego serca Mazowsza”. Najliczniejszą grupę uczestników stanowi młodzież szkolna.

PrzySŁOWIE – rozmowy z Mistrzami słowa

Przy kawie, przy herbacie, przy okazji – każda rozmowa jest inna. A gdyby tak spotkać się przy słowie? Porozmawiać o jego sile, smaku i magicznej mocy. O tym, które słowa się lubi, a których chcielibyśmy unikać; o języku, który nas otacza, i naszym stosunku do niego.

Festiwal Literacki "Znaczenia"

Idea Festiwalu opiera się na wyjątkowej idei spotkania wokół jednej książki, która odważnie konfrontuje się ze współczesnością, ale skłania też do myślenia o przyszłości.

Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy / Mazovia Warsaw Film Commission

Konkursu na udział w produkcji filmowej

Kryterium oceny projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji z Warszawą i województwem mazowieckim poprzez miejsca realizacji filmu i tematykę oraz udział w realizacji  twórców i przedsiębiorców i wysokość środków wydanych w tym regionie.

Script Wars. Mazowiecki Konkurs Scenariuszowy

Konkurs na scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego, którego akcja osadzona jest w Warszawie lub na Mazowszu. Adresatami są profesjonaliści i debiutanci. Celem projektu jest uczynienie z województwa mazowieckiego pełnoprawnym bohaterem produkcji filmowych.

Film the Book

Wydarzenie łączące wydawców książek i filmowców. Ułatwia znalezienie książek wartych ekranizacji i wspiera networking przedstawicieli obu branż, wymianę doświadczeń i poznanie wzajemnych oczekiwań. To pierwszy tego typu event na polskim rynku.

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201