Mazowieckie Obserwatorium Kultury

Program Towarzyszenia

Instytucjom kultury z małych ośrodków oferujemy wsparcie eksperckie w pracy nad wybranym wyzwaniem. Towarzyszymy uczestnikom procesu, który wspólnie tworzymy, w oparciu o realne i bieżące potrzeby.

Przy kawie o…

Comiesięczne spotkania on-line dla osób zarządzających instytucjami kultury w województwie mazowieckim. Każde poświęcamy ważnemu tematowi, gościmy ekspertów, tworzymy przestrzeń wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, inspiracji, wiedzy i wsparcia.

Szkolenia, warsztaty, webinaria

Wsparcie dla kadr kultury – doskonalenie warsztatu i umiejętności miękkich. Przekazujemy praktyczną wiedzę i narzędzia zawodowe, odpowiadamy na bieżące wyzwania, stwarzamy przestrzeń do wymiany doświadczeń i uczenia się od siebie. Oferujemy wsparcie konsultacyjne i trenerskie.

Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego za innowacyjne rozwiązania zarządcze w kulturze. Konkurs promuje menedżerów instytucji kultury i organizacje pozarządowe.

Impuls Kultury – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych

Celem konkursu jest promocja innowacyjnych projektów z dziedziny kultury. Pragniemy nagrodzić animatorów i edukatorów kultury, których twórcza, włączająca, społecznie zaangażowana i odpowiedzialna praca jest pulsem kultury i impulsem pozytywnych zmian.

Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy

80 godzin bezpłatnej nauki sztuki storytellingu, o tym jak komponować historie i pisać scenariusz, jakich metod użyć, by swobodnie snuć opowieść. Adresaci: edukatorzy, nauczyciele, instruktorzy, wychowawcy, społecznicy i liderzy kultury.

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej

Program wspiera twórcze działania angażujące mieszkańców na rzecz rozwoju społecznego, pomaga im w budowaniu poczucia wspólnoty. Adresaci: kadry kultury.

Mazowiecka Akademia Tańca – taniec jazzowy

Kurs instruktorów tańca jazzowego. W programie 800 godzin dydaktycznych (4 semestry w trybie zaocznym). Adresaci: osoby prowadzące grupy taneczne oraz pragnące podnieść swoje kwalifikacje i rozszerzyć umiejętności.

Mazowiecka Akademia Tańca – taniec ludowy

Kurs instruktorów tańca ludowego. W programie 800 godzin dydaktycznych (4 semestry w trybie zaocznym). Adresaci: osoby prowadzące grupy taneczne oraz pragnące podnieść swoje kwalifikacje i rozszerzyć umiejętności.

Badania nad kulturą

Realizujemy wieloletni program badawczy wspierający aktywność kulturalną lokalnych społeczności. Naszym celem jest  obserwacja i analiza procesów zachodzących w kulturze oraz dzielenie się wiedzą w ogólnodostępnych i bezpłatnych raportach z badań.

Czytelnia Słów i Dźwięków Elektra

Elektra

Elektra to miejsce dla literatury, muzyki i… kawy lub herbaty. Afirmujemy analogowe sposoby obcowania ze słowem i muzyką – z papierową książką, płytą winylową i kasetą magnetofonową. Dajemy przestrzeń dla spotkań, cichej pracy i relaksu.

Muzyka z Księżyca

Cykl piętnastu podcastów na antenie internetowej rozgłośni Radio Kapitał, w których zaprezentowano najciekawsze trendy i zjawiska kultury winylowej w oparciu o zbiory Mazowieckiego Instytutu Kultury.

Muzyka

Swing Club

Cykl koncertów muzyki rozrywkowej wykonywanej przez czołowych przedstawicieli tego gatunku. W repertuarze mamy, obok swingu i dixielandu, także muzykę latynoską, etniczną, literacką i autorską. Chętnie gościmy młodych muzyków, poszukujących nowych brzmień.

Swing Club na Mazowszu

Projekt realizowany we współpracy z instytucjami kultury w województwie mazowieckim. Biorą w nim udział zespoły i wykonawcy, których występy w ramach Swing Clubu w Mazowieckim Instytucie Kultury cieszyły się największą popularnością.

Festiwal Muzyki Kameralnej w Urlach

Letnie koncerty w malowniczej miejscowości nad Liwcem. Wykonawcami są renomowane zespoły muzyki kameralnej i soliści. W programie muzyka klasyczna, utwory muzyki popularnej w klasycznych opracowaniach oraz niekonwencjonalne interpretacje znanych utworów.

Dźwiękowe poranki

Pięć filmowych lekcji muzyki dla uczniów szkół podstawowych. Widzowie poznają różne instrumenty, słuchają zróżnicowanych stylistycznie utworów z repertuaru klasycznego. Dowiadują się co to jest rytm, melodia, harmonia i dynamika oraz uczą się prostych piosenek.

Przestrzeń jazzu / Space of Jazz

Prezentujemy czołowych polskich muzyków poruszających się w nurcie jazzu. Dajemy szansę na wymianę energii między muzykami a publicznością. Muzyka daje nam szansę na uczestnictwo, wgląd w świat muzyków i świat drugiej osoby.

Włączanie do kultury

Kultura włączania

Zmieniamy postrzeganie niepełnosprawności przez upowszechnianie edukacji włączającej. Współpracujemy z instytucjami kultury, samorządami, organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi. Przygotowujemy do wspierania osób z niepełnosprawnościami.

Mazowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Projekt edukacyjno-kulturalny adresowany do ludzi, którzy już nie pracują zawodowo, ale mają potrzebę realizacji swoich pasji i zainteresowań twórczych. Kładziemy nacisk na edukację kulturalną i sztukę. Zapraszamy naukowców i wybitnych twórców.

Teatr Ruchu Balonik

Grupa składa się z osób z upośledzeniem intelektualnym w stopniu głębszym i znacznym. Choreoterapia, działanie przez taniec i muzykę, podnosi ich sprawność fizyczną i wyzwala twórczą inicjatywę. Uczestnicząc w kulturze uświadamiają sobie własne możliwości i wychodzą z samotności.

Sztuki wizualne

Festiwal Sztuki Wizualnych Relacje

W kręgu zainteresowania Relacji są działania artystyczne, w których zachwianiu ulega tradycyjny podział na nadawcę i odbiorcę. Chodzi o sztukę, z którą można wejść w tytułową relację, a która zarazem prowokuje do głębszych relacji z otoczeniem, innymi oraz z nami samymi.

Zorientowani na sztukę

Dziesięć podkastów o kanonicznych dziełach wielkich artystów, znanych z przedmiotów codziennego użytku np. z filiżanki z Wenus Boticellego, bluzy z okropnościami piekła Boscha, czy parasolki z Mona Lisą. Choć często napotykamy te obrazy, czy dużo o nich wiemy?

Galerie sztuki

Galeria Foksal

Najstarsza awangardowa galeria sztuki w stolicy, założona w 1966 roku przez krytyków: Wiesława Borowskiego, Ankę Ptaszkowską, Mariusza Tchorka i artystów: Tadeusza Kantora, Henryka Stażewskiego, Zbigniewa Gostomskiego, Edwarda Krasińskiego i Romana Owidzkiego.

Galeria Test

“Sztuka indywidualności” – ta idea przyświeca Galerii w poszukiwaniu wybitnych osobowości polskiej sztuki. Niekoniecznie znanych i uznanych – wybrańców krytyków. Współczesna sztuka wymaga wysiłku intelektualnego, tak od artystów, jak i odbiorców. 

Galeria XX1

Galeria prezentuje rzeźbę, instalację, sztukę obiektu, malarstwo, realizacje multimedialne oraz performance. Jest otwarta na eksperyment i poszukiwania formalne w sztuce współczesnej. W małej Galerii XX1 – Kuchnia promuje sztukę młodego pokolenia.

Galeria Elektor

Galeria otwarta jest przede wszystkim na sztukę młodych polskich artystów, umożliwia im rozpoczęcie drogi artystycznej. Dlatego prezentuje różnorodne dzieła – od tradycyjnego malarstwa akademickiego, poprzez instalacje, aż po sztukę nowych mediów.

Teatr - Taniec - Ruch

Teatr Mazowiecki

Teatr warszawski i podróżujący, występujemy w stolicy i wychodzimy poza centra wielkomiejskie. Współpracujemy z kilkunastoma ośrodkami  kultury, m.in. w miejscowościach z utrudnionym dostępem do sztuki i tam także budujemy publiczność.

Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich

Celem Festiwalu jest prezentacja dorobku amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych, inspirowanie instruktorów do nowych form pracy oraz pobudzenie aktywności artystycznej młodzieży. Festiwal umożliwia obserwację kierunków rozwoju ruchu teatralnego.

Warsaw Dance Days. Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego

Święto tańca, promujące polskich artystów. Festiwal sprzyja wymianie doświadczeń, nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów i realizacji wspólnych projektów. Pomysłodawcą projektu jest dr. hab Aleksandra Dziurosz, tancerka, choreograf, nauczyciel tańca współczesnego.

Festiwal Saturator Teatralny

Projekt artystyczny realizowany w Garwolinie, prezentujący ważne wydarzenia teatralne z dziedzin sztuk związanych z ruchem – teatru ulicznego, teatru tańca, pantomimy i działań cyrkowych. Celem Saturatora jest stworzenie stałego miejsca na teatralnej mapie Polski.

Mazowiecki Fundusz Teatralny

Program wspierający edukacyjno-artystyczne działania teatralne. Jego odbiorcami są instruktorzy teatralni, animatorzy kultury, nauczyciele, bibliotekarze oraz uczestnicy zajęć – dzieci i młodzież szkolna.

Warsztaty Teatru Ruchu Inspiracje

Ideą projektu jest edukacja ukierunkowana na twórcze działanie, wymianę doświadczeń i integrację artystyczną. Inspiracje odpowiadają na potrzeby młodzieży zainteresowanej sztukami performatywnymi.

Pojęciownik Teatralny

Cykl krótkich filmów o podstawowych pojęciach teatralnych np. antrakt, sufler, choreografia, klakier, inspicjent, sztankiet. Projekt szczególnie adresowany do młodych miłośników teatru, animatorów i nauczycieli.

Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka

Ujawnianie młodych talentów recytatorskich i pobudzenie aktywności artystycznej, popularyzacja literatury i kształtowanie nawyku czytania, ożywienie kontaktu z poezją polska i zagraniczną – to główne zadania Warszawskiej Syrenki, konkursu dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.

Karawana. Wędrujący Festiwal Sztuki i Animacji

Cykl jednodniowych plenerowych wydarzeń artystycznych, realizowanych latem, w małych miejscowościach. Głównymi adresatami są dzieci i młodzież, które nie wyjeżdżają na wakacje, ale w Karawanie uczestniczą całe rodziny.

Portrety choreograficzne

Prezentacja współczesnych choreografów polskich. Projekt przybliża sztukę tańca poprzez pokazanie motywacji i determinacji jej twórców. Zaproszeni artyści reprezentują różnorodne formy i techniki tańca i sami decydują jaki swój “portret” przedstawią na scenie.

Centralna Scena Tańca

Inicjatywa prezentowania tańca współczesnego. W programie znajdują się m.in. laboratoria ruchowe i jamy taneczne, przedstawienia tańca na żywo, projekcje “Kina Tańca on-line”, dyskusje “Rozmowy też o tańcu”. Realizacja: Fundacja Artystyczna Perform i Mazowiecki Instytut Kultury.

Mistrzowska Akademia Teatru

Prezentacja metod aktorskich będących podstawą pracy i nauczania współczesnych aktorów. Wybitni artyści i pedagodzy przedstawiają najważniejsze założenia, pojęcia i narzędzia jakimi posługują się aktorzy i nauczyciele sztuki aktorskiej w Europie i Ameryce Północnej. Dostępność do wykładów – przez internet.

Literatura

Chrzęsne – literackie serce Mazowsza

Znakomici goście, wspaniała atmosfera, interesujące rozmowy, najlepsza literatura i spotkania z żywym słowem – to idea działań, których celem jest nadanie Chrzęsnemu rangi „literackiego serca Mazowsza”. Najliczniejszą grupę uczestników stanowi młodzież szkolna.

PrzySŁOWIE – rozmowy z Mistrzami słowa

Przy kawie, przy herbacie, przy okazji – każda rozmowa jest inna. A gdyby tak spotkać się przy słowie? Porozmawiać o jego sile, smaku i magicznej mocy. O tym, które słowa się lubi, a których chcielibyśmy unikać; o języku, który nas otacza, i naszym stosunku do niego.

Festiwal Literacki "Znaczenia"

Idea Festiwalu opiera się na wyjątkowej idei spotkania wokół jednej książki, która odważnie konfrontuje się ze współczesnością, ale skłania też do myślenia o przyszłości.

Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy Mazovia Warsaw Film Commission

Konkursu na udział w produkcji filmowej

Kryterium oceny projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji z Warszawą i województwem mazowieckim poprzez miejsca realizacji filmu i tematykę oraz udział w realizacji  twórców i przedsiębiorców i wysokość środków wydanych w tym regionie.

Script Wars. Mazowiecki Konkurs Scenariuszowy

Konkurs na scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego, którego akcja osadzona jest w Warszawie lub na Mazowszu. Adresatami są profesjonaliści i debiutanci. Celem projektu jest uczynienie z województwa mazowieckiego pełnoprawnym bohaterem produkcji filmowych.

Film the Book

Wydarzenie łączące wydawców książek i filmowców. Ułatwia znalezienie książek wartych ekranizacji i wspiera networking przedstawicieli obu branż, wymianę doświadczeń i poznanie wzajemnych oczekiwań. To pierwszy tego typu event na polskim rynku.

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl