Usługa języka migowego

Kultura włączania

Ideą projektu jest identyfikowanie potrzeb oraz inicjowanie i wzmocnienie współpracy podmiotów kultury, jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych i placówek oświatowo-wychowawczych na polu edukacji włączającej oraz zmiana społecznego modelu postrzegania niepełnosprawności oraz podniesienie kompetencji kadr z terenu Mazowsza w tym zakresie.

.

Edukacja włączająca jest coraz częściej stosowanym modelem pracy z osobami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Jej powodzenie zależy od zintegrowanego działania wielu instytucji, w tym instytucji kultury. Idea „kultury włączającej”, która jest przedmiotem naszego projektu, jest ściśle związana z promowaniem pełnego włączenia osób z niepełnosprawnością w życie społeczne i kulturalne. Jednym z jej filarów jest odpowiednie przygotowanie kadr i upowszechnianie wiedzy dotyczącej wspierania osób z niepełnosprawnościami oraz upowszechnianie i wdrażanie dobrych praktyk w tym zakresie.

W Mińsku Mazowieckim Kultura Włączania trwa od kwietnia do grudnia 2019 r.

mężczyźni na wózkach inwalidzkich na sali gimnastycznej

2018 | Sokołów Podlaski

6. edycja Kultury Włączania odbywała się w 2018 roku w Sokołowie Podlaskim. Zrealizowaliśmy wiele wydarzeń od maja do grudnia 2018 roku takich jak: pokaz meczu rugby na wózkach wraz z prelekcją o bezpieczeństwie przy uprawianiu sportów wodnych i bezpieczeństwie komunikacyjnym; warsztaty dla pracowników instytucji kultury i nauczycieli, na temat dostępności wydarzeń kulturalnych dla osób z niepełnosprawnościami, projekcja filmu „1920 Bitwa Warszawska” (z audiodesktypcją i napisami dla niesłyszących) dla uczniów szkół średnich połączony z dyskusją prowadzoną przez osoby z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Spektakl Teatru 21 „Śmiertelnie trudna gra” został przedstawiony dla dzieci klasy 3 – 6 szkoły podstawowej.

  2017 | Radom

 2016 | Żuromin

W 2016 roku projekt został zrealizowany w Żurominie, gdzie zostały przeprowadzone min. warsztaty z audiodeskrypcji dla dzieci, pokaz filmu Miasto 44 z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących – była to forma doświadczenia dla młodzieży sprawnej. Dla gimnazjalistów i licealistów został zorganizowany pokaz meczu rugby na wózkach. Dla społeczności radomskiej zawisło pięć wystaw wielkoformatowych o tematyce niepełnosprawności oraz podsumowujące projekt.

2015 | Węgrów

W 2015 roku projekt Kultura Włączania odbywał się w Węgrowie i składał się z różnorodnych działań: wystaw plenerowych, warsztatów, konkursu plastycznego, pokazu filmowego, spektaklu i seminariów dla pracowników instytucji kultury i nauczycieli. W programie projektu znalazł się także ponownie Festiwal POWER ON.

 2014 | Ostrów Mazowiecka

W 2014 roku projekt odbył się w Ostrowi Mazowieckiej i – obok edukacji włączającej – podjął temat brytyjskiej koncepcji Audience Development (Rozwój Widowni) definiującej sposób pracy organizacji i instytucji sektora kultury, który skoncentrowany jest na rozwoju ilościowym i jakościowym publiczności wydarzeń kulturalnych. W 2014 roku w ramach Kultury Włączania zrealizowaliśmy dwa projekty animacyjne, Festiwal POWER ON, seminarium dla animatorów kultury i pracowników samorządów.

2013 | Wieliszew, Łajski

Kultura Włączania po raz pierwszy została realizowana w 2013 roku. Projekt rozpoczął się organizacją panelu eksperckiego nt. edukacji i kultury włączającej z udziałem pedagogów, ekspertów ds. edukacji włączającej, animatorów kultury, dyrektorów instytucji. Częścią projektu była także realizacja działań animacyjnych i artystycznych zrealizowanych przez zaproszonych animatorów. Następnie w Wieliszewie oraz w Łajskach odbyło się seminarium dla pracowników i dyrektorów instytucji kultury Edukacja włączająca a instytucje kultury połączone z Festiwalem POWER ON (ON – popularny skrót określający osoby niepełnosprawne) i pokazem metod animacyjnych wspierających zasady edukacji włączającej. Na zakończenie projektu powstała publikacja Kultura Włączania (do pobrania PDF) będąca próbą prezentacji metod animacyjnych oraz organizacji i podmiotów, które mogą być przydatne we wdrażaniu zasad społecznego modelu postrzegania niepełnosprawności w instytucjach kultury.

KoordynatorNorbert Późniewski (MIK) n.pozniewski@mik.waw.pl tel. 22 586 42 21.

Jeśli chcesz, abyśmy projekt Kultura Włączania przeprowadzili w Twoi mieście
napisz do nas!

 

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201