Usługa języka migowego

Bardzo Młoda Kultura 2023-2025

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 oraz z dotacji celowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.

grafika wielobarwna i wieloelementowa plansza z napisem bardzo młoda kultura

Informacje o zapisach, spotkaniach i terminy spotkań: TUTAJ

Bardzo Młoda Kultura to…

Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 to trzyletni projekt realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Jego głównym celem w tej edycji jest rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze.

Obecna edycja to już trzecia odsłona wieloletniego programu Bardzo Młoda Kultura. Mazowiecki Instytut Kultury był zaangażowany w realizację wszystkich edycji programu – w latach 2016-2018 jako operator regionalny, a w latach 2019-2021 jako partner. Osią wszystkich edycji Bardzo Młodej Kultury jest edukacja kulturowa, ale program powraca teraz w znacznie zmienionej formule, co widoczne jest m.in. w celu głównym programu. Więcej informacji dotyczących ogólnych założeń obecnej edycji Bardzo Młodej Kultury znajdą Państwo na stronie Narodowego Centrum Kultury. W tym roku Mazowiecki Instytut Kultury wraca w roli operatora regionalnego, a partnerami naszego projektu są Federacja Mazowia, Fundacja Obserwatorium, Fundacja Pole Dialogu oraz Kolektyw Badawczy. 

Nasze działania w tej edycji skupiają się wokół trzech obszarów: podnoszenia kompetencji kadr pracujących z młodzieżą, budowania i wspierania sieci oraz wspierania partnerstw lokalnych w realizacji inicjatyw, których młodzież jest aktywnym pomysłodawcą i współtwórcą.

W ramach projektu przewidujemy pracę z partnerstwami lokalnymi, które chcą dążyć do podmiotowego włączenia młodzieży w działania kulturalne. Zadaniem partnerstw będzie wypracowanie, we współpracy z młodymi ludźmi oraz przy wsparciu ekspertów, diagnoz oraz pomysłów na inicjatywy lokalne. Najlepsze, wybrane w naborze inicjatywy z każdego roku zostaną zrealizowane we współorganizacji z Mazowieckim Instytutem Kultury. Co roku planujemy zwiększanie liczby partnerstw, z którymi współpracujemy poprzez włączanie nowych i kontynuację pracy z tymi z lat poprzednich. Więcej o partnerstwach mogą Państwo przeczytać w zakładce PARTNERSTWA.

Zorganizujemy także warsztaty otwarte, dostępne dla wszystkich chętnych, którzy pracują lub planują pracować z młodzieżą. Będą się one odbywały zarówno w formie kilkudniowego cyklu “Młoda Kultura – kolonie dla dorosłych”, jak i pojedynczych warsztatów. Częścią projektu w drugim roku będą także warsztaty otwarte skierowane do młodzieży. Więcej o warsztatach, w tym także formularze zapisu, znajdą Państwo w zakładce WARSZTATY.

Przez trzy lata będziemy także budowali i wspierali sieć podmiotów i osób współpracujących z młodzieżą, próbując jednocześnie włączyć do tej sieci samą młodzież. Planujemy organizację wizyt studyjnych w każdym roku realizacji projektu oraz spotkań podsumowujących w drugim i trzecim roku. Będziemy dążyli do tego, żeby zarówno partnerstwa, jak i młodzież miały aktywny udział w planowaniu tych spotkań sieciujących. Więcej o wizytach studyjnych i innych działaniach sieciujących znajdą Państwo w zakładce SIECIOWANIE.

Na zakończenie projektu planujemy opracowanie i wydanie w formie elektronicznej publikacji podsumowującej projekt, której współautorami będą przedstawiciele partnerstw oraz młodzież. Zakładamy jednocześnie, że projekt może ulec zmianom, które będą wynikiem wspólnego namysłu i ewaluacji prowadzonych z osobami zaangażowanymi w realizację projektu oraz jego uczestnikami, w tym z młodzieżą.

Partnerzy projektu:

  • Fundacja Pole Dialogu
  • Fundacja Obserwatorium
  • Federacja Mazowia
  • Kolektyw Badawczy

Termin realizacji projektu w poszczególnych latach:

  • 2023 – 15.03-15.11.2023
  • 2024 – 01.01-15.11.2024
  • 2025 – 01.01-15.11.2025

grafika na białym tle czerwony napis realizujemy program bardzo młoda kultura

plansza graficzna flaga polski i godło polski napis dofinansowano ze środków budżetu państwa

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201