Usługa języka migowego

KULTURALNA SZKOŁA NA MAZOWSZU W MIK

Ideą programu „Kulturalna Szkoła na Mazowszu” jest wspieranie dostępu uczniów do oferty mazowieckich instytucji kultury. Inicjatorem programu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

wielobarwna grafika z białym rysunkiem symbolizującym antyczną budowlę z czterema kolumnami

DLA KOGO

Uczniowie mazowieckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczyciele chcący realizować ciekawe lekcje pobudzające młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w kulturze.

JAK TO DZIAŁA

Program umożliwia grupom szkolnym korzystanie z biletów wstępu za złotówkę do instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego. Preferencyjna cena biletów ma umożliwić dostęp do oferty także tym uczniom, którzy z powodu barier finansowych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego lub mają do niego utrudniony dostęp.

Jesteś nauczycielem lub dyrektorem szkoły w województwie mazowieckim? Wybierz z naszego programu interesujące cię wydarzenie. Skontaktuj się z nami telefonicznie, aby ustalić szczegóły. Prześlij poprawnie wypełniony formularz zaakceptowany przez dyrekcję szkoły.

PROGRAM NA SEMESTR LETNI 2024 r.

grafika z ulotką projektu kulturalna szkoła na mazowszu
grafika z ulotką projektu kulturalna szkoła na mazowszu
KONTAKT

Cena biletów: 1 zł (dla zorganizowanych grup szkolnych i ich opiekunów)

*UWAGA! Treść karty zgłoszenia szkoły do programu, zaakceptowana przez dyrekcję szkoły, powinna wynikać z uprzednio dokonanych przez szkołę, uzgodnień z pracownikami MIK terminu wizyty i jej celu, które potem wpisane są w karcie zgłoszenia (np. warsztat/spektakl – ze wskazaniem liczby wydarzeń oraz tytułów). Formularz musi być podpisany przez dyrekcję szkoły i przesłany nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym przyjazdem w formie skanu. Bilety grupowe należy opłacić w 7 dni od otrzymania potwierdzenia udziału w projekcie. Brak płatności anuluje rezerwację.

Inicjatorem programu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201