Dział Techniczny

Koordynator Działu

Mirosław Sadkowski
tel. 22 586 42 02, m.sadkowski@mik.waw.pl

Katarzyna Łękawska
tel. 22 586 42 18, 665 668 608 
k.lekawska@mik.waw.pl 

Waldemar Kaczmarek
Krzysztof Przymusiński
Krzysztof Wójcicki
tel. 22 586 42 39

Andrzej Małuj
Mariusz Szymczak
Paweł Mosakowski
Edmund Szczepański
Radosław Wiśniewski
tel. 22 586 42 23

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl