Mazowiecka Akademia Dziedzictwa

"Mazowiecka Akademia Dziedzictwa" to nowatorski program badawczy i popularyzatorski, poświęcony Mazowszu jako odrębnemu i słabo jeszcze rozpoznanemu regionowi kulturowemu i artystycznemu. Na publikacje z cyklu Mazowieckiej Akademii Dziedzictwa składają się tomy pokonferencyjne - są one podsumowaniem ogólnopolskich konferencji naukowych, będących forum wymiany poglądów przez zarówno osoby doświadczone, ale i te wkraczające do świata nauki i przyjazny poligon doświadczalny dla nowych tematów, analiz i interpretacji oraz metodologii. Podczas konferencji prezentowane były tematy poświęcone nowym twórcom, grupom artystycznym i ich dziełom oraz analizie nierozpoznanych dotąd zjawisk i procesów zachodzących w sztuce i kulturze Mazowsza. Mazowiecka Akademia Dziedzictwa to przede wszystkim seria wydawnicza "Poza Warszawą". Jest to pierwszy w historii badań nad kulturą artystyczną Mazowsza zbiór naukowo-popularyzatorskich studiów na temat kluczowych zjawisk, procesów i przemian w sztuce regionu. W całości złożą się na subiektywny „kanon” najbardziej godnych polecenia dzieł sztuki na Mazowszu. W serii ma ukazać się łącznie 5 tomów.

Tradycja Mazowsza

W kategorii "Tradycja Mazowsza" znajdują się przede wszystkim subiektywne przewodniki po powiatach mazowieckich. Przewodniki powstały z myślą o osobach zainteresowanych „małą historią”, poszukujących nietypowego oblicza kulturowego regionu. Pokazują Mazowsze wielu tradycji i wielu źródeł, zawierają unikatową wiedzę o najbliższych „małych ojczyznach” regionu. Na publikację składają się szkice o dziejach historycznych powiatów i najciekawszych miejscowości, przedstawiają lokalne obyczaje, twórców ludowych, specyfikę etnograficzną. Obfitość fotografii dopełnia wartości publikacji. Kategoria ta jest dodatkowo uzupełniona o publikacje poświęcone tradycji materialnej i niematerialnej Mazowsza - muzyce czy sztuce ludowej.

Mazowiecka Akademia Książki

"Mazowiecka Akademia Książki" to archiwalna seria wydawnicza, w ramach której publikowane były prace laureatów konkursu o tej samej nazwie, organizowanego od 2004 roku przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki (obecnie: Mazowiecki Instytut Kultury), od 2010 roku we współpracy z Agencją Wydawniczą Egros. Głównym celem konkursu było wspieranie i promowanie wartościowych publikacji o tematyce dotyczącej historii, tradycji i kultury Mazowsza - w tym Warszawy. W efekcie powstał zbiór interesujących książek związanych z regionem mazowieckim. Laureaci konkursu otrzymywali nagrody - "Mazowieckie Maki". W każdej edycji konkursu jury wybierało trzy książki. Na konkurs można było zgłaszać gotowe, nigdzie dotychczas niewydane książki o tematyce związanej z Mazowszem i Warszawą, mieszczące się w jednej z trzech kategorii: literatura piękna (wszystkie gatunki i formy literackie), eseistyka kulturalna, nauki historyczne (historia, historia sztuki, etnografia, muzykologia, archeologia itp.).

Albumy i katalogi

Katalog zawiera publikacje - albumy o najciekawszych zjawiskach w sztuce - wydawane przez galerie sztuki współczesnej działające pod auspicjami Mazowieckiego Instytutu Kultury: Galerię Foksal, Galerię Test, Galerię XX1, jak również szereg katalogów z wystaw, które na przełomie lat odbywały się w galeriach.