Wydawnictwa Mazowieckiego Instytutu Kultury

Złóż zamówienie

Zamów publikację

Płyty winylowe i kasety magnetofonowe

Mazowiecki Instytut Kultury wydaje także płyty winylowe i kasety magnetofonowe. W szerokim programie działalności Czytelni Słów i Dźwięków Elektra „kultura analogowa” zajmuje ważne miejsce. Elektra dysponuje płytoteką i stanowiskami do odsłuchu płyt. Bogate zasoby fonograficzne wzbogacają własne wydawnictwa.

Rozmowy, albumy i katalogi

Dział zawiera publikacje poświęcone wybitnym osobowościom polskiej kultury,  albumy dokumentujące ważne zjawiska w sztukach plastycznych oraz katalogi wystaw galerii sztuki działających pod auspicjami Mazowieckiego Instytutu Kultury – Galerii Foksal, Galerii Test, Galerii XX1 i Galerii Elektor.

Poza Warszawą

Seria wydawnicza „Poza Warszawą” to zbiór naukowo-popularyzatorskich studiów na temat kluczowych zjawisk, procesów i przemian w sztuce Mazowsza. W całości składają się na subiektywny „kanon” najbardziej godnych polecenia dzieł sztuki w regionie. Publikacjom towarzyszą materiały pokonferencyjne powstałe w ramach projektu „Mazowiecka Akademia Dziedzictwa”.

Badania i raporty

Mazowieckie Obserwatorium Kultury to regionalny program badawczy i animacyjny Mazowieckiego Instytutu Kultury. Obejmuje z jednej strony badania podmiotów działających w kulturze - kompetencji kadr kultury, współpracy i sieciowania w działalności kulturalnej, mechanizmów i praktyk zarządzania kulturą. Interesują nas społeczności lokalne Mazowsza - ich uczestnictwo i „nieuczestnictwo” w kulturze, potrzeby mieszkańców dot. sposobów spędzania czasu wolnego, preferencje dotyczące tzw. „oferty kulturalnej”, kompetencje kulturalne niezbędne do aktywnego współuczestnictwa w poszczególnych aspektach życia społecznego i kulturalnego. Dlatego ważną częścią Obserwatorium Kultury są działania animacyjne - badania w działaniu, czy badania zaangażowane, które przeprowadzamy we współpracy z lokalnymi podmiotami kultury i społecznościami lokalnymi w poszczególnych regionach Mazowsza. Wszystkie poniższe raporty i badania są dostępne wyłącznie online.

Świętując sztukę. Badanie wybranych festiwali artystycznych z województwa mazowieckiego – raport

One już tu są – nowe technologie w instytucjach kultury na przykładzie wybranych instytucji w woj. mazowieckiego

Czas zmian – kondycja instytucji kultury z woj. mazowieckiego w 2022 r.

Tu zaczynają się schody. Dostępność instytucji kultury, w tym dla osób z niepełnosprawnościami 2021

Instytucje kultury woj. mazowieckiego w okresie pandemii 2021

Dostępność instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami w miastach powiatowych woj. mazowieckiego 2021

#komunikacj@ kultury I. Raport i rekomendacje 2020

#komunikacj@ kultury II. ABC dla praktyków: strona internetowa i Facebook 2020

Kultura: Inicjatywy. Diagnoza strategii działań w obszarze współpracy podmiotów kultury i instytucji pomocy społecznej w gminach: Młodzieszyn, Leoncin i Czerwińsk nad Wisłą 2020

Liderzy kultury w subregionie siedleckim 2020

Sektor kreatywny a podmioty kultury. Formy i metody współpracy 2020

Re(ANIMACJA) kultury w okresie pandemii 2020

Diagnoza potrzeb społeczności lokalnej ulicy Elektoralnej 2019

Diagnoza relacji środowiska biznesu i środowiska kultury 2019

Ochotnicza Straż Pożarna – kulturotwórcy 2019

Potrzeby szkoleniowe kadr kultury w woj. mazowieckim 2019

Liderzy kultury w subregionie ciechanowskim 2019

Dostępność do kultury na poziomie gminnym – rodzaje przedsięwzięć w instytucjach publicznych, prywatnych, świetlicach wiejskich 2019

Edukacja kulturowa w województwie mazowieckim 2018.

Zabytek i jego otoczenie. Wpływ obiektu zabytkowego na atrakcyjność turystyczną i kulturalną miasta powiatowego, gminy, powiatu – studium przypadków z wybranych gmin i powiatów woj. mazowieckiego 2017

Zabytek i jego otoczenie. Wpływ obiektu zabytkowego na atrakcyjność turystyczną i kulturalną miasta powiatowego, gminy, powiatu – studium przypadków z wybranych gmin i powiatów woj. mazowieckiego 2017

Kompetencje kulturowe rodziców a udział w kulturze dzieci 2017

Liderzy kultury w subregionie radomskim 2017

Edukacja kulturowa w województwie mazowieckim – miasta powiatowe 2017

Zobaczmy co w MIKu. Dostępność oferty kulturalnej Mazowieckiego Instytutu Kultury dla osób z dysfunkcją wzroku 2017

Edukacja kulturowa w województwie mazowieckim – 6 największych miast 2016

Kultura w dokumentach strategicznych w województwie mazowieckim 2016

Głusi i słyszący – otwarte kultury i przestrzeń dialogu? 2016

Tradycja Mazowsza

W kategorii „Tradycja Mazowsza” znajdują się przede wszystkim subiektywne przewodniki po powiatach mazowieckich. Pokazują Mazowsze wielu tradycji i wielu źródeł, zawierają unikatową wiedzę o najbliższych „małych ojczyznach” regionu. Publikacje zawierają szkice o dziejach historycznych powiatów i najciekawszych miejscowości, przedstawiają lokalne obyczaje, twórców ludowych, specyfikę etnograficzną. Obfitość fotografii dopełnia wartości przewodników subiektywnych.

Mazowiecka Akademia Książki

„Mazowiecka Akademia Książki” to archiwalna seria wydawnicza, w ramach której publikowano prace laureatów konkursu o tej samej nazwie. Tak powstał zbiór interesujących książek o tematyce związanej z regionem m.in. o historii, tradycji i kulturze Mazowsza, w tym Warszawy.

Gadżety MIK

Zapraszamy do kupienia praktycznych i wygodnych gadżetów opatrzonych logotypem Mazowieckiego Instytutu Kultury.

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

E-mail: sklep@mik.waw.pl
Telefon: 22 586 42 55

Opiekunowie Klienta:
Katarzyna Głodowska
Marta Elson
Maciej Pajączkowski