Wydawnictwa Mazowieckiego Instytutu Kultury

Złóż zamówienie

Płyty winylowe

Mazowiecki Instytut Kultury wydaje także płyty winylowe. W szerokim programie działalności Czytelni Słów i Dźwięków Elektra „kultura analogowa” zajmuje ważne miejsce. Elektra dysponuje płytoteką i stanowiskami do odsłuchu płyt. Bogate zasoby fonograficzne wzbogacają własne wydawnictwa.

Tradycja Mazowsza

W kategorii „Tradycja Mazowsza” znajdują się przede wszystkim subiektywne przewodniki po powiatach mazowieckich. Pokazują Mazowsze wielu tradycji i wielu źródeł, zawierają unikatową wiedzę o najbliższych „małych ojczyznach” regionu. Publikacje zawierają szkice o dziejach historycznych powiatów i najciekawszych miejscowości, przedstawiają lokalne obyczaje, twórców ludowych, specyfikę etnograficzną. Obfitość fotografii dopełnia wartości przewodników subiektywnych.

Poza Warszawą

Seria wydawnicza „Poza Warszawą” to zbiór naukowo-popularyzatorskich studiów na temat kluczowych zjawisk, procesów i przemian w sztuce Mazowsza. W całości składają się na subiektywny „kanon” najbardziej godnych polecenia dzieł sztuki w regionie. Publikacjom towarzyszą materiały pokonferencyjne powstałe w ramach projektu „Mazowiecka Akademia Dziedzictwa”.

Mazowiecka Akademia Książki

„Mazowiecka Akademia Książki” to archiwalna seria wydawnicza, w ramach której publikowano prace laureatów konkursu o tej samej nazwie. Tak powstał zbiór interesujących książek o tematyce związanej z regionem m.in. o historii, tradycji i kulturze Mazowsza, w tym Warszawy.

Albumy i katalogi

Dział zawiera rzadkie książki dokumentujące najciekawsze zjawiska w sztuce współczesnej, w których uczestniczyły galerie sztuki – Galeria Foksal, Galeria Test, Galeria XX1 i Galeria Elektor. Te działające pod auspicjami Mazowieckiego Instytutu Kultury placówki wydają albumy i katalogi wystaw.

Badania i raporty

Mazowieckie Obserwatorium Kultury to regionalny program badawczy i animacyjny Mazowieckiego Instytutu Kultury. Obejmuje z jednej strony badania podmiotów działających w kulturze - kompetencji kadr kultury, współpracy i sieciowania w działalności kulturalnej, mechanizmów i praktyk zarządzania kulturą. Interesują nas społeczności lokalne Mazowsza - ich uczestnictwo i „nieuczestnictwo” w kulturze, potrzeby mieszkańców dot. sposobów spędzania czasu wolnego, preferencje dotyczące tzw. „oferty kulturalnej”, kompetencje kulturalne niezbędne do aktywnego współuczestnictwa w poszczególnych aspektach życia społecznego i kulturalnego. Dlatego ważną częścią Obserwatorium Kultury są działania animacyjne - badania w działaniu, czy badania zaangażowane, które przeprowadzamy we współpracy z lokalnymi podmiotami kultury i społecznościami lokalnymi w poszczególnych regionach Mazowsza.