Powiat makowski

Bernard Kielak
Powiat makowski. Przewodnik subiektywny

Bernard Kielak jest absolwentem etnografii Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów zamieszkał na Kurpiach, gdzie rozpoczął badania naukowe nad kulturą tego regionu. W Ostrołęce kierował Stacją Naukową Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych, był organizatorem i wieloletnim dyrektorem Muzeum Okręgowego, wicedyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz wykładowcą antropologii kultury w Zespole Kolegiów Nauczycielskich. Równolegle z pracą naukową prowadził własne badania naukowe i prace dukumentacyjne dotyczące różnych aspektów życia kulturalnego mieszkańców Kurpiowszczyzny. Wydał kilkanaście książek, napisał ponad 150 artykułów na temat historii, etnografii i muzealnictwa. Jest autorem wielu scenariuszy widowisk folklorystycznych, konsultantem placówek kultury, zespołów i imprez regionalnych. Obecnie, jako członek Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego, Związku Kurpiów, Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki i Rekreacji, propaguje w społeczeństwie ideę poznawania swej “małej ojczyzny”. Za swoją działalność otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Nagrodę im. Zygmunta Glogera, Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagrodę Starosty Ostrołęckiego oraz “Kurpika” – prestiżową nagrodę regionalną. W ramach serii wydawniczej “Tradycja Mazowsza” jest autorem publikacji “Powiat ostrołęcki” i “Powiat przasnyski”.

Nakreślony szkic o kolejnym powiecie północnego Mazowsza, tym razem powiecie nadnarwiańskim i nadorzyckim, dowodzi niezbicie, że im bardziej posuwamy się w kierunku zachodnim w prezentacji tych jednostek administracyjnych, tym wyraźniej rysuje się proces wcześniejszego osadnictwa, gospodarki, budowy obiektów architektury uznanych dziś za zabytki.
Choć ziemie Mazowsza mają wspólną, w miarę podobną historię, to jednak daje się zauważyć pewną specyfikę ziemi makowsko-różańskiej. Łatwo dostrzec, że jej mieszkańcy byli od wieków, i pozostają do dziś, silnie związani z ziemią – swoją ojczyzną – i jej uprawą. To przywiązanie do ziemi, do rodzinnego zagonu, do własnego zakątka, pozwoliło tutejszym mieszkańcom przetrwać przetaczający się wielokrotnie walec ognia i żelaza, nienawiści i zbrodni i pozostać ludźmi pogodnymi i uczynnymi, znającymi swą wartość, podtrzymującymi tradycje rodzinne.

Ilość stron: 160
Rok wydania: 2012
Oprawa: twarda
Wymiary: 17 x 24 cm
ISBN: 978-83-63427-20-7

Cena: 20 zł

Złóż zamówienie

Zamów publikację
Zamówienie, wysyłka, odbiór osobisty »

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

E-mail: sklep@mik.waw.pl
Telefon: 22 586 42 55

Opiekunowie Klienta:
Katarzyna Głodowska
Marta Elson
Maciej Pajączkowski