Usługa języka migowego

Mazowiecki Instytut Kultury

Mazowiecki Instytut Kultury

Mazowiecki Instytut Kultury jest nowoczesnym ośrodkiem edukacji kulturalnej i badań, integrującym działania animacyjne oraz realizującym zadania instytucji artystycznej. Jako jedyna tego typu regionalna instytucja kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, MIK wypełnia misję kulturotwórczą i badawczą, analizuje procesy zachodzące w kulturze na Mazowszu, opracowuje diagnozy i rekomendacje, a także buduje bazę szkoleniową dla praktyków i animatorów kultury.

Jednocześnie Instytut jest inicjatorem projektów obejmujących zasięgiem cały obszar województwa, prowadząc współpracę z lokalnymi instytucjami i ośrodkami kultury oraz środowiskami twórczymi.

Istotną sferą aktywności jest promocja i realizacja przedsięwzięć prezentujących najnowsze wybitne zjawiska artystyczne w niemal wszystkich dziedzinach sztuki. Są to koncerty, spektakle, warsztaty, wystawy, spotkania literackie, festiwale, projekty interdyscyplinarne – realizowane jednorazowo, długoterminowo lub cyklicznie w stołecznej siedzibie Instytutu przy ul. Elektoralnej 12 i w czterech warszawskich galeriach: Galerii Foksal, Galerii Test, Galerii XX1Galerii Elektor.

W strukturze MIK działa także Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy.

Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa
tel. 22 586 42 00
mik@mik.waw.pl www.mik.waw.pl
NIP: 525 000 59 00, Regon: 146115201
Konto bankowe: 38 1020 1026 0000 1002 0234 4349

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201