Usługa języka migowego

Mazowiecki Instytut Kultury

Mazowiecki Instytut Kultury

Mazowiecki Instytut Kultury jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dążymy do tego, aby MIK był nowoczesnym ośrodkiem edukacji kulturalnej i badań, integrującym działania animacyjne, promującym wybitne zjawiska artystyczne oraz realizującym zadania instytucji artystycznej.

Nasze działania to przedsięwzięcia jednorazowe, wielodniowe, wielomiesięczne i całoroczne; festiwale, kursy, cykle koncertowe i projekty interdyscyplinarne; stała praca galerii sztuki i edukacja.

Działamy we wszystkich niemal dziedzinach sztuki, trafiamy do odbiorców na całym Mazowszu – w małych miejscowościach regionu i w Warszawie. Ciągle też szukamy: nowych odbiorców i twórców, nowych środowisk kulturotwórczych i miejsc, gdzie kultura jest szczególnie oczekiwana.

W ramach Działu Galerii i Wystaw działają galerie sztuki:

Galeria Foksal
Galeria Test
Galeria XX1
Galeria Elektor

Ponadto w strukturze MIK działa wyspecjalizowana jednostka organizacyjna:

Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy

Mazowiecki Instytut Kultury jest członkiem European Network of Cultural Centres (ENCC).

Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa
tel. 22 586 42 00, tel./fax 22 624 70 01
mik@mik.waw.pl www.mik.waw.pl
NIP: 525 000 59 00, Regon: 146115201
Konto bankowe: 38 1020 1026 0000 1002 0234 4349

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201